Mediji o prikupljanju osobnih podataka zaposlenika Porezne uprave

podaci_pu_dnevnoHR240511

Zbilja ne znam zašto poslodavac (država) želi znati uzdržavam li susjeda, ljubavnicu ili šogoricu od tete. Na kraju samo bih dodao da u ovom očevidniku nedostaju podaci o boji očiju, fizionomiji glave i krvnoj grupi državnih službenika, poručuje ogorčeni zaposlenik Porezne uprave.

dnevnoHR2Porezna uprava od početka ovog tjedna neovlašteno i nezakonito prikuplja osobne podatke zaposlenika, među ostalim i o nacionalnosti i pripadnosti sindikatu. Prikupljanje tih podataka zabranjeno je Ustavom i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, stoji u dopisu Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika upućenom Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Porezna uprava dopisom od 19. svibnja, potpisanim od ravnatelja Ivice Mladinea, od službenika i namještenika traži ispunjavanje obrasca osobnog očevidnika na temelju obveza iz Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru. No, prema riječima Siniše Kuhara, tajnika Sindikata državnih službenika, upravo u tom Zakonu u registru i pripadajućim uredbama ne predviđa se prikupljanje osobnih podataka o nacionalnosti i sindikalnom članstvu.

– Govori se o “slobodnom izjašnjavanju”, odnosno o izjašnjavanju u skladu s posebnim zakonom, a toga u obrascu koji službenici popunjavaju nema – ističe Kuhar navodeći da su najsporniji upiti u obrascu o nacionalnosti i sindikalnom članstvu zaposlenika u izravnoj suprotnosti s odredbama Ustava i odgovarajućeg zakona. Primjerice – članak 37. Ustava uređuje da:

“Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti uz uvjete određene zakonom.”

S druge strane, pak, Zakon o zaštiti osobnih podataka, člankom 8., stavkom 1. utvrđuje sljedeće:

“Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku.”

Što je pjesnik želio reći?

No, osim toga, i u prvim reakcijama zaposlenika Porezne uprave upozorava se i na niz nelogičnosti koje ne samo da pokazuju da njihovi šefovi ne znaju baš Ustav i odgovarajuće zakone, nego i da u obrascu postavljaju par pitanja koja su, najblaže rečeno, nelogična.

– Pod rednim brojem 16. očevidnika traži se broj zdravstvene iskaznice, mjesto i datum izdavanja.

Kao prvo, zašto nas to poslodavac traži kad taj podatak on i ima jer smo preko poslodavca i dobili zdravstvene iskaznice, a kao drugo podatak o broju iskaznice i datumu izdavanja zaposlenici ne znaju jer to na iskaznici niti ne piše već piše samo ime i prezime i matični broj osigurane osobe, tvrdi jedan od ogorčenih zaposlenika Porezne uprave koji ima još par primjedbi. Izdvajamo samo još neke “bisere”.

pu_salter_dnHR240511_240– Pod rednim brojem 18. traži se podatak o tome u kojem je stupu mirovinskog osiguranja službenik i naziv mirovinskog fonda. Podatak o nazivu izabranog obveznog mirovinskog fonda, sukladno Pravilniku o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine, broj 10/02), poslovna je tajna REGOS-a. Poslodavac jedino mora znati u kojem je službenik stupu mirovinskog osiguranja radi ispravnosti obračuna plaće, a podatak o nazivu izabranog obveznog mirovinskog fonda potpuno je nepotreban podatak koji je, ako ga poslodavac sazna, podložan manipulacijama i pritiscima od strane poslodavca radi eventualne promjene izabranog fonda. Pod rednim brojem 19. traže se podaci o uzdržavanim članovima i to na način da se uzdržavanim osobama smatraju osobe koje su porezna olakšica, a koje nisu porezna olakšica ne smatraju se uzdržavanim članovima????? Zbilja ne znam što je pjesnik želio reći, ali podatke za koje službenik želi koristiti poreznu olakšicu putem plaće nalaze se na poreznoj kartici, a zbilja ne znam zašto poslodavac (država) želi znati uzdržavam li susjeda, ljubavnicu ili šogoricu od tete. Na kraju samo bih dodao da u ovom očevidniku nedostaju podaci o boji očiju, fizionomiji glave i krvnoj grupi državnih službenika, poručuje ogorčeni zaposlenik Porezne uprave.

Sindikat, na tragu i tog mišljenja zaposlenika, zatražio je očitovanje Agencije za zaštitu osobnih podataka navodeći i prilično “teške” razloge protiv ravnatelja Porezne uprave.

Državni tajnik i ravnatelj Porezne uprave Ivica Mladineo svojim je dopisom dezinformirao službenike i namještenike te zatražio nezakonito prikupljanje osobnih podataka zaposlenika. S time u svezi Sindikat traži od Agencije za zaštitu osobnih podataka žurnu provedbu nadzora nad postupanjem Porezne uprave te trenutno zaustavljanje neovlaštenog i nezakonitog prikupljanja osobnih podataka, te obavijestite Sindikat o poduzetom, stoji u dopisu.

podaci_PU_vl240511