Mediji o štrajku sindikata državnih službi

Mediji o štrajku sindikata državnih službi

JUČER ODRŽAN ŠTRAJK UPOZORENJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
U Puli radile sve službe
Na šalterima pulske policije radilo se usporeno, a jedino je pulski Općinski sud obustavio rad na dva sata • U županijskom Uredu državne uprave nisu štrajkali

Glas_Istre_logogogo

PULA – Jučer su državni službenici i namještenici održali štrajk upozorenja kojim su od Vlade zatražili ugovaranje stalnog dodatka na plaću od 300 kuna za svakog zaposlenog dok se uredbom o koeficijentima plaća i dodacima za posebne uvjete rada ne izjednače plaće u državnim i javnim službama. U sindikatima državnih službi su, naime, vrlo nezadovoljni niskim plaćama, a štrajk je organiziran nakon što je početkom mjeseca postupak mirenja bezuspješno okončan.

Strajk_GlasIstre291205_salt

Iako je Ivica Ihas, predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, pozvao građane da ne dolaze na šaltere državnih službi i na sudove, jučer je u Puli izgledalo kao da štrajka nije bilo, izuzmemo li Općinski sud, na koji se nije moglo ući od podne do 14 sati. Štoviše, činilo se da su odjednom svima zatrebali dokumenti, ako je suditi po dugačkim redovima u zgradi policije. Gužvi je bilo za svim šalterima, a jedino što je govorilo da je riječ o štrajku bili su bedževi na reverima i obavijesti na ulaznim vratima. U policiji smo zatekli Ivu Juričića, povjerenika Sindikata policije u pulskoj postaji, koji je kazao da se radi normalno, ali usporeno te da se uredno obavljaju hitne intervencije.
– Od 2000. godine plaće zaposlenika sa srednjom stručnom spremom smanjene su do 800, pa i tisuću kuna i tu su zaleđene. Nismo dobili ni lipe. Tražimo da se svakom državnom službeniku i namješteniku plaća poveća za 300 kuna, a ne za tri posto kao što predlaže Vlada, jer bi to značilo da bi samo visokokvalificirani dobili tih 300 kuna, a mi svega 70-ak – upozorio je Juričić.
Portir na pulskom Općinskom sudu prenio nam je naredbu da nikog ne pušta u zgradu od 12 do 14 sati, dok se u ostatku radnog vremena radilo kao i svakog dana. Isto je bilo i u Uredu državne uprave Istarske županije u Splitskoj ulici. U Matičnom uredu čak nije bilo bedževa ni obavijesti, a zaposleni nam nisu željeli dati izjavu, samo su rekli da »rade što im šefovi nalože«. Ariela Brščić, povjerenica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika u pulskom Uredu državne uprave, objasnila je da se uopće nije štrajkalo, dakle niti radilo usporeno. Kao što smo već najavili, ni istarski vatrogasci, objedinjeni u Sindikatu Istre i Kvarnera, nisu štrajkali. Ines Bonazza, povjerenica Sindikata državnih službenika za Istarsku županiju, kazala je da je štrajk podržala i Lučka uprava, ali ga nije provela zbog specifičnosti struke. Ivica Ihas najavio je da će se, ne ispuni li Vlada sindikalne zahtjeve, štrajkati i prosvjedovati i idućih mjeseci.

I u ostatku Istre radno

Korisnici usluga službi državne uprave u Pazinu gotovo da i nisu osjetili da je jučer bio dan štrajka državnih službenika. Skoro sve institucije radile su potpuno normalno, a samo kod malobrojnih službi među njih desetak koje smo nazvali moglo se u razgovoru naslutiti da su »štrajkaški raspoložene«, što međutim nije utjecalo na dostupnost njihovih usluga građanima.
Tako su sva tri pazinska suda, Općinski, Trgovački i Prekršajni, radila kao i svaki dan. Jedino su nam u Prekršajnom sudu naglasili da »rade usporeno«, ali u praksi rad ovog suda nije bio nimalo drukčiji od svakodnevnog, a građani koji su dolazili nisu ni znali da se štrajka. U pazinskoj Policijskoj postaji također se radilo normalno. Djelatnici Ureda državne uprave u Pazinu potvrdili su da su u »tihom štrajku«, ali su ipak primali građane, međutim gužve zbog čekanja nije bilo, a neke službe, poput pisarnice, matičnog ureda i prijemnih službi, dobile su i naputak predstojnika Ureda da su dužne raditi sa strankama. Da rade normalno potvrdili su nam i u Poreznoj upravi, dok u pazinskoj Carinarnici kažu da imaju manje posla nego inače, jer su uvoznici i izvoznici izgleda poslušali javno objavljeni naputak da jučerašnji dan ne koriste njihove usluge, ali ako im netko dođe, onda ga »riješe«, da ne bi, kako kažu, činili štetu gospodarstvu.
Sve državne službe u Labinu jučer su radile sa strankama. Potvrdili su nam to u Poreznoj upravi i na Općinskom sudu, dok su nam u Lučkoj kapetaniji u Trgetu rekli da poslove vezane uz sigurnost plovidbe, ulaska i izlaska iz luke obavljaju kao i inače, dok druge poslove odlažu. U državnom inspektoratu rečeno nam je da se radi kao i svakog drugog dana.

Strajk_GlasIstre291205_okvi

Unatoč najavljenom štrajku, srijeda je u rovinjskim državnim službama ipak bila radna. Konkretno, djelatnici policijske postaje imali su uobičajeni radni dan, dok su službenici Porezne uprave, Carinarnice, Prekršajnog i Općinskog suda, kao i Ureda državne uprave u načelu podržali štrajk, bili nazočni na radnim mjestima te odrađivali urgentne i neophodne poslove.
Djelatnici porečkih državnih službi jučer su radili gotovo normalno – službenici su obavljali svoj posao po kancelarijama, ali nisu primali stranke. Kako smo doznali od zamjenika predsjednika Općinskog suda Alena Barbića, svi zaposleni odradili su svoj posao, primali stranke i održavali parnice kako je ranije bilo predviđeno. U gradu zbog štrajka državnih službenika nije zabilježen nikakav incident.
M. V. I, D. Š., K. S. R., N. O. R., V. Md.
Snimio D. MEMEDOVIĆ

Strajk_La_voce291205_naslov

ZAPOSLENI U TIJELIMA DRŽAVNE VLASTI RH  UZDRMALI JAVNOST
PARALIZA U UREDIMA I SUDOVIMA
KILOMETARSKI REPOVI NA NEKIM GRANIČNIM PRIJELAZIMA SA SLOVENIJOM

Zagreb – Zaposlenici  u tijelima državne vlasti  u Hrvatskoj su jučer prekrižili ruke štrajkom protesta u cilju dostojanstvenog povećanja materijalnih prava. Prema izjavama Sindikata štrajk se smatra uspješnim, s 85% učesnika u štrajku, bez obzira na pritisak vladinih autoriteta i njihovih izjava da je samo 12 % zaposlenih štrajkalo.

Ako izuzmemo balet statistike – brojki, ostaje činjenica da je štrajk prouzročio ozbiljne probleme posebno na najprometnijim graničnim prijelazima gdje je oživio bijeli štrajk pooštrenim kontrolama. Tako je na graničnom hvatsko-slovenskom prijelazu Bregana blizu Zagreba stvorena kilometarska kolona a ulaz u Hrvatsku prelazio i 3 i tri i pol sata čekanja, dok se  na suprotnoj strani na ulaz u Sloveniju čekalo strpljivo oko dva sata.

Na graničnom prijelazu za područje Rijeke zbog slabijeg prometa nije bilo većih gužvi.

U Istri na graničnom prijelazu Castelvenere – Kaštela zabilježena je također poveća kolona na izlazu iz Hrvatske.

Na nacionalnoj razini četiri su sindikata sa 65.000 zaposlenih odlučila prekrižiti ruke i to zaposleni u tijelima državne vlasti odnosno uredima državne uprave, svim sudovima, kako općinskim tako i županijskim, državnim odvjetništvima, državnim inspektoratima, prekršajnim sudovima. Pridružiti se štrajku bili su spremni i zaposleni u policiji, lučkim kapetanijama, pomorskoj policiji i Centru 112, no za ova četiri tijela državne vlasti – vrlo važna za sigurnost građana, vlada je donijela zabranu štrajka. No, neovisno o pravilima, mnogi su zaposlenici sa godišnjeg odmora i bolovanja nazivali urede svojih sindikata i davali podršku štrajku.

Vlada je zatražila popis zaposlenih u štrajku, radi oduzimanja dnevnice na plaći.

Predsjednik SDLSN RH Ihas Ivica  komentirao je: « počeo je lov na državne službenike, ali mi obećajemo da će se sindikat za zaposlene u štrajku pobrinuti. S druge strane obećali smo da ćemo prozvati i tužiti nadređene – čelnike  koji su svojim zaposlenicima zabranili štrajkati”. Na kraju njegove izjave Ihas se zahvalio građanima koji se nisu jučer pojavili na šalterima, iskazujući na taj način svoj doprinos štrajku.

Zaposlenici u Saboru, Vladi i Ustavnom sudu nisu mogli prekrižiti ruke, ali su organizirali kratki zbor podrške štrajku. Nekih sedamdesetak zaposlenih na taj je način poslalo Vladi poruku u kojoj se upozorava da državna administracija ne može funkcionirati bez ekonomskih, pravosudnih i informatičkih stručnjaka, ali isto tako ni bez potrebnih kuhara, konobara, električara, vozača, osoblja na održavanju itd., neophodnih zaposlenika ali s vrlo niskim primanjima.

Slavica Juranić, povjerenica za SDLSN Primorsko-goranske županije izrazila je zadovoljstvo  provedenim štrajkom. Ističući kratko vrijeme same organizacije (odluka donijeta 21.12.2005), postotak zaposlenih u štrajku od preko 70% je više nego zadovoljavajući. “Ako k tome dodamo i podršku zaposlenih putem telefona, a neke su osobno i k nama došli, možemo slobodno podići brojku na 85% učesnika u štrajku. Ako ovaj štrajk upozorenja neće donijeti svoje očekivane rezultate, organizirat ćemo jedan pravi i sveopći štrajk u cijeloj Hrvatskoj. Želim istači da je na ovom području prvi štrajk zaposlenih u tijelima državne vlasti održan prije pet godina, a da je ovaj tek drugi po redu. S ovakvim odazivom i podrškom građana mislim da su oni na koje se ovo odnosi čuli i da će morati uzeti u obzir i naše zahtjeve.”

Prema službenim podacima dobivenim na kraju radnog dana u ovoj županiji pokazalo se da je 76% zaposlenih u tijelima državne vlasti prekrižilo ruke. Po pojedinim uredima situacija provođenja štrajka bila je različita pa tako u pravosuđu Primorsko-goranske županije, na općinskom, županijskom i trgovačkom Riječkom sudu, kao i na opatijskom prekšajnom sudu štrajkalo se 100%, dok u uredima državne uprave Rijeke 94% zaposlenih  taj dan nije radilo. Grad Opatija, Udruga za pomoć prava građana kao i brojni građani dali su svoju podršku štrajku.

Iz izjave i podataka Povjerenice za Istarsku županiju Ines Bonazza, i u Istri  kao i ostalim dijelovima Hrvatske “štrajk upozorenja” imao je širok odjek i neočekivani odaziv od zaposlenih u tijelima državnih vlasti, bez obzira na veto vlade prema pojedinim tijelima državne vlasti i oni su na različite načine davali podršku štrajku kako bi pokazali svoju solidarnost.

“Od grada do grada i od općine do općine samo su male nijanse u postotku učešća zaposlenih u štrajku pa mogu reči da je 70% zaposlenih u tijelima državne vlasti u Istri štrajkalo jučer”.

Šalteri Ureda državne uprave u Poreču ostali su zatvoreni, većina sudova štrajkalo su obustavom rada, dok su neki sudovi obustavljali poslove na nekoliko sati, kao primjerice pulska pravosudna palača. U Otvorenom kaznenom zatvoru u Valturi štrajkalo sr cijeli radni dan. Zaposlenici u Rovinju štrajkali su cijeli radni dan, kao i Umagu i Bujama. Zaposlenici lokalne samouprave u Grad Rovinju poslali su pismo podrške i solidarnosti štrajku upozorenja sindikatu. Njima su se pridružili zaposleni u Lučkoj kapetaniji Pula iako zaposlenici nisu prekrižili ruke. “I sama sam iznenađena masovnim odazivom zaposlenih štrajku, svakako iznad mojih očekivanja”, izjavila je Ines Bonazza u ovom blagdanskom periodu godine u kojem se nalazimo.
Autor: Erika Belčić, prevela: Ines Bonazza