Mediji o ustavnoj tužbi Sindikata protiv Uredbe o izmjeni Zakona o policiji

NOVI PROBLEMI ZA VLADU? POTEZ SINDIKATA DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Uredba o otpremninama u policiji na Ustavnom sudu

Vlada je tu Uredbu, kojom se odgađa isplata uvećanih otpremnina policijskim službenicima kojima prestaje državna služba radi stjecanja prava na mirovinu, donijela u prosincu prošle godine

Gabrijela GALIĆ

nl_logo180810(NOVI LIST, 15. siječnja 2015.) ZAGREB » Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) predložio je u srijedu Ustavnom sudu pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Uredbe o izmjeni Zakona o policiji.

policija_nl150115Vlada je tu Uredbu, kojom se odgađa isplata uvećanih otpremnina policijskim službenicima kojima prestaje državna služba radi stjecanja prava na invalidsku, starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, donijela na sjednici održanoj 17. prosinca prošle godine. Odgoda primjene prava reguliranog Zakonom o policiji trebala bi trajati do 1. siječnja 2017. godine.
Službenički sindikat podsjeća da se u obrazloženju Uredbe kao razlog njezina donošenja navodi teška gospodarska situacija, kao i činjenica da već izrađeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom Zakona, zbog kratkoće vremena, nije bilo moguće uvrstiti na dnevni red 15. sjednice Hrvatskog sabora koji je zasjedao do 12. prosinca 2014. godine.

Netočno obrazloženje

“Međutim, ovo obrazloženje je netočno”, navodi službenički sindikat ističući da je Vlada prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policiji “koji je sadržajno bio bitno različit od Uredbe o izmjeni Zakona o policiji, skinula s dnevnog reda sjednice Vlade 4. prosinca 2014. godine”. Tada je, podsjeća sindikat, Ranko Ostojić, ministar unutarnjih poslova novinarima objasnio “da se u saborskoj proceduri ne bi stigla promijeniti odredba oko otpremnina policijskih službenika koji bi išli u mirovinu” pa će to pitanje “riješiti uredbom sa zakonskom snagom nakon 15. prosinca”. Time je, veli SDLSN, za vrijeme zasjedanja Hrvatskoga sabora otklonio mogućnost da se odgoda isplate otpremnina policijskim službenicima donese u Hrvatskome saboru i najavio supstituiranje redovite procedure donošenja zakona uredbom sa zakonskom snagom.
Sindikat skreće pozornost i da je Vlada mogla u proceduru pustiti samo članak koji regulira otpremnine “i zatražiti njegovo donošenje po hitnom postupku, ali to nije učinila pa tako ne stoji tvrdnja ministra Ostojića da se ova izmjena nije mogla donijeti u saborskoj proceduri, jer se to nije ni pokušalo”.

Duži rok

“Također, s obzirom na činjenicu da je Uredbom o izmjeni Zakona o policiji isplata uvećanih otpremnina policijskim službenicima odgođena do 1. siječnja 2017. godine, povrijeđena je i odredba članka 88. stavka 3. Ustava, prema kojoj uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije, pri čemu Vlada ne može propisivanjem dužeg roka od onog na koji može donositi uredbe sa zakonskom snagom anticipirati da će to Sabor i učiniti”, ističe se u zahtjevu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti vladine Uredbe.

Pravo daje zakon iz 2011.

Pravo na isplatu šest do 12 prosječnih plaća prilikom odlaska u invalidsku, starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu policijski službenici su dobili Zakonom o policiji iz 2011. godine. No, u startu je primjena uvećanih otpremnina odgođena do 2013. godine s očekivanjem da će tada u zemlji biti bolje gospodarske prilike. Vlada je koncem 2012. godine predložila izmjene Zakona o policiji s namjerom da se iz njega izbaci odredba o uvećanoj otpremnini, ali nakon prosvjeda policajaca od toga se odustalo, a primjena prava odgođena je do početka 2015. godine. Vlada je u prosincu prošle godine, pak, Uredbom, još jednom odgodila primjenu tog prava.

mup_nl150115

…za uvećanje klikni na sliku

KRŠI USTAV: Ostojić namjerno prekršio proceduru da ne plati policajcima otpremnine?!

Autor: Leo Buljan

ostojic_dnevnohr150115

Zakon o policiji skinuo se s dnevnog reda sjednice Vlade 4. prosinca prošle godine, a tom prigodom je ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić novinarima objasnio “da se u Saborskoj proceduri ne bi stigla promijeniti odredba oko otpremnina policijskih službenika koji bi išli u mirovinu”.

dnevnohr_logo130913(Dnevno.hr, 15. siječnja 2015.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (SDLSN) jučer je Ustavnom sudu predložio pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o izmjeni Zakona o policiji koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine kojom je isplata uvećanih otpremnina policijskim službenicima koji prestanu u s radom u državnoj službi radi stjecanja prava na invalidsku mirovinu, starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu s 1. siječnja 2015. godine odgođena na 1. siječnja 2017. godine.
U obrazloženju donošenja ovakve uredbe Vlada je navela tešku gospodarska situacija, kao i činjenica da u već izrađeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, zbog manjka vremena, nije bilo moguće uvrstiti i otpremnine policajaca u dnevni red 15. sjednice Hrvatskog sabora koji je zasjedao do 12. prosinca 2014. godine. Kako doznajemo, nije baš tako!

Ministar Ostojić najavio da će Vlada zaobići Sabor

Kako tvrde u SDLSN-u, ovo obrazloženje je netočno. Naime, Vlada navedeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, skinula s dnevnog reda sjednice Vlade 4. prosinca prošle godine. Tom prigodom je ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić novinarima objasnio “da se u Saborskoj proceduri ne bi stigla promijeniti odredba oko otpremnina policijskih službenika koji bi išli u mirovinu”. Drugim riječima, Vlada je namjerno izgurala tu odredbbi iz dnevnog reda i tako izbjegla da plati uvećane otpremnine policijskim službenicima.

Sporan rok odgode isplate otpremnina

Vlada je ovime ignorirala i odredbu članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, prema kojem je to moguće u razdoblju od 15. prosinca 2014. do 15. siječnja 2015. godine i od 15. srpnja 2015. godine do 15. rujna 2015. godine, na način da je svjesno i namjerno propustila mogućnost donošenja izmjene Zakona o policiji u saborskoj proceduri, a što je razvidno i iz izjave ministra Ostojića.

Također, s obzirom na činjenicu da je Uredbom o izmjeni Zakona o policiji isplata uvećanih otpremnina policijskim službenicima odgođena do 1. siječnja 2017. godine, povrijeđena je i odredba članka 88. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, prema kojoj uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije, pri čemu Vlada ne može propisivanjem dužeg roka predviđati što će to Sabor učiniti po nekom pitanju.

Naime, Vlada je ovlast da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora dobila 1. listopada 2014. godine, kada je na snagu stupio Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora te je, sukladno citiranoj odredbi Ustava, mogla Zakon o policiji izmijeniti samo do 1. listopada 2015. godine.

Mijenjajući Zakon o policiji na rok veći od dvije godine Vlada je zakonski propis izmijenila na način suprotan Ustavu i zakonu, budući da on izrijekom uređuje da uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, jer je Ustavom vremenski ograničenu ovlast da na određeni rok uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora i Zakonom o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora dobivenu ovlast da to čini u vrijeme dok Sabor ne zasjeda, pretvorila u ovlast da na rok od dvije godine izmijeni Zakon o policiji.

Kako je bit ovlasti Vlade da uredbama sa zakonskom snagom uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora ta da se na okolnosti nastale u vrijeme kada ovo tijelo ne zasjeda, a neophodno ih je regulirati zakonom, može pravodobno reagirati, jer se ne može čekati ponovno zasjedanje Sabora, nedvojbeno je kako je Vlada učinila upravo suprotno, te na okolnost koja joj je bila poznata dok je Sabor još zasjedao – nedostatak novca za isplatu otpremnina, nije pravodobno reagirala upućivanjem odgovarajućeg zakonskog prijedloga u saborsku proceduru, već je namjerno pričekala da Sabor prestane s radom, kako bi ovo pitanje uredila na način kojim je izbjegnuta čak i skraćena saborska rasprava donošenja zakona u jednom čitanju i po hitnom postupku.

Jesu li otpremnine samo pitanje tekuće gospodarske politike?

Pri tome se postavlja i pitanje povrede odredbe članka 88. stavka 1. Ustava, koja ovlast Vlade da uredbama uređuje pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora isključuje u pitanjima koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave.

Naime, pitanje postupanja prema policijskim službenicima prigodom prestanka službe i Zakonom o policiji propisana obveza isplate otpremnina u određenoj visini nije samo pitanje tekuće gospodarske politike, već i pitanje koje spada u djelokrug i način rada Ministarstva unutarnjih poslova kao državnog tijela pa je stoga upitno može li ono uopće biti predmetom odlučivanja Vlade Republike Hrvatske.

Zbog svega navedenoga Sindikat predlaže da se Uredba o izmjeni Zakona o policiji poništi, jer je njome Vlada Republike Hrvatske namjerno izbjegla riješiti pitanje otpremnina policijskih službenika na vrijeme – upućivanjem odgovarajućeg zakonskog prijedloga u Hrvatski sabor i time narušila sva načela suverene države i demokracije.