MEĐIMURSKA ŽUPANIJA: Biserka Tisaj županijska povjerenica, Boris Pleša kandidat za predsjednika Sindikata

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA: Biserka Tisaj županijska povjerenica, Boris Pleša kandidat za predsjednika Sindikata

Cakovec_ZP040907

(SDLSN, 4. rujna) ČAKOVEC – Na danas održanoj izbornoj skupštini Povjereništva SDLSN Međimurske županije sindikalni povjerenici izabrali su novo županijsko sindikalno vodstvo.

SDLSN_wwwŽupanijska povjerenica u idućem četverogodišnjem mandatu bit će Biserka Tisaj, a njena zamjenica Andreja Kovač Paić.

Za izbore za Statutarnu komisiju i Nadzorni odbor Sindikata na predstojećem Saboru SDLSN predloženi su kandidati Suzana Kemiec i Nevenka Horvat.

Zastupnici na Saboru bit će Biserka Begić, Biserka Tisaj, Andreja Kovač Paić, Zvonko Mendaš, Robert Novak i Nevenka Horvat.

Kao kandidat za predsjednika Sindikata istaknut je Boris Pleša, koji se tom prigodom zahvalio na kandidaturi i istaknuo kako SDLSN nakon Sabora očekuje ozbiljan rad na mobilizaciji postojećeg i novačenju članova u svim tijelima državne i lokalne odnosno područne samouprave, te daljnje učvršćivanje pozicije Sindikata kao konstruktivnog i respektabilnog partnera poslodavcima na svim razinama.

Biserka Tisaj i Biserka Begić, nova i dosadašnja županijska povjerenica
Biserka Tisaj i Biserka Begić, nova i dosadašnja županijska povjerenica