Ministar Miljenić: Plan ušteda bio je nerealan

Ministar Miljenić: Plan ušteda bio je nerealan

miljenic_sd310812

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić izjavio je danas kako misli da je plan ušteda u proračunu bio nerealan, barem kad je riječ o Ministarstvu pravosuđa u kojemu, kako je rekao, ima mnogo obveza koje “nisu bile vidljive kad je preuzimao taj resor”.

SD_logo240“Mislim da je plan ušteda bio nerealan, barem kad je riječ o Ministarstvu pravosuđa. Problem je u tome što su postojale neprikazane obveze, koje nisu bile vidljive kad smo preuzeli resor”, rekao je Miljenić novinarima nakon današnje sjednice vlade. Istaknuo je da je riječ o sustavu koji je “godinama dolazio u situaciju” u kojoj je sada te da ništa nije moguće promijeniti preko noći.

“Neke promjene smo donijeli, i dalje radimo na promjenama”, dodao je Miljenić.

Na pitanje može li kontrolirati stanje na sudovima i je li realno očekivati da će oni “rezati troškove”, što očekuje ministar financija Slavko Linić, Miljenić je odgovorio da će “zasigurno biti rezanja”, da nema potrebe za tolikim prekovremenim satima te da se može organizirati smjenski rad.

“Sudovi su također bili u situaciji da im dolaze naslijeđene obveze. Ove godine dospijevaju neke obveze za intelektualne usluge obavljene u prethodnim godinama. To je sustav koji se ne može preko noći dovesti u određene gabarite. Bitno je postaviti pravila koja će naglasiti gdje idete i koliko trošiti”, rekao je ministar.

Na pitanje je li moguće na prekovremenima i otkazima ugovora o djelu uštedjeti novac koji tom ministarstvu nedostaje, Miljenić je odgovorio kako se neke stvari mogu napraviti, a neke ne mogu te da će to ministarstvo “napraviti maksimum”.

“Zatražio sam od svakog predsjednika suda da analizira koji su od tih ljudi zaista potrebni, a koji nisu. Ako govorite o tisuću ugovora na neodređeno vrijeme u sustavu, onda već vidite o kojoj se masi radi”, rekao je Miljenić.

Istaknuo je da je do sada mnogo učinjeno, da je broj ugovora na neodređeno vrijeme znatno smanjen te da je potrebno i dalje raditi na tome.

“Činjenica je da su osnovani upravni sudovi, a po financijskim proračunima, kad je donesen zakon, nije predviđena niti jedna kuna. U ovom trenutku zaposlili smo 100 ljudi na tim poslovima i trebamo zaposliti još nekoliko stotina. To nije bilo planirano. Zato se ne može reći kolike su ukupne uštede jer negdje štedimo, a na drugoj strani nam je nešto što je izazvalo dodatne troškove. Imamo obveze iz monitoringa, smanjivati broj predmeta”, objasnio je.

Ministar financija Slavko Linić potvrdio je danas da su sva ministarstva zajedno probila proračunske stavke oko 800 milijuna.

Naglasio je kako vlada ne namjerava rebalansirati proračun te da ministarstva moraju uštedjeti na dodatcima na plaću, prekovremenim satima i ugovorima o djelu, kako je dogovoreno.