MINISTARSTVO FINANCIJA PROIZVOLJNO OGRANIČILO PRAVO NA DAR ZA DJECU U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA

MINISTARSTVO FINANCIJA PROIZVOLJNO OGRANIČILO PRAVO NA DAR ZA DJECU U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA

(SDLSN, 3. prosinca) Ministarstvo financija i ove je godine korisnicima državnog proračuna uputilo naputak u svezi s isplatom dara za djecu i božićnice zaposlenima u državnim i javnim službama kojim se isplata ovih materijalnih prava nalaže na način koji je u suprotnosti s važećim kolektivnim ugovorima za državne i javne službenike i namještenike. Time se ponavlja situacija iz prošle godine kada je Ministarstvo financija također uputilo naputak suprotan dogovorenom između Vlade i sindikata javnih i državnih službi.

Na taj način se Ministarstvo financija svojim kreativnim čitanjem i proizvoljnim i neutemeljenim tumačenjem kolektivnih ugovora promovira u izvor mogućih sudskih sporova kojih, valjda je to svima jasno, ionako ima previše.

Sporni naputak Ministarstva finacija ograničio je dijelu državnih i javnih službenika pravo na isplatu dara za djecu
Sporni naputak Ministarstva finacija ograničio je dijelu državnih i javnih službenika pravo na isplatu dara za djecu

Dopisom od 29. studenoga 2004. godine ministar Šuker nalaže da se pravo na dar za djecu od 400 kuna, u slučaju ako su oba roditelja državni službenici ili namještenici, ili su oba roditelja javni službenici ili namještenici, ili je jedan roditelj državni službenik ili namještenik, a jedan roditelj javni službenik ili namještenik, isplaćuje roditelju koji ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Osim što je sporan iznos prava od 400,00, budući da pregovori o visini prava još nisu završeni, a Vlada iznos ne može jednostrano utvrditi, sporno je i ograničenje isplate prava u slučaju da jedan roditelj radi u državnoj, a drugi u javnoj službi, kao i to da se dar u bilo kojem od navedenih slučajeva isplaćuje roditelju koji ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ne poznaje ograničenja o kojima se govori u naputku Ministarstva financija
Članak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ne poznaje ograničenja o kojima se govori u naputku Ministarstva financija

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike propisano je jedino da će se u slučaju da su oba roditelja državni službenici ili namještenici dar za djecu isplatiti jednom od njih, prema njihovom dogovoru, dakle neovisno od toga tko od njih ostvaruje pravo na poreznu olakšicu za to dijete.

Ograničenje isplate prava u slučaju da je jedan roditelj državni službenik ili namještenik, a drugi javni službenik ili namještenik, ne poznaje ni kolektivni ugovor za državne ni za javne službe.

Pače, tumačenjem Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, izrijekom se navodi sljedeće:

Pravo na dar za djecu ostvaruje se za svako dijete, bez obzira na to koji roditelj koristi pravo na poreznu olakšicu za to dijete, pod uvjetom da oba roditelja nisu zaposleni u javnoj službi…

…, Radnik koji radi u javnoj ustanovi na koju se primjenjuje Temeljni kolektivni ugovor ima pravo na dar za djecu neovisno o tome da li mu supružnik, tj. drugi roditelj djeteta radi u državnoj službi,…, Ističemo da radnici u javnim službama imaju pravo na dar za djecu na osnovu prava određenog Temeljnim kolektivnim ugovorom, a državni službenici na osnovu svog kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na državne službenike. Pri tome napominjemo da se uopće ne radi o istom poslodavcu, jer Republika Hrvatska nije poslodavac zaposlenima u javnim službama, nego su poslodavci javne ustanove. Republika Hrvatska je osnivač javnih ustanova, osiguravatelj sredstava za rad tih ustanova putem državnog proračuna, te ovlaštenik za sklapanje kolektivnog ugovora za javne službe temeljem Zakona o plaćama u javnim službama, ali nije poslodavac.

Dopis Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kojim se upozorava da ministarstva nisu ovlaštena tumačiti kolektivne ugovore
Dopis Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kojim se upozorava da ministarstva nisu ovlaštena tumačiti kolektivne ugovore

U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva svjesni su činjenice da ministarstva malo mare za obvezujuća tumačenja kolektivnih ugovora koje je ovlaštena davati jedino zajednička komisija, pa su tako u dopisu od 2. lipnja ove godine napisali da tumačenje odredaba kolektivnog ugovora nije u ovlasti ministarstava, kao i da tumačenje pojedinog kolektivnog ugovora može dati jedino takva komisija, čija mišljenja imaju snagu samog kolektivnog ugovora.

Kako saznajemo, svi djelatnici MUP-a nisu bili upozoreni da izjavu daju pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (inače više nema krivične, nego samo kaznene odgovornosti op.a.)
Kako saznajemo, svi djelatnici MUP-a nisu bili upozoreni da izjavu daju pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (inače više nema krivične, nego samo kaznene odgovornosti op.a.)

Nažalost, pogrešno tumačenje Ministarstva financija za posljedicu ima daljnje umnažanje nezakonitog postupanja, pa su tako djelatnici MUP-a ovih dana prisiljeni na zajedničku listu upisivati podatke o broju djece za koju ostvaruju pravo na osobni odbitak (poreznu olakšicu), te o djeci koja nisu na poreznoj olakšici – samo pod uvjetom da i drugi roditelj nije javni službenik i namještenik. Djelatnike se pri tome treba upozoriti da svojim potpisom materijalno i krivično jamče za istinitost podataka.

Zbog svega ovoga Sindikat je već jučer pismeno reagirao na naputak Ministarstva financija.

Šteta se još može popraviti, a stručnjacima koji pišu naputke Ministarstva financija preporučamo da konzultiraju odredbe važećih kolektivnih ugovora i, ako im to nije previše, obvezujuća tumačenja zajedničke komisije za tumačenje tih ugovora.

Pročitajte dopis SDLSN upućen Ministarstvu financija

Podsjetite se kako je sve izgledalo prošle godine:

Sprema se novi val tužbi radi isplate dara za djecu?
DAR ZA DJECU: Zajednička komisija dala tumačenje za “pametne”, a što s “blesavima”?

SINDIKAT O PRAVU NA DAR ZA DJECU U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA

hina_logo

ZAGREB, 3. prosinca 2004. (Hina) –  Ministarstvo financija i ove je godine uputilo naputak za isplatu dara za djecu zaposlenima u državnim i javnim službama koji je u suprotnosti s kolektivnim ugovorima (KU) za državne i javne službenike i namještenike, upozorio je danas Sindikat državnih službenika i namještenika.
Dopisom od 29. studenoga ministar Ivan Šuker nalaže da se dar za djecu od 400 kuna, ako oba roditelja rade u državnoj ili javnoj službi, isplaćuje roditelju koji ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji, kaže se u priopćenju sindikata.
Osim što je sporan iznos od 400 kuna, jer pregovori o visini prava još nisu završeni, a Vlada iznos ne može jednostrano utvrditi, sporno je i ograničenje isplate prava u slučaju da jedan roditelj radi u državnoj, a drugi u javnoj službi, kao i da se dar isplaćuje roditelju koji ostvaruje pravo na osobni odbitak.
KU-om za državne službenike propisano je jedino kako će se u slučaju da su oba roditelja državni službenici ili namještenici dar za djecu isplatiti jednom od njih, prema njihovu dogovoru, neovisno tko ostvaruje pravo na poreznu olakšicu.
Ograničenje isplate prava u slučaju da je jedan roditelj državni službenik, a drugi javni službenik, ne poznaje KU ni za državne niti za javne službe.
Pravo na dar za djecu ostvaruje se za svako dijete, bez obzira na to koji roditelj koristi pravo na poreznu olakšicu, pod uvjetom da oba roditelja nisu zaposleni u državnoj ili javnoj službi, napominje sindikat.
(Hina) pp/xmd ymd