MINISTARSTVO FINANCIJA: Sastanak radi postizanja izvansudske nagodbe za božićnicu i dar za djecu za 2000. godinu

MINISTARSTVO FINANCIJA: Sastanak radi postizanja izvansudske nagodbe za božićnicu i dar za djecu za 2000. godinu

Tajnica Gorenka Bulj i glavna državna rizničarka Vesna Vašiček
Tajnica Gorenka Bulj i glavna državna rizničarka Vesna Vašiček

(SDLSN, 17. rujna) Na inicijativu Sindikata danas je u Ministarstvu financija održan sastanak s tajnicom ministarstva Gorenkom Bulj i Vesnom Vašiček iz Državne riznice. Tema razgovora bila je moguća izvansudska nagodba po pitanju isplate božićnice i dara za djecu za 2000. godinu. Sindikalna strana upoznala je predstavnike Ministarstva sa sadržajem sporazuma o izvansudskoj nagodbi koji je Sindikat potpisao s MORH-om o isplati pomoći za bolovanje duže od 90 dana, temeljem kojeg se Sindikat obvezao odustati od daljnjeg podizanja tužbi i vođenja sudskih postupaka, a MORH na isplatu pomoći. Ovakav model predstavlja razumno i primjenjivo rješenje i u slučaju isplate božićnice i dara za djecu, izjavio je voditelj pravne službe Sindikata Nenad Vuković. Dodao je i kako sve veći broj ovršnih sudskih presuda u korist potražitelja nameće potrebu postizanja izvansudske nagodbe, kako bi se zaštitila državna imovina, odteretilo sudstvo, ali i sindikalna pravna služba. Tajnica Bulj izrazila je spremnost da se pregovara o visini potraživanja i dinamici isplate potraživanja, nakon što Sindikat Ministarstvu dostavi podatke o broju članova Sindikata u Ministarstvu financija i visini njihovih potraživanja. Predstavnici Sindikata otklonili su mogućnost pregovora o visini potraživanja, koje je utvrdila sudska praksa, ali su dopustili mogućnost da se razgovara o dinamici isplate u razumnom roku. Dogovoreno je da se po dostavi podataka od strane Sindikata ugovori sastanak na kojem će se utvrditi stajališta dviju strana, radi postizanja eventualnog sporazuma. Snježana Mesek postavila je i pitanje organiziranja sistematskih pregleda za djelatnike ministarstva, te se, nakon iskazanog interesa tajnice Bulj za njihovo uvođenje, obvezala dostaviti podatke o cijeni pregleda, radi daljnjeg dogovora.

Nenad Vuković iz Pravne službe Sindikata i predstavnice Odbora carine i Odbora porezne uprave Sindikata Jadranka Posavec i Snježana Mesek
Nenad Vuković iz Pravne službe Sindikata i predstavnice Odbora carine i Odbora porezne uprave Sindikata Jadranka Posavec i Snježana Mesek