MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA PODIJELILO NEZAKONITE OTKAZE NAMJEŠTENICIMA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA PODIJELILO NEZAKONITE OTKAZE NAMJEŠTENICIMA

Članak 111. stavak 4. Zakona o radu propisuje da otkazni rok počinje teći od dana dostave otkaza. Iz rješenja Ministarstva razvidno je da je otkazni rok počeo teći 10 dana prije dostave rješenja. Hoće li netko reagirati?
Članak 111. stavak 4. Zakona o radu propisuje da otkazni rok počinje teći od dana dostave otkaza. Iz rješenja Ministarstva razvidno je da je otkazni rok počeo teći 10 dana prije dostave rješenja. Hoće li netko reagirati?

(SDLSN, 7. srpnja) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva pokazalo se originalnim i poduzetnim pri izdavanju rješenja o prestanku rada državnim namještenicima za koje nakon preustroja više nije bilo mjesta u Ministarstvu. Tako je dvoje od njih devetoro koji su zatražili pomoć Sindikata, a vrlo je vjerojatno da ni ostalih sedmero nisu bolje prošli, dobilo rješenja u kojima se navodi kako im otkazni rok počinje teći 17. svibnja, premda je rješenje datirano s 27. svibnja. No, osim ove male omaške kojom je prekršen članak 111. stavak 4. Zakona o radu koji propisuje da otkazni rok počinje teći od dana dostave otkaza, Ministarstvo je svoje bivše namještenike zakinulo i za stari godišnji odmor.

Naravno, program zbrinjavanja viška namještenika također nije izrađen, iako Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike predviđa obvezu izrade programa u slučaju otkaza za najmanje petero namještenika. Vjerujemo da čak i u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva znaju da je 9 veći broj od 5, ali nismo sigurni da pri donošenju rješenja o otkazu konzultiraju pozitivne propise.

Za podsjetiti je i da je Sindikat svojevremeno upozorio Ministarstvo na potrebu donošenja programa zbrinjavanja viška namještenika, na što je Ministarstvo odmah odgovorilo protupriopćenjem i svečano prisegnulo da će se pridržavati odredbi Kolektivnog ugovora.

Sindikat je upozorio Ministarstvo na potrebu izrade programa zbrinjavanja viška namještenika. Ministarstvo je odgovorilo da će poštovati odredbe Kolektivnog ugovora. Zašto se to nije dogodilo?
Sindikat je upozorio Ministarstvo na potrebu izrade programa zbrinjavanja viška namještenika. Ministarstvo je odgovorilo da će poštovati odredbe Kolektivnog ugovora. Zašto se to nije dogodilo?

MGRiP_priopcenjje2

Zbog toga je Sindikat uputio dopis Središnjem državnom uredu za upravu, pučkom pravobranitelju i Uredu za socijalno partnerstvo, ne bi li netko od njih uzeo u zaštitu ne samo jadne namještenike, već i  zakonsku proceduru koja bi trebala biti temelj postupanja jedne male, ali nadamo se pravne države s europskim aspircijama.