MINISTARSTVO KULTURE Počinju sistematski pregledi za državne službenike i namještenike

MINISTARSTVO KULTURE Počinju sistematski pregledi za državne službenike i namještenike

sistematski

(SDLSN, 22. listopada 2008.) Ministarstvo kulture obavijestilo je ovih dana svoje zaposlenike o početku sistematskih pregleda zaposlenika ministarstva, sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, kojim je ugovoreno pravo službenika i namještenika na sistematski pregled jednom u tri godine u iznosu od 500 kuna.

good_practiceSistematski pregledi kulturnjaka započet će 28. studenoga u Domu zdravlja Zagreb – Centar u skupinama od 15 žena i 5 muškaraca.
Ministarstvo kulture ja tako, prema našim saznanjima, prvo koje je organiziralo sistematske preglede kao mjeru prevencije i zaštite zdravlja zaposlenika u državnim tijelima, a za napomenuti je da je to učinilo i prije roka za početak provedbe sistematskih pregleda, koji su prama kolektivnom ugovoru trebali započeti od 2009. godine.
BiskupicStoga ministru Biškupiću čestitamo na ovom potezu i upućujemo čelnike drugih državnih tijela da se ugledaju na ovaj primjer dobre prakse u Ministarstvu kulture.
Da ministar Biškupić ima razumijevanje ne samo za zdravstvene potrebe zaposlenih u svom resoru pokazao je i dodatak kolektivnom ugovoru za zaposlene u kulturi kojim je početne koeficijente za plaće zaposlenika u djelatnosti kulture koji se financiraju iz Državnog proračuna sa SSS podigao s 0,85 i 0,88 na 0,94 i 0,97, što je, s obzirom na početne koeficijente koje Ministarstvo financija predlaže u novom Zakonu o plaćama državnih službenika od 0,88, jedna druga dimenzija, ali i pokazatelj žalosnog statusa državnih službenika.
Nažalost, ono što je ministar Biškupić osigurao zaposlenima u kulturi kao javnim službenicima, nije mogao učiniti i za djelatnike Ministarstva kulture, koji i dalje dijele koeficijente svojih kolega državnih službenika.