MINISTARSTVO OBRANE: Promoviran Hundred Stop Shop

MINISTARSTVO OBRANE: Promoviran Hundred Stop Shop

Charlie(SDLSN, 25. listopada) Gromoglasno najavljivan One Stop Shop projekt hrvatske Vlade u Ministarstvu obrane ovih je dan doživio promociju svoje inačice pod nazivom Hundred Stop Shop. No, da pojasnimo onima kojima europski novogovor nije jača strana, radi se o modelu postupanja državne uprave po kojem građani Republike Hrvatske na jednome mjestu mogu pribaviti sve što može biti predmetom postupanja državnih tijela, a na njima (državnim tijelima) je da organiziraju protok informacija i nadležnosti tako da se građanin mora zaustaviti samo na jednome mjestu (One Stop Shop) da bi ostvario neko svoje pravo ili ishodio nekakav papir ili potvrdu.

Međutim, u Ministarstvu obrane, koje je i inače poznato po krutoj komunikacijskoj “uspravnici” i običaju da se na dopise odgovara protudopisima u kojima Vas obavješćuju da su Vaš predmet proslijedili na rješavanje nadležnoj službi u Ministarstvu od koje zatim ne možete dobiti odgovora, vrlo su osebujno shvatili ovaj Vladin projekt.

Tako ovih dana državni službenici i namještenici koji su tužili MORH radi isplate božićnice i dara za djecu za 2000. godinu i dobili sudske sporove, a njihove su presude postale ovršnima, na kućne adrese dobivaju obavijest MORH-a u kojoj ih se moli da Ministarstvu dostave brojeve tekućeg računa, te naziv banke kod koje je otvoren.

Koji su razlozi zbog da MORH-a od svojih zaposlenika traži podatke koje već ima? Možda nemaju povjerenja u vlastito računovodstvo?
Koji su razlozi zbog da MORH-a od svojih zaposlenika traži podatke koje već ima? Možda nemaju povjerenja u vlastito računovodstvo?

Stvar bi imala smisla da ih to ne pita njihov poslodavac koji, naravno, može i sam doći do broja tekućeg računa svojih zaposlenika, bez pisanja i urudžbiranja nepotrebnih dopisa. Trebalo je telefonirati računovodstvu ustrojstvene jedinice u kojem djelatnik MORH-a radi ili možda dostavu broja tekućeg računa zatražiti interno faxom, ali to bi bilo previše neslužbeno, a do forme u Ministarstvu obrane još uvijek drže. Što je više klasa i brojeva, supotpisa potčinjenih i potpisa nadređenih to je Ministarstvo ozbiljnija institucija.

Nadamo se samo da nakon ovog našeg reagiranja ovakva traženja neće dobiti oznaku vojne tajne i teklićima se dostavljati djelatnicima od kojih se traže podaci koje MORH već posjeduje. A možda je samo riječ o provjeri nema li neki državni službenik dva tekuća računa?