Ministarstvo pravosuđa i uprave: Povećanje koeficijenta složenosti poslova za radni staž nije dodatak, obvezna korekcija plaće

Zagreb, 27. rujna 2023. – Nastavno na naše traženje ispravne primjene Odluke o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima, Ministarstvo pravosuđa i uprave dostavilo je mišljenje u kojemu ističe kako se povećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima ne smatra „drugim dodatkom utvrđenim posebnim propisom ili sporazumom“.

Stoga su sva državna tijela koja su povećanje koeficijenta tretirali kao drugi dodatak i nisu službenicima i namještenicima dodatak na plaću isplatili u punom iznosu već samo razliku dodatka do deset posto, obvezna izvršiti korekciju plaće sukladno mišljenju Ministarstva, odnosno isplatiti puni iznos dodatka od deset posto.

Podsjetimo, slijedom informacija koje smo dobili od naših članova, upozorili smo Ministarstvo kako se određeni dodaci na plaću na koje službenici i namještenici u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima imaju pravo temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, poput povećanja koeficijenta složenosti poslova za radni staž, tretiraju kao dodatak utvrđen posebnim propisom ili sporazumom, te im se isplaćuje samo razlika dodatka do deset posto. Npr. ako službenik ima pravo na dodatak za radni staž u visini četiri posto, isplaćuje mu se dodatak temeljem Odluke samo u visini šest posto.

Takvu smo primjenu Odluke smatrali diskriminatornom u odnosu na policijske službenike, službenike pravosudne policije i službenike Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave kojima se dodatak na plaću isplatio u punom iznosu od pet ili deset posto, ovisno o koeficijentu složenost poslova, uz sve dodatke koje ostvaruju temeljem posebnih propisa ili sporazuma.

Zahvaljujući SDLSN RH, slijedi ispravna primjena Odluke o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima.

VEZANO:
SDLSN RH traži ispravnu primjenu Odluke o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima _sdlsn.hr