MINISTARSTVO PRAVOSUĐA: Sindikat zatražio reviziju isplate dara za djecu za 2005. godinu

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA: Sindikat zatražio reviziju isplate dara za djecu za 2005. godinu

(SDLSN, 10. travnja) Sindikat je danas dopisom od ministrice pravosuđa zatražio reviziju isplate dara za djecu za 2005. godinu, kao pravu zagarantiranom člankom 55. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Za susreta s predstavnicima Sindikata prošlog tjedna ministrica Lovrin obečala je poštivanje zakona i kolektivnog ugovora. Sada joj se pruža prilika da potvrdi svoje riječi...
Za susreta s predstavnicima Sindikata prošlog tjedna ministrica Lovrin obečala je poštivanje zakona i kolektivnog ugovora. Sada joj se pruža prilika da potvrdi svoje riječi…

Naime, Ministarstvo pravosuđa je sudovima u prosincu 2005. godine uputilo naputak u kojem se sudovima nalaže isplata dara za djecu na način kojim se to pravo uskraćuje djeci zaposlenika u pravosuđu u slučaju kad je jedan roditelj državni službenik ili namještenik, a drugi roditelj javni službenik ili namještenik, premda takvo ograničenje ne postoji u Kolektivnom ugovoru.

"Zahvaljujući" pogrešnom naputku Ministarstva financija dar od svetog Nikole nisu dobila sva djeca državnih službenika i namještenika koja su na njega imala pravo prema Kolektivnom ugovoru
“Zahvaljujući” pogrešnom naputku Ministarstva financija dar od svetog Nikole nisu dobila sva djeca državnih službenika i namještenika koja su na njega imala pravo prema Kolektivnom ugovoru

Radi se o prepisanom pogrešnom naputku Ministarstva financija, koji je Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike demantirala svojim tumačenjem od 2. prosinca 2005. godine.

Obvezujućim tumačenjem zajedničke komisije utvrđeno je da pravo na dar za djecu ima svako dijete državnog službenika ili namještenika do 15. godina starosti, neovisno o tome je gdje drugi roditelj radi, izuzev u slučaju kada je drugi roditelj državni službenik ili namještenik.

To znači da dar za djecu pripada i djetetu državnog službenika i namještenika i u slučaju kad je drugi roditelj javni službenik ili namještenik.

Kako Ministarstvo pravosuđa dar za djecu nije isplaćivalo roditeljima djece – državnim službenicima čiji je supružnik zaposlenik javnih službi, ukoliko dijete nije bilo prijavljeno na njega, time je prekršen Kolektivni ugovor, te stoga Sindikat traži od ministrice pravosuđa da izvrši reviziju isplate dara za djecu i obešteti službenike i namještenike kojima je uskraćeno ovo pravo.

Sindikat poziva zaposlene u pravosuđu i zatvorskom sustavu da ministricu pravosuđa obavijesti o takvim službenicima i namještenicima, a ukoliko Ministarstvo pravosuđa ne postupi sukladno obvezujućem tumačenju Zajedničke komisije Sindikat će za oštećene službenike pokrenut postupak mirenja i sudski postupak pred nadležnim sudom.

Pročitajte još…