Ministarstvo uprave od državnih tijela traži zbrinjavanje viška službenika primjenom instituta premještaja

NERASPOREĐENI SLUŽBENICI UREDA ZA OBRANU

Ministarstvo uprave od državnih tijela traži zbrinjavanje viška službenika primjenom instituta premještaja

premjestaj3

(SDLSN, 19. travnja 2010.) Ministarstvo uprave uputilo je, temeljem inicijative Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, raspis tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima u kojem predlažu razmatranje mogućnosti premještaja službenika Ministarstva obrane za koje ne postoji mogućnost rasporeda nakon ukidanja uprava i ureda za obranu u druga državna tijela.

sdlsn_www220U raspisu Ministarstvo uprave navodi kako je Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske dostavio je Ministarstvu uprave prijedlog za zbrinjavanje 80 službenika Ministarstva obrane koji bi trebali biti stavljeni na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.
S obzirom da je na snazi Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 153/09), te da je u tijeku postupak donošenja Plana prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2010. godinu, Ministarstvo uprave predlaže razmatranje mogućnosti premještaja službenika Ministarstva obrane koji ispunjavaju stručne uvjete za radna mjesta čije ste popunjavanje iskazali u svojim prijedlozima za Plan prijma u državnu službu.

premjestaj_mu_raspis

Nadalje, predlažemu da pravosudna tijela također razmotre navedenu mogućnost s obzirom da je Planom prijma u pravosudna tijela za 2010. Godinu (“Narodne novine”, broj 30/10), planirano samo popunjavanje radnih mjesta u županijskim sudovima, dok ostala pravosudna tijela raspisuju javne natječaje za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta isključivo po prethodnoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu.
U prilogu dostavljaju popis službenika Ministarstva obrane s podacima o stupnju i vrsti stručne spreme, zadnjem rasporedu i mjestu prebivališta, a za dodatne podatke zainteresirana državna i pravosudna tijela mogu se obratiti Upravi za ljudske resurse Ministarstva obrane.

Pročitajte još…