Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo: Traži se rješenje za namještenike čija su radna mjesta ukinuta

Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo: Traži se rješenje za namještenike čija su radna mjesta ukinuta

Cacic(SDLSN, 10. listopada) Nakon žestokih javnih prosvjeda Sindikata u svezi s privatizacijom pomoćno-tehničkih poslova u državnim službama, Tajništvo Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo iniciralo je  sastanak predstavnika SDLSN-a (tajnik Siniša Kuhar, pravnica Iva Bolanča), sindikalne podružnice MJROG-a (povjerenik Bosiljko Domazet, zamjenica Renata Blažeković) i Tajništva Ministarstva (tajnica Nevenka Zečević, pravnica Tatjana Zobec Božić) o problemu namještenika koji rade na čišćenju i održavanju, koji je održan 7. listopada. Na sastanku je ponovljen stav sindikata kako najavljeno ukidanje radnih mjesta namještenika koji rade na pomoćno-tehničkim poslovima poslovima nema uporište u Zakonu o sustavu državne uprave i Zakonu o službenicima i namještenicima. Tajništvo je predložilo kako će se za petoro zaposlenih na poslovima čišćenja i održavanja pokušati naći model njihova zbrinjavanja na drugim poslovima unutar Ministarstva u suradnji s predstavnicima sindikalne podružnice.