MLAKAR “PRESUDIO” PROTIV GORDANA JANDROKOVIĆA

mvp_naputak_vl280111_izmjen

Premda se glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Mario Dragun grohotom smijao čuvši reagiranje Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika na interni naputak za nastup u medijima te pritom komentirao da, “tko tako tumači pravilnik, ne poznaje pravni jezik”, bio je u zabludi. Sporni naputak MVPEI-ja treba mijenjati, proizlazi iz mišljenja Ministarstva uprave koje je tražio sindikat.

Gdje ćete na more?

Kako je Večernji list pisao 7. siječnja, ministar Gordan Jandroković propisao je potkraj prošle godine naputak za nastup u medijima službenika i namještenika MVP-a, iz kojeg proizlazi da službenik, postavi li mu novinar neko, makar i najbanalnije pitanje, prvo mora istaknuti da iznosi osobne stavove te zatražiti stanku kako bi pribavio odobrenje glasnogovornika za nastup u medijima – u protivnom, može biti kažnjen.

vl_logo180909Sindikat je upozorio da taj naputak nije u skladu s Etičkim kodeksom državnih službenika, koji propisuje da u javnim nastupima u kojima ne predstavlja državno tijelo, a koji su tematski povezani s državnom službom, službenik ističe da iznosi osobne stavove te da pri iznošenju takvih osobnih stavova “pazi na osobni ugled i ugled državne službe”. Međutim, ne propisuje da se to mora isticati i ako je riječ o pitanju koje nema veze ni s državnom službom ni diplomacijom, kao što je, primjerice, pitanje o ljetovanju ili gradskom prometu. Naputak pak uopćeno kaže da je za nastup u medijima prethodno potrebno pribaviti odobrenje glasnogovornika, uz prethodnu suglasnost ravnatelja ili državnog tajnika. MVPEI je tvrdio da je naputak potpuno usklađen s Etičkim kodeksom, no Ministarstvo uprave utvrdilo je da je “privatne nastupe u medijima iz naputka potrebno uskladiti s odredbama Etičkog kodeksa državnih službenika”.

– Usto, stručnjake u MVPEI-ju upućuje se na konzultiranje Uredbe o uredskom poslovanju pri izradi ovakvih akata, drugim riječima, ponavljanje službeničke abecede – ističe Siniša Kuhar, glavni tajnik SDLSN-a, te se pita je li glasnogovornikov smijeh u duhu Etičkog kodeksa državnih službenika.Glasnogovornik MVPEI-ja Mario Dragun napominje da mišljenje Ministarstva uprave nisu još dobili službeno, ali tvrdi i da ono u ovom obliku ne mijenja smisao naputka.

– Djelatnici za javne nastupe vezane uz vanjsku politiku moraju imati suglasnost, a privatni nastupi nikad nisu bili sporni, to je netko banalizirao – tvrdi Dragun.

Plodno tlo za zloporabe

Na pitanje zašto je bio nužan naputak ako Kodeks već regulira nastupanje u javnosti, Dragun kaže da su imali slučajeve nepoštovanja Kodeksa, pa su zato dodali obvezu odobravanja javnog nastupa kako bi se prethodno dogovorili o njemu, zbog osjetljivosti diplomatske službe.

Mišljenje jednog ministarstva u ovom slučaju ne obvezuje drugo, ali upozorava na nedosljedna tumačenja pravnih propisa, što je plodno tlo za moguće nepravilnosti i zloporabe. A takvima svjedočimo gotovo svakodnevno.

mvp_naputak_vl280111

Premda se glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija grohotom smijao čuvši reagiranje Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika na interni Naputak za nastup u medijima te pritom prokomentirao da “tko tako tumači pravilnik ne poznaje pravni jezik”, bio je u zabludi. Sporni Naputak MVP treba mijenjati, proizlazi iz mišljenja Ministarstva uprave, koje je tražio sindikat.

vl_logo180909Kako je Večernji list pisao, ministar Gordan Jandroković propisao je Naputak za nastup u medijima službenika i namještenika MVP-a prema kojemu službenik, postavi li mu novinar makar i najbanalnije pitanje, prvo mora istaknuti da iznosi osobne stavove te zatražiti stanku kako bi pribavio odobrenje glasnogovornika za nastup u medijima – u protivnom, može biti kažnjen. Sindikat je upozorio da Naputak nije sukladan Etičkom kodeksu državnih službenika, koji propisuje da u javnim nastupima u kojima ne predstavlja državno tijelo, a koji su tematski povezani s državnom službom, službenik ističe da iznosi osobne stavove te da pri iznošenju takvih osobnih stavova „pazi na osobni ugled i ugled državne službe”.

Međutim, ne propisuje da se to mora isticati ako je riječ o, primjerice, banalnom pitanju o ljetovanju, kako to određuje Naputak, koji i de i korak dalje pa određuje da je za takva pitanja nužna dozvola glasnogovornika. MVP je tada tvrdio da je Naputak potpuno usklađen s Etičkim kodeksom, no Ministarstvo uprave utvrdilo je da je “privatne nastupe u medijima iz Naputka potrebno uskladiti s odredbama Etičkog kodeksa državnih službenika”.

– Uz to, stručnjake u MVP-u upućuje se na konzultiranje Uredbe o uredskom poslovanju pri izradi ovakvih akata, drugim riječima, ponavljanje službeničke abecede – ističe Siniša Kuhar, glavni tajnik SDLSN-a, te se pita: je li glasnogovornikov “grohotan smijeh” u duhu Etičkog kodeksa državnih službenika…?

mvp_naputak_nl280111