MLAKAROVE KUĆNE ČAROLIJE: Vlada ukida što je Vlada osnovala

MLAKAROVE KUĆNE ČAROLIJE Vlada ukida što je Vlada osnovala

baltazar_mlakar

(SDLSN, 26. srpnja 2010.) Prijedlogom reorganizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima koji je usvojila na svojoj 70. sjednici 23. srpnja, Vlada RH počela je provoditi vlastiti zaključak o potrebi utvrđivanja i ispitivanja djelokruga rada te obveza predlaganja racionalne organizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, njihovim spajanjem, pripajanjem, odnosno preuzimanjem njihovih poslova u središnja tijela državne uprave.
Ova je zadaća povjerena Ministarstvu uprave i njenom ministru Davorinu Mlakaru.
Samozatajni je ministar sa svojim suradnicima u polumraku zgrade Ministarstva uprave, poput profesora Baltazara, razmišljao, razmišljao i konačno smislio koga ukinuti, koga spojiti, a koga pridružiti nekom trećem.
Svoje razmišljanje nije želio podijeliti sa socijalnim partnerima – sindikatima koji zastupaju ljude o čijoj sudbini je pri tome odlučivao, a ni Vlada prilikom usvajanja ministrova prijedloga nije našla za shodno držati se vlastitog poslovnika koji nalaže da se o prijedlogu o kojem raspravlja prethodno treba pribaviti mišljenje udruga u čiji djelokrug spada takav prijedlog.
A jedna od posljedica ambicioznog prijedloga reorganizacije mogla bi biti otkazivanje ugovora o radu ili stavljanje na raspolaganje Vladi RH nepoznatog broja zaposlenika.
Vlada je tako, kad su u pitanju agencije, zavodi, fondovi i drugi paradržavni administrativni organizmi, samo nastavila s praksom netransparentnog, voluntarističkog i ad hoc upravljanja administrativnim resursima, spajajući, ukidajući i pripajajući tijela koja je sama osnovala, po principu “ja sam te ustrojila – ja ću te i rastrojiti”.
administracija240No, sudeći po medijskim odjecima Mlakarove protuagencijske urote, mediji i javnost zagrizli su mamac i dobili još jednu potvrdu da je “birokracije” previše, natječući se pri tome u dokazivanju kako je svaka kuna koju su agencije, zavodi i fondovi dosad potrošili bila uludo bačen novac.
Činjenica je, međutim, da se državna tijela, javne službe i pravne osobe s javnim ovlastima osnivaju sa svrhom obavljanja poslova koji su im povjereni zakonima i propisima, a te poslove im je dosad i ubuduće će propisivati i dodjeljivati upravo Vlada RH.
Stoga, ako je netko kriv za neracionalnu organizaciju i nedjelotvorno obavljanje zadaća javne uprave u najširem smislu te riječi to su upravo Vlada koja je predlagala osnivanje svih tih agencija, zavoda i fondova i Ministarstvo uprave (bez obzira kako se zvalo) koje se tome nije protivilo, a svoje ovlasti svodilo je na zapisnike i preporuke savjetnika koje nitko nije čitao, a kamoli ih se držao.
Sindikat stoga traži da Ministarstvo uprave i socijalnim partnerima prezentira ne samo prijedlog reorganizacije, nego i njezine posljedice po status zaposlenih, a ministru Mlakaru i Vladi predlaže da osim otkaza neposrednim izvršiteljima razmisle o tome koliko su sami odgovorni za stanje koje rješavaju, kao i o svrsishodnosti (pre)velikog broja politički postavljenih dužnosnika i najviših rukovodećih službenika koji svoj posao očito ne obavljaju kako bi trebali kad se tijela kojima rukovode ukidaju.

Pročitajte još…