MORH: DRŽAVNI TAJNIK RABOTEG RAZGOVARAO S PREDSTAVNICIMA SINDIKATA

MORH: DRŽAVNI TAJNIK RABOTEG RAZGOVARAO S PREDSTAVNICIMA SINDIKATA

Raboteg_180804_1

(SDLSN, 18. kolovoza) Danas je u MORH-u održan sastanak predstavnika Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i Sindikata vojnih službenika i namještenika s državnim tajnikom Matom Rabotegom. Razgovori su vođeni o pitanjima odugovlačenja s donošenjem pravilnika o uvećanju plaće s obzirom na uvjete rada, narav, težinu i odgovornost poslova državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH, otpremnina, stambenog zbrinjavanja i provedbe referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike 13. do 17. rujna.

Predsjednik SDLSN Ivica Ihas  ponovno je zatražio imenovanje osobe odgovorne za komunikaciju sa sindikatima u MORH-u, sukladno zaključku Vlade od 7. travnja, kako bi se socijalni dijalog odvijao za stolom, a ne priopćenjima.

Državni tajnik Raboteg prihvatio je prijedlog Sindikata da se intenzivira suradnja socijalnih partnera pri izradi spornih pravilnika i odredi dinamika njihove izrade i donošenja.

Sindikalna strana ponovno je upozorila na lošu praksu prethodne vlade da se sporna pitanja rješavaju sudskim putem, ali i potvrdila spremnost da prava svojih članova osigura kroz sudske postupke ako drugačije ne bude moguće.

Raboteg je prenio poruku ministra Rončevića da će se po povratku s godišnjeg odmora sastati s predstavnicima sindikata, kako bi se raspravila sva otvorena pitanja.

RAZGOVOR SINDIKATA I DRŽAVNOG TAJNIKA O RADNIM PRAVIMA SLUŽBENIKA U MORH-U I ORUŽANIM SNAGAMA

hina_logo

ZAGREB, 18. kolovoza 2004. (Hina) – Predstavnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) RH i Sindikata vojnih službenika i namještenika razgovarali su danas s državnim tajnikom Matom Rabotegom o važnim pitanjima vezanim uz uvjete rada i radna prava.

Raboteg_180804_3

SDLSN u priopćenju navodi da je na sastanku u MORH-u bilo riječi o pitanjima odugovlačenja s donošenjem pravilnika o uvećanju plaće s obzirom na uvjete rada, narav, težinu i odgovornost poslova državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH, zatim o otpremninama te stambenom zbrinjavanju kao i o provedbi referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 13. do 17. rujna.
Državni tajnik Raboteg je, kako priopćuju iz SDLSN, prihvatio sindikalni prijedlog da se intenzivira suradnja socijalnih partnera pri izradi spornih pravilnika i odredi dinamika njihove izrade i donošenja. Također je najavio da će se s predstavnicima sindikata sastati i ministar Rončević kako bi zajednički raspravili sva otvorena pitanja.
Sindikalna strana je na današnjem sastanku upozorila na lošu praksu predhodne Vlade da se sporna pitanja rješavaju sudskim putem, ali i potvrdila spremnost da prava svojih članova osigura kroz sudske postupke “ako drugačije ne bude moguće”.
Predsjednik SDLSN Ivica Ihas je izrazio želju da se ubuduće imenuje odgovorna osoba u MORH-u za komunikaciju sa sindikatima kako bi se socijalni dijalog odvijao za stolom, a ne priopćenjima. (Hina) xbdj/pp ysšh