MORH: Održan radni sastanak s predstavnicima SDLSN

MORH: Održan radni sastanak s predstavnicima SDLSN

MORH_grb(SDLSN, 9. srpnja) Danas je održan radni sastanak s predstavnicima MORH i OS glede primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, preustroja, zaštite sindikalnih povjerenika i dr. pitanja, gotovo mjesec dana nakon što je Sindikat dopisom zatražio njegovo održavanje. U međuvremenu je MORH o zahtjevu Sindikata izvijestio Ured za socijalno partnerstvo, a sastanak je uslijedio tek nakon odgovora Ureda “da za ovakvu vrstu sastanka ne morate tražiti posredovanje Ureda za socijalno partnerstvo u RH”. Razgovaralo se po točkama koje je Sindikat predložio u svome dopisu.

Sastanak je otvorio pomoćnik ministrice Krunoslav Mazalin koji je nazočne pozvao na konstruktivan dijalog u zajedničkom ineteresu. Razgovorima je obuhvaćeno pitanje naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službenicima i namještenicima koji rade u dežurstvima i smjenama, a ne isplaćuje im se naknada u visini prosjećne mjesečne plaće isplaćene u prethodna 3 mjeseca, kako je to regulirano člankom 10. Kolektivnog ugovora. Sindikalna strana upozorila je i da se u listi evidencije radnog vremena ne evidentira rad noću, subotom, nedjeljom i rad u turnusima, što će se, sukladno postignutom dogovoru, riješiti dopunskom evidencijskom listom. Također, isplata naknade prijevoza na posao i s posla, prema tvrdanjama sindikalnih povjerenika isplaćuje se prema broju radnih dana, što je u suprotnosti s odredbom članka 49. KU, koji propisuje isplatu 1/12 cijene godišnje karte mjesećno. Josip Budimir iz MORH-a obećao je da će provjeriti zašto se to ne provodi sukladno KU.

Zaštita sindikalnih povjerenika tijekom preustroja važna je stoga, naglasio je Ivica Ihas, što se oni sindikalni povjerenici čije je radno mjesto dovedeno u pitanje ne mogu u punoj mjeri posvetiti zaštiti prava članova Sindikata. Tajnica MORH-a Višnja Tafra izjavila je da će se u slučaju namjere stavljanja sindikalnih povjerenika na raspolaganje zatražiti suglasnost Sindikata, a Josip Budimir dodao da će se rješenje poništiti ako suglasnost izostane.

Damir Magerl, Višnja Tafra, Krunoslav Mazalin i Josip Budimir s jedne, Stjepan Gamilec, Nenad Vuković, Ivica Ihas, Nina Pejanović, Davor Lesar i Vjekoslav Majnarić sa sindikalne strane
Damir Magerl, Višnja Tafra, Krunoslav Mazalin i Josip Budimir s jedne, Stjepan Gamilec, Nenad Vuković, Ivica Ihas, Nina Pejanović, Davor Lesar i Vjekoslav Majnarić sa sindikalne strane

Damir Magerl je primjedbe Sindikata o nepravilnostima pri izdavanju rješenja o stavljanju na raspolaganje nazvao neutemeljenima, pozivajući se na promptno reagiranje pravne službe pri ispravljanju uočenih propusta. Nenad Vuković iz sindikalne pravne službe ukazao je na brojne propuste nakon što je donijeto rješenje o stavljanju na raspolaganje, jer nitko više ne prati što se događa s tim ljudima, pa im se tako npr. ne omogućava korištenje godišnjeg odmora ili im se vrijeme provedeno na bolovanju uračunava u otkazni rok i sl. Vuković je upozorio i da se sa službenicima koji su stavljeni na raspolaganje nije prethodno obavio individualni razgovor kako je to planirano tijekom prethodnih razgovora Sindikata i MORH-a.  Vjekoslav Majnarić ponovio je svoj više puta javno izražen zahtjev za sporijim preustrojem za područje Slavonije, na kojem će bez posla ostati srazmjerno najveći postotak službenika i namještenika u MORH, tj. njih 350 ili čak 50% od ukupnog broja zapsolenih na području III. Korpusa.

Vjekoslav Majnarić, sindikalni povjerenik "302 LOBR"
Vjekoslav Majnarić, sindikalni povjerenik “302 LOBR”

Traženo usporavanje nije prihvatljivo, odgovorio je Josip Budimir, iz razloga što se s preustrojem već ionako kasni, ali bi se moglo nešto poduzeti u smislu amortiziranja ovako velikog broja neraspoređenih službenika, u vidu dodatnog bonificiranja, odnosno povećanja otpremnina. Pomoćnik ministrice Krunoslav Mazalin je predložio da se Sindikat više zauzme u rješavanju ovog problema i pozvao ga da organizira sastanak – prezentaciju tranzicijskog ureda u Osijeku, na koju bi se pozvali predstavnici lokalne samouprave, udruge poslodavaca i drugih tijela državne vlasti. Ivica Ihas prihvatio je inicijativu i predlažio dodatnu suradnju u obliku iskorištavanja vojnih nekretnina (odmarališta) kao dodatnu mogućnost zbrinjavanja i zapošljavanja neraspoređenih službenika i namještenika, odnosno mogućnost stambenog zbrinjavanja djelatnika MORH i OS. Davor Lesjak upozorio je na činjenicu da se već drugu godinu za redom ne donosi poseban propis kojim bi se trebalo odrediti radna mjesta na kojima bi se zbog posebnih uvjeta rada osnovna plaća trebala uvećati za 20%. Tajnica Tafra predložila je da se pristupi izradi Pravilnika kojim bi se to utvrdilo, kako bi se pri donošenju proračuna za to predvidjela odgovarajuća sredstva. Krunoslav Mazalin na kraju je još jednom pozvao na suradnju i uspostavu izravne komunikacije radi rješevanja uočenih nepravilnosti, što je sindikalna strana pozdravila i prihvatila.