MORH: Predstavnici SDLSN informirani o tijeku preustroja uprava i ureda za obranu

MORH Predstavnici SDLSN informirani o tijeku preustroja uprava i ureda za obranu

Barac150410_390

(SDLSN, 15. travnja 2010.) Danas je u Ministarstvu obrane održan sastanak tajnika Ministarstva obrane Petra Baraća sa suradnicima i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH na kojem su predstavnici sindikata informirani o tijeku preustroja uprava i ureda za obranu, odnosno postupka raspoređivanja na radna mjesta u okviru odjela i odsjeka za poslove obrane te zbrinjavanja viša službenika.

sdlsn_www220Ukidanjem uprava i ureda za obranu u kojima je bilo zaposleno 475 djelatnika i formiranjem četiri područna odjela za poslove obrane u Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Splitu i njima pripadajućim odsjecima u kojima je sistematizirano 312 službeničkih radnih mjesta započeo je postupak raspoređivanja službenika na raspoloživa radna mjesta po kriterijima koje propisuju Zakon o državnim službenicima i Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva obrane, tj. poslovima koje su do tada obavljali, stručnoj spremi i ocjeni rada i učinkovitosti.

smolcec200Prema informacijama ravnatelja Uprave za ljudske resurse MORH-a, Nenada Smolčeca, od raspoloživih 312 radnih mjesta dosad je popunjeno njih 300. Preostala slobodna radna mjesta, njih 12 nepopunjena su iz razloga nedostatnih kadrova u Zagrebu (tri izvršitelja sa VSS i pet sa SSS), Osijeku (dva izvršitelja sa VSS) i Čakovcu (jedan izvršitelj sa VSS i jedan sa VŠS).
Od 175 preostalih službenika njih 29 je raspoređeno na radna mjesta unutar Ministarstva obrane i Oružanih snaga te u druga državna tijela temeljem instituta premještaja, a u tijeku je zbrinjavanje još 6 djelatnika u lokalnoj samoupravi i službi 112.
Temeljem pisanog izjašnjavanja djelatnika utvrđen je broj od 74 službenika koji su se izjasnili za uzimanje otpremnina u iznosu od jedne prosječne bruto mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca za svaku godinu u MORH i OSRH, 65% njegove prosječne mjesečne plaće za svaku godinu radnog staža u državnoj službi prije stupanja na službu u MORH i OSRH i 525 kuna uvećanja otpremnine za službenike u statusu hrvatskog branitelja za svaki puni mjesec dana sudjelovanja u Domovinskom ratu, za što su osigurana odgovarajuća i dostatna sredstva iz Državnog proračuna.
Za službenike koji su se izjasnili da žele raditi u sustavu obrane, odnosno državnoj službi, njih 80, traži se mogućnost rasporeda u druga državna tijela putem premještaja, odnosno nakon što ih se stavi na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske (ne može trajati više od tri mjeseca i dva tjedna) mogućnost rasporeda za vrijeme raspolaganja.
Nakon isteka raspolaganja, ukoliko za to vrijeme ne budu raspoređeni na radna mjesta u nekom državnom tijelu, također im pripada pravo na otpremninu u svrhu novog zapošljavanja.
Neraspoređeni djelatnici do rasporeda na drugo radno mjesto ili stavljanja na raspolaganje posao obavljaju temeljem dotadašnjih rješenja o rasporedu.

Pored toga, kao djelatnici Ministarstva obrane ostvaruju pravo na savjetovanje i pohađanje tečajeva za poduzetništvo u okviru Odsjeka za tranziciju OSRH, a kao nezaposlene osobe na odgovarajuće savjetovanje i programe mobilnih timova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

natjecaj_SSS

Ministarstvo uprave trebalo bi se pobrinuti kako se istovremeno ne bi stavljali na raspolaganje jedni i zapošljavali novi državni službenici

Zahvaljujući se na iscrpnim informacijama, glavni tajnik SDLSN Siniša Kuhar predao je predstavnicima Ministarstva predstavke službenika nezadovoljnih tijekom preustroja te zatražio da se svakome od njih omogući uvid u Pravilnik o unutarnjem redu MORH-a, u dijelu koji se odnosi na njegovu ustrojstvenu jedinicu, premda se radi o dokumentu koji ima oznaku “tajno”, o čemu je postignuta suglasnost.
Kuhar je naglasio i potrebu bolje “umreženosti” državnih tijela po pitanju raspoloživih kadrova i potreba za zapošljavanjem, odnosno formiranjem tzv. burze rada u državnim tijelima. Naime, dok u Upravi za obranu Vukovar trojica djelatnika sa SSS nemaju mogućnost rasporeda Općinsku sud u Vinkovcima objavljuje natječaj za dva sudska zapisničara za koje je uvjet također SSS.
Na kraju sastanka dogovoreno je da socijalni partneri nastave s dobrom praksom informiranja o tijeku preustroja i aktivnostima koje se poduzimaju radi zbrinjavanja viška službenika.

Pročitajte još…