MORH: Predstavnici SDLSN s ministrom obrane o položaju državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH

MORH: Predstavnici SDLSN s ministrom obrane o položaju državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH

Roncevic041004_2

(SDLSN, 5. listopada) Predstavnici SDLSN  jučer su se u poslijepodne susreli s ministrom obrane Berislavom Rončevićem i njegovim suradnicima. Neposredan povod razgovoru bio je skori prelazak centara za obavješćivanje iz sustava MORH-a u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje. Budući da se radi o gotovo 500 državnih službenika, te da za sve njih u novoj upravi najvjerojatnije neće biti mjesta, Sindikat je zatražio da se pri rješavanju ovog pitanja pokaže odgovarajuća socijalna osjetljivost, budući da se u najvećem broju slučajeva radi o hrvatskim braniteljima i dugogodišnjim državnim službenicima. Prema anketi koju je Sindikat proveo na uzorku od 150 službenika njihova prosječna  starosna dob 45 godina i 6 mjeseci, mirovinski staž 22 godine i 6 mjeseci, od toga u MORH više od 11 godina i 6 mjeseci. Budući da će se problem viška djelatnika u novoj Upravi rješavati sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, Sindikat predlaže da se onim službenicima, koji zbog kvalifikacijske strukture neće moći biti raspoređeni na nova radna mjesta, omogući izlazak iz državne službe uz otpremnine namijenjene službenicima i namještenicima u MORH i OSRH kojima je služba prestala zbog preustroja ili smanjenja snaga. Sindikat predlaže da se dio službenika zbrine i kroz prekvalifikaciju odnosno školovanje za druga radna mjesta u državnoj službi.

Pomoćnik ministra za financije Josip Budimir izvjestio je sindikalnu stranu da je MORH dostavio MUP-u u okviru kojeg će djelovati nova uprava sve raspoložive podatke o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih u centrima za obavješćivanje, te da po zakonu svi službenici moraju biti preuzeti, a eventualni višak koji će nastati po donošenju pravilnika o unutarnjem redu zbrinjavat će se sukladno Zakonu o državnim službenicima. Budimir je izjavio da MORH sa svoje strane može samo apelirati da im se pruže isti uvjeti za izlazak iz sustava  kao u MORH-u.

Ministar Rončević preuzeo je obvezu da se u idućih 15 dana organizira sastanak predstavnika Sindikata i ravnatelja uprave za zaštitu i spašavanje Đure Poldrugača, kako bi se ovaj problem riješio suradno sa Sindikatom.

Roncevic041004_1

Govoreći o drugim i ne manje važnim pitanjima koja se tiču statusa državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH predsjednik SDLSN Ivica Ihas upozorio je na već dvogodišnje odlaganje donošenja pravilnika o uvećanju plaće službenika i namještenika u ovim sustavima zbog uvjeta rada, težine i naravi posla i odgovornosti. Podsjetio je da je MORH u siječnju ove godine donio, a zatim u veljači odmah i poništio odluke o povećanju plaće službenicima i namještenicima u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama. Ove odluke bile su na snazi za mjesec siječanj, ali povećanje nikome nije isplaćeno. Zbog toga što MORH nije ispoštovao svoju zakonsku obvezu Sindikat ima mogućnost prava svojih članova zaštititi u sudskom postupku, a podnošenje sudskih tužbi ovisi o tome hoće li Ministarstvo uskoro donijeti pravilnike ili ne. Ihas je dodao kako je pozicija Sindikata glede davanja prednosti dogovoru jasna, te da je i ovaj sastanak pokušaj da se problem riješi sporazumno, jer sudski postupci predstavljaju najgore rješenje.

MORH_logoMinistar Rončević je donošenje, pa poništavanje spornih odluka opravdao činjenicom da je bio pogrešno informiran od svojih suradnika da su odluke usklađene s Ministarstvom financija, te da one nisu bile prihvatljive zbog toga što su predstavljale linearno povećanje za sve zaposlene, što za MORH nije prihvatljivo.

Rončević je informirao sindikalnu stranu o tome da je prijedlog pravilnika napravljen, ali smatra da je još uvijek preširok. Dvojba koju imamo jest honorira li se samo efektivni rad na poslovima s otežanim uvjetima ili radno mjesto, odnosno treba li dodatak biti plaćen za sve dane ili samo za dane rada, rekao je Rončević.

Odgovarajući na upit sindikalaca o roku donošenja pravilnika Rončević je rekao da donošenje ovisi o financijama, te da se na pritisak može odgovoriti propisivanjem manjeg broja radnih mjesta za koja se priznaju otežani uvjeti rada, ali da to nije cilj.    

Rončević dodao kako će pravilnici biti završeni u roku od 15 dana, te dostavljeni sindikalnoj strani na očitovanje.

Dvije strane još su razgovarale o potrebi sustavne provedbe zaštite na radu u MORH, te potrebi ustroja posebne stručne službe za zaštitu na radu, kako to nalaže Zakon o zaštiti na radu. Sindikalci su istaknuli kako se na području zaštite na radu kasni s primjenom propisa, podsjećajući da bi postojanje procjene opasnosti uvelike olakšalo i donošenje pravilnika o uvećanju plaće zbog uvjeta rada, jer bi postojali jasni parametri o tome na kojim su radnim mjestima i u kojoj mjeri ugroženi zaposleni u MORH. Također, Sindikat je od ministra zatražio donošenje pravila zaštite na radu u OSRH.

Postavljeno je i pitanje osiguranja državnih službenika i namještenika u OSRH od posljedica nesretnog slučaja, budući da je u prilogu polici osiguranja zaključenoj s CROATIA osiguranjem, izrijekom navedeno da su iz nje izuzeti pripadnici Oružanih snaga. Budući da su Zakonom o službi o OSRH kao i državni službenici i namještenici definirani kao pripadnici OSRH, u praksi su se javili problemi oko naplate štete po ovako zaključenoj polici.

Ministar Rončević obećao je da će se stručna služba za zaštitu na radu ustrojiti do kraja godine, u sklopu izmjene postojeće sistematizacije koja je zacrtana u tom periodu.

Glede police osiguranja Rončević je obećao da će nadležne službe provjeriti navode Sindikata i poduzeti potrebne korake da se ovo pitanje regulira na nedvojben način.

SINDIKAT S RONČEVIĆEM O ZAPOSLENIMA U CENTRIMA ZA OBAVJEŠĆIVANJE

hina_logo

ZAGREB, 5. listopada 2004. (Hina) –  Predstavnici Sindikata državnih službenika i namještenika razgovarali su s ministrom obrane Berislavom Rončevićem o položaju zaposlenih u centrima za obavješćivanje koji će uskoro iz sustava MORH-a prijeći u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, priopćio je danas taj sindikat.
RonceviccBudući se radi o gotovo 500 državnih službenika, a za sve njih u novoj upravi najvjerojatnije neće biti mjesta, sindikat je zatražio da se pokaže odgovarajuća socijalna osjetljivost, jer se u najvećem broju slučajeva radi o hrvatskim braniteljima i dugogodišnjim državnim službenicima.
Prema sindikalnoj anketi na uzorku od 150 službenika, njihova je prosječna starosna dob 45 i pol godina, a mirovinski staž 22 i pol godine, od toga u MORH-u više od 11 i pol godina.
Kako će se problem viška djelatnika u novoj Upravi rješavati sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, sindikat predlaže da se službenicima koji zbog kvalifikacijske strukture neće moći biti raspoređeni na nova radna mjesta, omogući izlazak iz državne službe uz otpremnine namijenjene službenicima i namještenicima u MORH-u i OSRH-u kojima je služba prestala zbog preustroja ili smanjenja snaga.
Sindikat predlaže da se dio službenika zbrine kroz prekvalifikaciju, odnosno školovanje za druga radna mjesta u državnoj službi.
Pomoćnik ministra za financije Josip Budimir izvjestio je sindikalce da je MORH dostavio MUP-u sve raspoložive podatke o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih u centrima za obavješćivanje, te da po zakonu svi službenici moraju biti preuzeti, a eventualni višak koji će nastati nakon donošenja pravilnika o unutarnjem redu zbrinjavat će se sukladno Zakonu o državnim službenicima.
Ministar Rončević preuzeo je obvezu organiziranja sastanka predstavnika sindikata i ravnatelja Uprave za zaštitu i spašavanje Đure Poldrugača u idućih 15 dana, kaže se u priopćenju.
(Hina) pp/xmd ymd