MORH: Sindikati s ministrom Rončevićem o otkazima u MORH-u

MORH: Sindikati s ministrom Rončevićem o otkazima u MORH-u

(SDLSN, 19. listopada) Tri sindikata državnih službenika i namještenika koji djeluju u MORH-u sastali su se danas s ministrom obrane Berislavom Rončevićem i njegovim suradnicima kako bi raspravili plan izdvajanja osoblja za 2005. godinu i organizacijsko izdvajanje Službe za gospodarenje nekretninama.

Roncevic_191005_svi

Međutim, premda se to iz neutralne formulacije dnevnog reda ne može jasno razlučiti radi se o tekućem i planiranom otkazu državne službe za oko 400 državnih službenika i namještenika koji su ostali neraspoređeni u sustavu obrane do 31. listopada, ali i oko 1000 zaposlenih u Službi za gospodarenje nekretninama čiji status će se rješavati u 2006. godini.

Iako se velik broj službenika izjasnio za dragovoljni prestanak službe temeljem Odluke o visini otpremnine za državne službenike i namještenike MORH i OSRH kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga, kako bi dobili poticajnu otpremninu za izlazak iz sustava, predsjednik SDLSN Ivica Ihas ukazao je na činjenicu da poticajnim otpremninama nisu obuhvaćeni službenici s VŠS i VSS, premda je i dio njih stavljen na raspolaganje tijekom preustroja.

Ihas smatra da i njima treba omogućiti izlazak iz sustava pod povoljnijim uvjetima, budući da se uglavnom radi o starijim osobama koje su bez obzira na VŠS i VSS teško zapošljive.

Povjerenik SDLSN Vjekoslav Majnarić upozorio je na posebno tešku situaciju u Istočnoj Slavoniji u kojoj se očekuje 300-tinjak otkaza službenicima, zatraživši da se pri izradi novog ustroja MORH-a vodi računa o tim ljudima.

Majnarić je istaknuo kako je uglavnom riječ o hrvatskim braniteljima i dragovoljcima Domovinskog rata koji će se preko noći naći u bezizlaznoj situaciji i ukazao na mogućnost da ljudi reagiraju impulzivno i emotivno na uručenje rješenja o raspolaganju.

Kako se smanjenje službenika očekuje i u uredima za obranu povjerenik SDLSN u Upravi za obranu Zagreb Vlado Varat zatražio je da se i njima omogući izlazak iz sustava primjenom instituta poticajnih otpremnina, ali i na činjenicu da je izjašnjavanje o dragovoljnom izlasku traženo u roku od tri dana, što je premalo za donošenje takve važne životne odluke.

Tajnik SDLSN Siniša Kuhar zatražio je od ministra Rončevića da svoje kolege u Vladi i osobno zamoli da kod prijama u državnu službu novih kadrova uzmu u obzir neraspoređene službenike iz sustava obrane, budući da zbog nepostojanja interne burze rada u državnim službama sustav raspolaganja nije djelotvoran, pa se događa da državna tijela otpuštaju jedne, a druga zapošljavaju druge službenike.

Roncevic_191005

Ministar Rončević izjavio je kako će se, ukoliko se tijekom izrade prijedloga novog ustroja MORH-a ukaže potreba za službenicima koji su stavljeni na raspolaganje dio njih ponovno rasporedi u sustav, dok će se onim službenicima koji imaju činove pričuvnih časnika omogućiti prevođenje u djelatne vojne osobe, dok je za one koji nemaju čin moguće prevođenje do 35 godina starosti uz uvjet da posjeduju VŠS i VSS, sukladno važećim propisima.

Službenici i namještenici do 27 godina života koji udovoljavaju zdravstvenim uvjetima mogu postati vojnici uz potpisivanje ugovora na 3 godine.

Odgovarajući na zahtjev predsjednika Ihasa da se službenicima s VŠS i VSS omogući izlazak iz sustava uz uvjete koji su ponuđeni onima sa SSS, Rončević je naglasio kako se radi o manjem broju službenika koji će tijekom roka raspolaganja od 6 mjeseci biti raspoređeni na druga radna mjesta u sustavu.

Ministar je rekao kako se u idućoj godini ne predviđaju znatnija izdvajanja za otpremnine, što znači da će oni koji u 2006. godini budu stavljeni na raspolaganje sve do predviđenog broja od 2000 državnih službenika i namještenika to moći pod uvjetima koji vrijede za službenike u drugim državnim tijelima.

Govoreći o izdvajanju Službe za gospodarenje nekretninama ministar Rončević i pomoćnik ministra za financije Josip Budimir informirali su sindikalce da će se izdvajanje obaviti temeljem studije koju je izradio Ekonomski institut, te da će se kao rješenje preferirati model zadržavanja nekretnina u vlasništvu države, a privatizirali bi se poslovi Službe na način da bi se putem javnog natječaja najboljim ponuditeljima davale koncesije uz uvjet zapošljavanja postojećih zaposlenika.

Budimir je rekao kako će studiju o izdvajanju dostaviti sindikatima na očitovanje.

RONČEVIĆ SA SINDIKATIMA O OTKAZIMA VOJNIM SLUŽBENICIMA

hina_logo

ZAGREB, 19. listopada 2005. (Hina) –  Ministar obrane Berislav Rončević razgovarao je danas s predstavnicima triju sindikata državnih službenika o najavljenim otkazima vojnim  službenicima i namještenicima koji su ostali neraspoređeni u sustavu obrane, priopćeno je iz sindikata.
Rončević je sindikalcima rekao da, ako se tijekom izrade prijedloga novog ustroja MORH-a ukaže potreba za službenicima koji su stavljeni na raspolaganje, dio njih će se ponovno rasporediti u sustav.

MORH_zastave_grbSlužbenicima koji imaju činove pričuvnih časnika omogućit će se prevođenje u djelatne vojne osobe, dok je za one koji nemaju čin moguće prevođenje do 35 godina starosti uz uvjet da posjeduju VŠS i VSS.
Službenici i namještenici do 27 godina života koji udovoljavaju zdravstvenim uvjetima mogu postati vojnici uz potpisivanje ugovora na tri godine.
Ministar je rekao da se u idućoj godini ne predviđaju znatnija izdvajanja za otpremnine, što znači da će službenici koji u 2006.
godini budu stavljeni na raspolaganje sve do predviđenog broja od 2000, to moći učiniti pod uvjetima koji vrijede za službenike u drugim državnim tijelima. Govoreći o izdvajanju Službe za gospodarenje nekretninama Rončević i pomoćnik ministra za financije Josip Budimir informirali su sindikalce da će se izdvajanje obaviti temeljem studije koju je izradio Ekonomski institut. Preferirat će se model zadržavanja nekretnina u vlasništvu države, a privatizirali bi se poslovi službe tako da se putem javnog natječaja najboljim ponuditeljima daju koncesije uz uvjet zapošljavanja postojećih zaposlenika.
Budimir je rekao kako će studiju o izdvajanju dostaviti sindikatima na očitovanje, kaže se u priopćenju.
(Hina) pp/xmd ymd

MORH_Roncevic191005

Prema okvirnom planu izdvajanja osoblja iz MO i OS RH, prema kojem do kraja godine iz sustava treba otići 1089 državnih službenika i namještenika srednje i niže stručne spreme, a koji će do kraja godine biti stavljeni na raspolaganje, pomoćnik ministra za ljudske resurse Željko Goršić je kazao sindikalcima kako se predviđa izlazak oko 700 ljudi koju su ili će potpisati dragovoljni odlazak iz MORH-a. Ukoliko to bude do konca listopada otpremnina im se prema Odluci ministra obrane uvećava za 100% odnosno za 50% ako se odluče za drugi rok do 31. prosinca. Naglasio je kako sve te osobe ostvaruju sva prava i na Zavodu za zapošljavanje, bez obzira na dragovoljni odlazak iz sustava MORH-a.
Ministar Rončević predočio je brojčano stanje Ministarstva obrane i Oružanih snaga rekavši kako trenutno u OS ima 25814 osoba od čega je 18961 djelatna vojna osoba, a 6853 su državni službenici i namještenici.Prema Strategijskom pregledu obrane projicirane veličine su 16000 DVO i 2000 službenika i namještenika u Oružanim snagama, a ostalo je upravni aparat MORH-a. Pojasnio je da se spomenuta Odluka o uvećanju otpremnina odnosi samo na one koji su, zbog preustroja MORH-a i OS i gašenja radnih mjesta, stavljeni na raspolaganje, dok će mnogi djelatnici srednje i niže stručne spreme ostati u sustavu iz jednostavnog razloga što se neke organizacijske cjeline neće gasiti.
Također je izjavio da će dio službenika koji su stavljeni na raspolaganje biti vraćeni u sustav ukoliko se tijekom preustroja MORH-a ukaže potreba za tim.Službenicima s pričuvnim činovima časnika omogućit će se prevođenje u djelatne vojne osobe, a onima bez čina prevođenje do 35 godina starosti uz uvjet da posjeduju VŠS i VSS. Službenici i manještenici do 27 godina starosti mogu postati vojnici uz potpisivanje ugovora na 3 godine ukoliko zadovoljavaju zdravstvene uvjete.
Na upit sindikalaca da se službenicima VŠS i VSS također omogući izlazak iz sustava pod jednakim uvjetima kao i za SSS, ministar Rončević je izjavio kako će njima biti ponuđena druga radna mjesta u sustavu tijekom zakonskog roka raspolaganja od 6 mjeseci te kako se u tom slučaju radi o manjem broju ljudi. Budući da se u 2006. godine ne predviđaju veća izdvajanja za otpremnine, za sve državne službenike i namještenike koji tada budu stavljeni na raspolaganje vrijedit će isti uvjeti napuštanja sustava koji vrijede u drugim državnim tijelima.
Služba za gospodarenje nekretninama s 31. prosincem 2005. izlazi iz sustava, kazao je ministar Rončević i plan je da kao prijelazno rješenje bude model zadržavanja nekretnina u državnom vlasništvu, a poslovi Službe se putem natječaja daju koncesionaru, koji će preuzeti sve radnike i jamčiti im socijalna prava. Model je razrađen u naručenoj studiji o izdvajanju Službe za gospodarenje iz sustava MORH-a koju je izradio Ekonomski institut.Pomoćnik ministra za financije gospodin Josip Budimir izjavio je kako će studija biti dostavljena na uvid i mišljenje sindikatima.