MORH: Sporazum o preuzimanju djelatnika zajednički uspjeh socijalnih partnera

MORH: Sporazum o preuzimanju djelatnika zajednički uspjeh socijalnih partnera

Pleter_svi

(SDLSN, 3. siječnja) Današnjim svečanim potpisivanjem Sporazuma o preuzimanju djelatnika između MORH-a i Trgovačkog društva “Pleter – usluge” d.o.o., uz suglasnost Pleter_potpisivanje_RonceviSindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, okončan je proces izdvajanja Službe za gospodarenje nekretninama iz Ministarstva obrane.

Prije potpisivanja dvije strane su istaknule kako je tranzicija više od 800 djelatnika iz statusa državnih službenika i namještenika u status zaposlenika trgovačkog društva Sporazumom osigurana uz poštivanje svih stečenih i Pleter_Roncevic_Skubicugovorenih prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na rok od dvije godine, te uz uvažavanje jednog od najvažnijih ljudskih i građanskih prava – prava na rad.

Sporazumom je, naime, utvrđeno preuzimanje svih zaposlenika Službe za gospodarenje nekretninama i Oružanih snaga čije poslove je preuzeo Pleter temeljem ugovora o poslovnoj suradnji s Ministarstvom obrane.

Pleter_Ihas_DelicDio je to dugoročne strategije MORH-a da se trgovačke, ugostiteljske, hotelijerske i druge uslužne djelatnosti izdvajaju iz sustava obrane i prepuste gospodarskim subjektima koji će ih pružati na tržišnim osnovama.

Ministar obrane Berislav Rončević rekao je kako nastup na tržištu Pleteru otvara nove perspektive i mogućnosti za ostvarenje profita pružanjem usluga na tržištu.

Pleter_potpisniciKad se tome doda i činjenica da ovo trgovačko društvo preuzima iskusne i u sektoru pružanja usluga dokazane zaposlenike, Pleter očekuje svijetla poslovna budućnost, smatra Rončević.

Ivica Ihas naglasio je kako je sindikalna strana u Rončeviću i njegovim suradnicima imala socijalno odgovorne i konstruktivne socijalne partnere, koji su sindikalne prijedloge razmatrali s Pleter_softveruvažavanjem, što je rezultiralo visokim suglasjem oko konačnog teksta Sporazuma i još jednom naglasio kako je njime zagarantirana sigurnost zaposlenja svih djelatnika koji rade na poslovima koji su predmet preuzimanja.

Radomir Delić je kao poseban uspjeh naglasio činjenicu da je ovo prvi slučaj da se s izdvajanjem djelatnika izdvajaju i poslovi koje su oni obavljali, što dosad nije bio slučaj.

Nakon što su Sporazum potpisali ministar Rončević i direktor Pletera Denis Skubic, svoj su potpis u znak suglasnosti na Sporazum stavili i predsjednici dvaju sindikata Ivica Ihas i Radomir Delić, te je uslijedila zdravica zbog uspješno odrađenog posla i dogovor da idućeg tjedna predstavnici MORH-a, Pletera i sindikata zajednički obiđu teren kako bi djelatnike upoznali sa svim detaljima prelaska kod novog poslodavca.

Na kraju je ministar Rončević okupljene pozvao na sok i kavu u restoran, kojom prigodom je Pleter izdao, a Rončević platio prvi račun za obavljenu uslugu.

Pleter_racun

Pročitajte još…

POTPISAN SPORAZUM O PREUZIMANJU DJELATNIKA IZMEĐU MORH-A I PLETERA

hina_logo

ZAGREB, 3. siječnja 2007. (Hina) –  Današnjim potpisivanjem sporazuma o preuzimanju radnika između Ministarstva obrane (MORH) i tvrtke Pleter – usluge d.o.o., uz suglasnost Sindikata državnih službenika i namještenika i Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, završen je proces izdvajanja Službe za gospodarenje nekretninama iz MORH-a, priopćeno je iz sindikata.
Pleter_rukovanjeTranzicija više od 800 djelatnika iz statusa državnih službenika i namještenika u status zaposlenika trgovačkog društva Pleter provedena je uz poštivanje svih stečenih prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na rok od dvije godine, istaknuto je prilikom potpisivanja.
Sporazumom je utvrđeno preuzimanje svih zaposlenika Službe za gospodarenje nekretninama i Oružanih snaga čije poslove je preuzeo Pleter temeljem ugovora o poslovnoj suradnji s MORH-om.
Dio je to dugoročne strategije MORH-a da se trgovačke, ugostiteljske, hotelijerske i druge uslužne djelatnosti izdvajaju iz sustava obrane i prepuste gospodarskim subjektima koji će ih pružati na tržišnim osnovama.
Ministar obrane Berislav Rončević rekao je kako nastup na tržištu Pleteru otvara nove perspektive i mogućnosti za ostvarenje profita. Doda li se tome činjenica da ta tvrtka preuzima iskusne i u sektoru pružanja usluga dokazane radnike, Pleter očekuje svijetla poslovna budućnost, smatra Rončević.
Predsjednik Sindikata državnih službenika Ivica Ihas naglasio je visoko suglasje socijalnih partnera oko konačnog teksta sporazuma kojim je zajamčena sigurnost zaposlenja svih radnika na preuzetim poslovima.
Čelnik Sindikata vojnih službenika Radomir Delić naglasio je kao poseban uspjeh da se radi o prvom slučaju u kojem se s izdvajanjem djelatnika izdvajaju i poslovi koje su oni obavljali, kaže se u priopćenju.

Pleter_potpisivanje374

03.01.2006. Potpisan Sporazum između Ministarstva obrane i “Pleter-usluge” d.o.o. o preuzimanju djelatnika

MORH_logo(MORH) Dana, 3. siječnja 2007. godine ministar obrane RH Berislav Rončević održao je sastanak s predstavnicima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama te trgovačkog društva “Pleter-usluge” d.o.o. Tom prigodom potpisan je Sporazum između Ministarstva obrane i “Pleter-usluge” d.o.o. o preuzimanju djelatnika, uz suglasnost Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.
Navedenim sporazumom Društvo se obvezalo preuzeti državne službenike i namještenike do sada raspoređene u Službi za gospodarenje nekretninama, kao i državne službenike i namještenike raspoređene u ustrojstvene jedinice Oružanih snaga RH na poslove koje preuzima Društvo.
Državnim službenicima i namještenicima koji pristanu na prelazak u Društvo prestaje državna služba na temelju pisanog sporazuma uz uvjet sklapanja ugovora o radu s Društvom.
PLETER03017Nadalje, Društvo je obvezno državnom službeniku, odnosno namješteniku ponuditi ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto i poslove u skladu s osobnom stručnom spremom i zanimanjem, koji će u pravilu odgovarati poslovima koje je prethodno obavljao.
Djelatnici koji ne pristanu na prelazak u Društvo i budu stavljeni na raspolagenje, istekom roka raspolaganja ostvaruju pravo na otpremninu za prestanak državne službe u skladu s važećom odlukom ministra obrane.
Pleter – usluge d.o.o. dužno je svim djelatnicima koji su preuzeti u skladu s odredbama ovoga Sporazuma, dvije godine od zasnivanja radnog odnosa isplaćivati plaću i druga prava iz radnog odnosa u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i temeljem njega zaključenim sporazumima u svezi s ostvarivanjem tih prava, najmanje u iznosu koji je pojedini djelatnik ostvarivao u Ministarstvu obrane.
Društvo se, isto tako obvezalo da će preuzetim djelatnicima prilikom utvrđivanja prava koja ovise o trajanju radnog odnosa s Društvom, kao vrijeme koje su proveli u neprekidnom radnom odnosu s Društvom računati i vrijeme koje su prethodno proveli u neprekidnom radnom odnosu s Ministarstvom obrane, odnosno u službi u drugom državnom tijelu. Također Društvo neće u trajanju od dvije godine od zasnivanja radnog odnosa, preuzetim djelatnicima otkazivati ugovor o radu iz poslovno uvjetovanih razloga.