MRMS: Tumačenje Zakona o obveznim mirovinskim fondovima u odnosu na vatrogasce JVP

MRMS: Tumačenje Zakona o obveznim mirovinskim fondovima u odnosu na vatrogasce JVP

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Poštovani,

Sukladno Vašem traženju da Vam dostavimo tumačenje odredbe članka 100. stavka 4. do 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. 19/2014 – u daljnjem tekstu: ZOMF) u odnosu na vatrogasce javnih vatrogasnih postrojbi, navodimo sljedeće:
Odredba članka 100. stavka 4. ZOMF-a odnosi se na sve članove mirovinskih fondova čija su prava određuju prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih služenih osoba (Narodne novine, br. 128/99, 129/00, 16/01, 41/08, 97/12 i 118/12 – u daljnjem tekstu: Zakon o DVO, PS i OSO), neovisno jesu li trenutno obvezno osigurani u tim posebnim sustavima (MUP, MORH i dr.) ili su prije bili u svojstvu djelatne vojne osobe, policijskog službenika i dr., ili su izašli iz tog sustava i sada rade u javnom ili tzv. realnom sektoru.
Slijedom navedenoga, samo na vatrogasce koji su imali svojstvo policijskog službenika, primjenjuje se odredba članka 4. Zakona o DVO, PS i OSO o određivanju starosne i prijevremene starosne, iako na dan stjecanja prava na mirovinu nemaju svojstvo policijskog službenika, ali su u tom svojstvu stvarno proveli najmanje 20 godina (uračunava se vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u statusu hrvatskog branitelja u jednostrukom trajanju). Za utvrđivanje je li vatrogasac prije imao svojstvo policijskog službenika te ispunjava li navedene uvjete mjerodavno je Ministarstvo unutarnjih poslova.
U slučaju da osobe, koje ispunjavaju navedene uvjete, ne daju izjavu da žele ostati u II. mirovinskom stupu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će im nakon ispunjenja uvjeta odrediti mirovinu sukladno navedenoj odredbi Zakona o DVO, PS i OSO.
Napominjemo, da se na vatrogasce javnih vatrogasnih postrojbi, koji nisu imali svojstvo policijskog službenika i nisu ispunili navedene uvjete ne odnosi Zakon o DVO, PS i OSO pa slijedom toga niti odredba članka 100. stavka 4. do 6. ZOMF-a, nego im se mirovina određuje sukladno općem propisu, tj. Zakonu o mirovinskom osiguranju.
Činjenica što vatrogasci imaju staž osiguranja s povećanim trajanjem (tzv. beneficirani staž) sukladno Zakonu o vatrogastvu, a što imaju i različite druge kategorije osiguranika koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, nije odlučna za primjenu Zakona o DVO, PS i OSO nego je važno da osobe ulaze u krug osiguranika obuhvaćenih tim posebnim propisom (npr. status djelatne vojne osobe, policijskog službenika).

S poštovanjem,

Kabinet ministra

mrms_logo_mali