MUP: Ivica Ihas razgovarao s državnim tajnikom Ivicom Buconjićem

MUP: Ivica Ihas razgovarao s državnim tajnikom Ivicom Buconjićem

Ivica Ihas pozdravio je poziv MUP-a za suradnju sa sindikatima: "Socijalni dijalog uvijek je bolje rješenje od konfrontacije."
Ivica Ihas pozdravio je poziv MUP-a za suradnju sa sindikatima: “Socijalni dijalog uvijek je bolje rješenje od konfrontacije.”

(SDLSN, 14. siječnja) Državni tajnik Ivica Buconjić razgovarao je danas s predstavnicima tri sindikata državnih službi koji djuluju u MUP-u. Cilj ovih razgovora bio je, prema riječima Buconjića, prikupljanje informacija i stajališta Sindikata o pitanjima i problemima s kojima se policijski službenici – članovi sindikata susreću u MUP-u, radi pripreme sastanka sindikata s ministrom unutarnjih poslova Marijanom Mlinarićem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPredsjednik SDLSN Ivica Ihas izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je došlo do ovih razgovora i upoznao državnog tajnika sa stajalištima Sindikata. “Naš Sindikat razmatra problematiku policijskih službenika ununtar korpusa svih državnih službenika i zauzima se da se specifičnosti vezane za ovaj odgovoran i opasan poziv odgovarajuće rješavaju i vrednuju kroz uredbe o koeficijentima radnih mjesta i druge prinadležnosti policijskih službenika” izjavio je Ihas. Sindikat ima organiziran Odbor policije unutar kojeg sami policijski službenici razmatraju i pripremaju podlogu za definiranje politike Sindikata na području policije. Dodao je kako Sindikat smatra da je prethodna vlada donijela loš Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji je ukidanjem platnih razreda onemogućio napredovanje službenika i ostvarenje karijere u državnoj službi. Spomenuo je i pitanja tužbi za božićnicu i dar za djecu za 2000., godinu i isplate prekovremenih sati, te još jednom ponovio spremnost Sindikata za postizanje nagodbe, kojom bi se ova potraživanja riješila na najpovoljniji način za obje strane. Upozorio je kako SDLSN pravnu pomoć pruža u okviru vlastite pravne službe, koja se financira iz sredstava sindikalne članarine. “Angažiranje odvjetnika, kako to čine neki sindikati, u konačnici znači ubiranje dodatne “članarine”, jer se odvjetnici naplaćuju iz utuženog iznosa” naglasio je Ihas i dodao kako takvim sindikatima nagodba nije u interesu.

Tajnik Buconjić je iznio informaciju da je u MUP-u trenutno evidentirano 50 milijuna kuna potraživanja po ovršnim presudama i još 150 milijuna po sudskim postupcima koji su u tijeku.

hina_logo

DRŽAVNI TAJNIK U MUP-u RAZGOVARAO SA SINDIKATIMA

ZAGREB, 14. siječnja (Hina) – Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) Ivica Buconjić razgovarao je danas s predstavnicima triju sindikata o problemima zaposlenih u MUP-u, izvijestili su sindikati. Razgovor predstavnika Sindikata policije Hrvatske (SPH), Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika te Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a održan je radi pripreme sastanka s ministrom unutarnjih poslova Marijanom Mlinarićem.
Predsjednik Sindikata državnih službenika Ivica Ihas zauzeo se za rješavanje i vrednovanje specifičnosti vezanih uz policijski posao kroz uredbe o koeficijentima radnih mjesta i druge prinadležnosti policijskih službenika, priopćio je taj sindikat.
Ihas je također spomenuo pitanje tužbi zbog neisplate božićnice i dara za djecu za 2000. te prekovremenih sati ponovno iskazavši spremnost njegova sindikata na izvansudsku nagodbu.
SPH je Buconjiću iznio zahtjev za isplatom prekovremenih sati, naknade za djelatnike na području od posebne državne službi, naknade za civilna odjela i božićnicu za 2000., rekao je Hini predsjednik toga sindikata Dubravko Jagić. Također je izvijestio državnog tajnika da SPH traži granski kolektivni ugovor za zaposlene u MUP-u, kao i odgovorajuću plaću, opremu i zaštitu.

Buconjić je sindikalcima rekao da je u MUP-u trenutno evidentirano 50 milijuna kuna potraživanja po ovršnim presudama i još 150 milijuna kuna po sudskim postupcima koji su u tijeku. (Hina) mvr md