MUP: Ministar Mlinarić razgovarao s predstavnicima sindikata

MUP: Ministar Mlinarić razgovarao s predstavnicima sindikata

Mlinka210205_svi

(SDLSN, 21. veljače) Predstavnici SDLSN Mirko Bošković, Željko Grgić i Ivan Špoljarić, zajedno s predstavnicima SPH razgovarali su danas s ministrom unutarnjih poslova Marijanom Mlinarićem.

U uvodnom dijelu zaključeno je da će sastanak imati neformalni karakter, te da će se ubuduće sastanci sa sindikatima održavati ili pojedinačno ili sa sva tri sindikata koji djeluju u MUP-u.

Međutim, usprkos neformalnom karakteru sastanka, predstavnici SDLSN imali su mogućnost izvijestiti ministra Mlinarića i njegove suradnike o problemima policijskih službenika.

Tako je Ivan Špoljarić ponovno aktualizirao pitanje spajanja razdvojenih obitelji policijskih službenika, poebice onih iz Slavonije, koji rade u PU zagrebačkoj i istarskoj. Špoljarić je naveo primjere Borisa Živkovića i Pavla Andrića o čijim slučajevima je Sindikat već obavijestio MUP i potpredsjednicu Vlade gđu Jadranku Kosor.

Spomenuto je i pitanje umanjenih dnevnica policajcima za vrijeme ispomoći u priobalju u turističkoj sezoni, zbog čega je Sindikat tražio očitovanje MUP-a, budući da se dnevnice umanjuju temeljem troška koji ide na račun lokalne samouprave, a ne državnog proračuna.

Mlinaric210205_spoljoPostavljeno je i pitanje zvanja i činova policajaca od kojih oni nemaju nikakve koristi. Naime, bez raspoređivanja na odgovarajuće radno mjesto stečeno zvanje se ne odražava na iznos plaće, pa se stoga postavlja pitanje čemu uopće plaćati troškove polaganja zvanja kad od njega nema financijske koristi. Ako MUP želi stručnije ljude onda to treba platiti.

Predsjednik odbora Mirko Bošković govorio je o problemu isplate prekovremenih sati, a bilo je riječi i o novim uniformama.

Odgovarajući na ova pitanja ministar Mlinarić i državni tajnik Buconjić rekli su kako je rješavanje problema odvojenih obitelji teško izvedivo bez da se stvaraju nove nepravde, dovodeći to u vezu s ponovnim zapošljavanjem neraspoređenih policajaca.

Kako odgovori na druga pitanja nisu bili određeniji, a dogovoreno je da će se na novom sastanku s predstavnicima svih triju sindikata temeljito raspraviti, o njima ćemo Vas izvijestiti nakon predstojećeg sastanka.