MUP nezakonito naredio korištenje preostalog godišnjeg odmora do 31. ožujka

MUP nezakonito naredio korištenje preostalog godišnjeg odmora do 31. ožujka

(SDLSN, 12. siječnja) Prigodna zdravica na jednom od predbožićnih domjenaka krajem prošle godine na kojoj je jedan državni dužnosnik okupljenim članovima Sindikata benevolentno najavio svoju čvrstu odluku da se “pridržava kolektivnog ugovora u okviru zakona i mogućnosti“, koja zorno oslikava stupanj voluntarizma i stanje svijesti još uvijek velikog broja državnih dužnosnika.

Naime, Zakonom o radu je propisano da se pravna pravila sadržana u kolektivnom ugovoru primjenjuju neposredno i obvezno na sve osobe na koje se, u skladu s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje kolektivni ugovor. Dakako, Zakon i kolektivni ugovor ne spominju diskreciono pravo državnih dužnosnika da u okviru “mogućnosti” odlučuju hoće li ili ne primjenjivati njegove odredbe.

Kako se državna tijela pridržavaju zakona i kolektivnog ugovora najbolje se vidi iz dopisa MUP-a od 5. siječnja kojim je pomoćnik ministra Žarko Katić, “sukladno dogovoru s ravnateljem Državne uprave za zaštitu i spašavanje, gospodinom Đurom Poldrugačem“, zatražio popis djelatnika koji bi trebali prijeći u novu Državnu upravu za zaštitu i spašavanje s brojem dana neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2004. godine, “koji je potrebno iskoristiti najkasnije do 31. ožujka 2005. godine“.

MUP_godisnji

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike propisano je korištenje drugog dijela odnosno preostalog godišnjeg odmora najkasnije do 30. lipnja iduće godine, postavlja se pitanje ovlasti pomoćnika ministra MUP-a da dopisom nalaže korištenje preostalog godišnjeg odmora do 31. ožujka.

Zbog toga će Sindikat o ovome slučaju upoznati Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, budući da je zadaća Komisije “jednom u šest mjeseci izvijestiti Vladu i Sindikate o stanju na području primjene Ugovora s obzirom na poštivanje njegovih odredbi, u cilju identificiranja možebitnih zapreka za ostvarivanje prava službenika i namještenika“.

Vlada i Sindikati dužni su potom razmotriti slučajeve sustavnog kršenja kolektivnog ugovora radi preveniranja mogućih sudskih sporova i odrediti mjere za njegovu provedbu.

Sindikat smatra da naputak MUP-a kojim se ograničava pravo na korištenje preostalog godišnjeg odmora za 300- tinjak državnih službenika predstavlja upravo takav primjer i traži njegovo žurno povlačenje.