MUP Recesija pojela naknade mentorima policijskih vježbenika?

mentori_javno290509

Policijski službenici, mentori policijskih vježbenika srednje, više i visoke stručne spreme koji su dosad za vrijeme realizacije mentorskog programa obuke imali pravo na mjesečnu naknadu od 887 kuna bruto, zahvaljujući odluci ministra unutarnjih poslova na javno_za_printto više nemaju pravo, priopćeno je iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

Kako ističu u Sindikatu, sporna odluka je stupila na snagu na Međunarodni dan rada tj. 1. svibnja. Zbog aktualne teme o obučenosti i pripremljenosti mladih policajaca koja je trenutačno prisutna u javnosti, Sindikat želi dobiti odgovor na pitanje, smatra li ministar da je mentorstvo nad mladim policijskim službenicima posao koji ne zaslužuje adekvatnu novčanu nagradu, te najavljuju kako će o tome zatražiti sastanak s predstavnicima Vlade i državnih tijela u kojima se naknade trebaju isplaćivati.

MUP Recesija pojela naknade mentorima policijskih vježbenika?

mup_mentori_odluka030409

(SDLSN, 29. svibnja 2009.) Policijski službenici mentori policijskih vježbenika srednje, više i visoke stručne spreme koji su dosad za vrijeme realizacije mentorskog programa obuke imali pravo na mjesečnu naknadu od 887 kuna brutto, zahvaljujući odluci ministra unutarnjih poslova na to više nemaju pravo, jer je ministar Karamarko tako odlučio.

mentoriOdluka je, koje li ironije, stupila na snagu na Međunarodni dan rada, 1. svibnja, a u stvarnosti znači da su u MUP-u odlučili kako mentorski rad ne treba platiti.
Smatraju li time da je uvođenje novopečenih policijskih službenika u opasan i odgovoran policijski posao zapravo samo po sebi nagrada, iz odluke ministra Karamarka nismo shvatili, ali smo sigurni da ona predstavlja odstupanje od načela da rad treba platiti.
Sudeći po ovome, izgleda da je zaposlene u državnoj upravi nakon smanjenja osnovice za plaće zapljusnuo drugi val recesije u vidu ukidanja ili nepropisivanja naknada koje im pripadaju po osnovi obavljenog rada.
Sindikat će stoga napraviti popis propisa i naknada koje su njima utvrđene, a nisu nikad određeni njihovi iznosi, niti se isplaćuju ili su pak ukinute kao u slučaju naknade mentorima u MUP-u i o tome zatražiti razgovor s predstavnicima Vlade i državnih tijela u kojima se naknade trebaju isplaćivati.