MVEPotaur – pola dužnosnik, pola službenik

MITSKA BIĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI
MVEPotaur – pola dužnosnik, pola službenik

minotaur

(SDLSN, 17. veljače 2016.) Od vremena do vremena (čitaj: od izbora do izbora) u državnoj se službi pojavljuju različita mitska stvorenja, križanci osoba različitih statusa, koja više ili manje zakonito obavljaju poslove koje im njihov stvoritelj povjeri.

sdlsn_www220Prošla je Vlada tako postupkom službeničkog inženjeringa stvorila tzv. revolving door službenike, koji su trebali za vrijeme mandata ministara obitavati u njihovim kabinetima, bez provjere njihovih znanja, vještina i kompetencija na javnim natječajima.
Ovo je rješenje bilo čak i zakonito, dok ga Ustavni sud nije poništio na traženje Sindikata.
Ranije su Vlade i njihovi ministri pokazivali naročitu inventivnost na području imenovanja tzv. vršitelja dužnosti najviših rukovodećih državnih službenika, instituta koji dodat nije bio poznat u službeničkom sustavu, koji su vršili svoju dužnost u gotovo neograničenom trajanju pa pamtimo v.d. ravnatelja zatvorskog sustava koji je njime privremeno “ravnao” više od dvije godine.

zds_74a

Zato danas Zakon o državnim službenicima predviđa da u kategoriji radnih mjesta rukovodećih službenika, do provedbe natječaja nakon provedbe kojeg se imenuju na rok od četiri godine, Vlada može za obavljanje poslova rukovodećih službenika ovlastiti najduže do šest mjeseci državnog službenika zatečenog u državnoj službi.
Takvu mogućnost na raspolaganju je imao i novi ministar vanjskih i europskih poslova, ali on se odlučio za stvaranje nove hibridne vrste – MVEPotaura, pola dužnosnika, pola službenika.

kupresak_odluka_MVEP

Naime, odlukom ministra, dr. sc. Mire Kovača, mr.sc. Željko Kuprešak, pomoćnik ministra u MVEP-u, ovlašten je “da privremeno obavlja sve poslove upravljanja Glavnim tajništvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova”.
Gdin Kuprešak je time osim poslova pomoćnika ministra, koji je dužnosnička pozicija, preuzeo i poslove glavnog tajnika Ministarstva, koji je rukovodeći službenik.
Time nije izravno prekršena odredba članka 50. Zakona o državnim službenicima, koja regulira zabranu rasporeda državnih dužnosnika na radna mjesta državnih službenika, jer nije došlo do rasporeda već “samo” obavljanja poslova, ali je zasigurno narušena podjela na dužnosnička i službenička radna mjesta, budući da je na čelu glavnog tajništva državni dužnosnik kao politički imenovana osoba, a ne državni službenik kao osoba imenovana temeljem provedenog javnog natječaja, odnosno zatečeni državni službenik do provedbe takvog natječaja.

No, prekršen je Pravilnik o unutarnjem redu MVEP, koji pod opisom poslova glavnog tajnika navodi kako ovaj rukovodeći nslužbenik “neposredno upravlja Glavnim tajništvom”.

Sigurni smo da je ovo samo privremeno rješenje, ali i privremena rješenja bi trebala biti zakonita pa će biti interesantno vidjeti što će o svemu reći Ministarstvo uprave. S. Kuhar

Pročitajte još…