MVPEI narušilo ugled diplomacije nezakonitim rasporedom službenika

MVPEI narušilo ugled diplomacije nezakonitim rasporedom službenika

sramota2

“Klikni” na sliku za uvećanje

Stav Etičkog povjerenstva da je sindikalna povjerenica u MVPEI ukazivanjem na nezakonito raspoređivanje Tine Krce na mjesto načelnice Odjela za ljudske resurse postupila suprotno odredbama Etičkog kodeksa dovodi u pitanje svrhu postojanja ovog tijela

sdlsn_www220(SDLSN, 30. srpnja 2010.) Informacija iz članka objavljenog u Slobodnoj Dalmaciji u kojem se navodi kako je Etičko povjerenstvo pod predsjedanjem Gordane Marčetić, u postupku koji je pokrenula načelnica Odjela za ljudske resurse Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Tina Krce, ocijenilo kako je sindikalna povjerenica u MVPEI, Tuga Tarle, javnim propitivanjem okolnosti o imenovanju Krce na radno mjesto za koje ne ispunjava uvjete prekršila Kodeks i narušila ugled i povjerenje građana u državnu službu, u Sindikatu je primljena s nevjericom i to iz više razloga.

Tina Krce
Tina Krce

Prvi je taj što je Tina Krce nedvojbeno raspoređena na radno mjesto načelnice za koje, u trenutku rasporeda, nije ispunjavala uvjet u pogledu struke koja je bila propisana Pravilnikom o unutarnjem redu MVPEI za to radno mjesto.
Naime, Krce je načelnicom Odjela za ljudske resurse postala u kolovozu 2009. godine, kada je na snazi bio Pravilnik o unutarnjem redu koji je pod uvjetima radnog mjesta tražio “VSS pravne struke”, kojima Krce ne udovoljava jer, iako ima VSS, ona nije pravne struke.
Da bi ironija bila veća, Krce je k tome još imenovana i povjerenicom za etiku, čime je MVPEI pokazalo totalni prijezir spram bilo kakve etike, jer je primjenu Etičkog kodeksa i karijerni razvoj djelatnika trebala nadzirati osoba čiji je raspored na rukovodeće službeničko radno mjesto nezakonit i neetičan.

tarle_zivkovic

MVPEI u svom dopisu Tugi Tarle od 15.03.2010. najavljuje usklađivanje uvjeta za raspored na radno mjesto načelnice Odjela za ljudske resurse

Drugi je u tome što je MVPEI u prepisci s povjerenicom Tarle neizravno priznalo nezakonit raspored Krce na načelničko radno mjesto. Tako je ovlašteni službenik za informiranje Ministarstva, Berislav Živković, u svom odgovoru sindikalnoj podružnici 15. ožujka 2010. g. naveo sljedeće: “Posebno napominjemo, da će u podzakonskim aktima Ministarstva, a u okviru spomenute reforme državne uprave, sadašnji uvjeti biti usklađeni s općim trendovima na području vođenja ljudskih resursa i stvarnim potrebama Ministarstva.“, čime je ukazao na to da MVPEI tek treba osigurati preduvjete za raspored Krce na mjesto načelnice u Odjelu za ljudske resurse.

tarle_sist_stara2

Tina Krce koja je načelnica postala u kolovozu 2009. godine, uvjetima za raspored na to radno mjesto udovoljila je tek nakon izmjena Pravilnika o unutarnjem redu MVPEI u drugoj polovici 2010. godine

tarle_sist_nova

Treći se sastoji u tome što je MVPEI 29. lipnja 2010. godine, više od osam mjeseci od rasporeda Krce na načelničko mjesto, sindikalnoj povjerenici Tugi Tarle dostavio na očitovanje Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu MVPEI u kojem se za radno mjesto pod rednim brojem 458. “načelnik Odjela za ljudske resurse”, u uvjetima iza riječi “pravne” stavlja zarez i dodaju riječi: “društvene ili humanističke”. Tek ovom dopunom Pravilnika, MVPEI je stvorilo pretpostavke za raspored Krce na radno mjesto na koje je raspoređena osam mjeseci ranije.
Četvrti je taj da radno mjesto načelnice Odjela za ljudske resurse nije popunjeno na način koji propisuje Zakon o državnim službenicima, tj. javnim natječajem, internim oglasom ili napredovanjem pa se onda postavlja logičnim upit povjerenice Tarle temeljem kojeg zakonskog ili podzakonskog akta je Krce imenovana načelnicom.
Na javnom natječaju ili internom oglasu koji, prema informacijama kojima raspolažemo, nisu raspisani, Krce nije mogla proći jer ne udovoljava formalnom uvjetu u pogledu vrste struke, a iz istih razloga nije mogla biti raspoređena na više radno mjesto primjenom instituta redovitog ili izvanrednog napredovanja.
Peti je taj što se Tugi Tarle na teret stavlja što je slučaj Tine Krce dospio u novine, odnosno u javnost, premda je i pravorijek Etičkog povjerenstva također osvanuo u medijima, što upućuje na to da poslodavac u MVPEI probleme također ne rješava “unutar kuće”, jer je očitovanje Etičkog povjerenstva dostavljeno jedino poslodavcu, odnosno pokretaču postupka.
Zbog gore navedenih i dokumentima potkrijepljenih činjenica Sindikat će od Ministarstva uprave zatražiti da u MVPEI provede inspekcijski nadzor i utvrdi činjenice u svezi s rasporedom Tine Krce na načelničko mjesto, a sindikalnu povjerenicu Tugu Tarle uputit će da se i sama obrati Etičkom povjerenstvu, koje je pri ocjeni slučaja očito raspolagalo s premalo činjenica.
U neetično i pristrano prosuđivanje jednostavno ne želimo vjerovati.

Pročitajte još…