Nagraditi, a ne kazniti službenike i namještenike

Zagreb, 24. travnja 2020. – Na poziv ministra rada i mirovinskog sustava Josipa Aladrovića, jučer je u popodnevnim satima u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održan konzultativni sastanak sindikata radnika javnog i državnog sektora s predstavnicima Vlade RH o trenutnoj gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj, te materijalnim pravima radnika.

Kako se može zaključiti iz prezentiranog, javni i državni sektor klasificirani su sigurnim sektorom, dok je privatni sektor klasificiran nesigurnim. Ispada kako je nesigurni sektor u ovom trenutku zbrinut, a da siguran sektor, u kojemu ljudi svakodnevno i nadljudskim naporima odrađuju svoj posao i najizloženiji su riziku od zaraze bolesti COVID-19, postaje nesiguran. A sve na tragu najava Vlade o smanjenju njihovih materijalnih prava.

Iako tijekom sastanka, koji je trajao tri sata, predstavnici Vlade RH nisu izgovorili riječ „smanjenje“, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) Iva Šušković napomenula je kako SDLN ne pristaje na moguća smanjenje materijalnih prava radnika, članova SDLSN-a.

– Vlada RH bi se trebala voditi dobrim primjerom susjedne Slovenije koja je nagradila svoje službenike koji su podnijeli teret epidemije na svojim leđima, a ne prijetiti smanjenjem materijalnih prava radnika, naglasila je Šušković.

Slijedi otvaranje službenih pregovora. O čemu će pravovremeno biti obaviješteni članovi Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.