Naknada za prijevoz u državnim službama umanjena – u javnim službama po starom

Naknada za prijevoz u državnim službama umanjena – u javnim službama po starom

ZET_tramvaj_390

Sindikat upozorava Vladu kao poslodavca na činjenicu da se jednaki uvjeti rada u javnoj upravi ne osiguravaju samo jednakim rješenjima na razini kolektivnih ugovora, već i danom stupanja na snagu dogovorenih rješenja

(SDLSN, 1. veljače 2013.) Dok zaposleni u državnim službama od rujna prošle godine ne ostvaruju ili ostvaruju pravo na umanjeni iznos naknade za prijevoz na posao, sukladno novom Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, službenici i namještenici u javnim službama novi će režim obračuna troškova prijevoza na svojim leđima osjetiti tek kad se i posljednji granski kolektivni ugovor uskladi s odredbama sdlsn_www220Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
Naime, premda je odredba TKU-a o naknadi troškova prijevoza na posao u najvećem dijelu jednako restriktivna kao i ona o Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, prijelaz na novi obračun naknade za prijevoz odgođen je sve dok je u granskim ugovorima naknada za prijevoz ugovorena povoljnije, sukladno obvezi primjene povoljnijeg prava koju propisuje Zakon o radu, odnosno činjenici da je Dodatkom TKU propisano da ukoliko je pojedino materijalno pravo, sadržano u TKU, postalo utuživo temeljem granskih kolektivnih ugovora, Vlada Republike Hrvatske priznaje utuživost tih prava i drugim službenicima i namještenicima u javnim službama na koje se ti kolektivni ugovori ne primjenjuju, u opsegu i u visini materijalnih prava sadržanih u tim kolektivnim ugovorima.
Tako se po tko zna koji put pokazalo da su državne službe “najzahvalnije” područje za provedbu proračunskih ušteda, jer je mehanizam dogovorenih (iznuđenih) uskrata izravan i jednostavan, dok se u javnim službama dogovor na razini TKU-a prvo mora “preslikati” na granske kolektivne ugovore.
Sindikat stoga upozorava Vladu kao poslodavca na činjenicu da se jednaki uvjeti rada u javnoj upravi ne osiguravaju samo jednakim rješenjima na razini kolektivnih ugovora, već i danom stupanja na snagu dogovorenih rješenja.
Različit početak primjene ujednačenih rješenja naknade za prijevoz državne je službenike i namještenike doveo u situaciju da najmanje pola godine imaju manju razinu prava po osnovi naknade prijevoza, ali i drugih materijalnih prava, od zaposlenih u javnim službama. S. Kuhar

Pročitajte još…