NAKNADA ZA PRIJEVOZ: Vlada počela igrati prljavo

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: Vlada počela igrati prljavo

faul_eduardo390

Ukidanjem naknade za prijevoz u mjestu stanovanja koje nije mjesto rada u državnim službama Vlada je pokazala kako ne preza od falsificiranja odredbi kolektivnog ugovora i dovođenja 65.000 državnih službenika i namještenika u diskriminirajući položaj u odnosu na zaposlene u javnim službama

sdlsn_www220(SDLSN, 31. prosinca 2009.) Svoje najave o reviziji odredbi kolektivnih ugovora kojima se regulira naknada za prijevoz na posao i s posla Vlada je počela provoditi u djelo i prije negoli je to pitanje uopće postalo predmetom pregovora između sindikata i poslodavca.
Ceh su prvi platili zaposleni u MUP-u koji koriste više vrsta prijevoza kako bi stigli na posao, odnosno prijevoz u mjestu stanovanja, međumjesni prijevoz i mjesni prijevoz u mjestu rada, kojima su ovih dana uručena rješenja prema kojima od 1. siječnja 2010. godine više ne ostvaruju naknadu za prijevoz u mjestu stanovanja.

prijevoz_zet

Službenica MUP-a koja živi u Draškovićevoj ulici u Zagrebu, a radi u Policijskoj postaji Samobor i udaljena je tri tramvajske stanice do Autobusnog kolodvora (stanice međumjesnog prijevoza), prema novom tumačenju Zajedničke komisije više nema pravo na naknadu prijevoza u mjestu stanovanja. S obzirom na cijenu ZET-ovog mjesečnog pokaza od 290 kuna, na godišnjoj je razini oštećena za više od 3.000 kuna koliko sada mora izdvojiti iz vlastitog džepa.

Kresanje naknade za prijevoz Vlada je u državnim službama provela koristeći činjenicu predsjedavanja vladinog predstavnika Zajedničkom komisijom za tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njegovog odlučujućeg glasa oko prijepornih pitanja, namećući restriktivno tumačenje Kolektivnog ugovora na štetu službenika i namještenika.

Tako je 7. prosinca 2009. godine, koristeći odlučujući glas predsjednice Zajedničke komisije iz redova poslodavca, Vlada nametnula novo izmijenjeno tumačenje naknade za prijevoz prema kojem službenici i namještenici koji koriste mjesni prijevoz u mjestu stanovanja, međumjesni prijevoz i mjesni prijevoz u mjestu rada, više nemaju pravo na naknadu prijevoza u mjestu stanovanja.

Novo tumačenje je vjerojatno unaprijed iskoordinirano i dogovoreno, odnosno naloženo od “više instance”, budući da je svojim prethodnim tumačenjem 28. studenoga 2008. godine Zajednička komisija jednoglasno, s tri glasa predstavnika poslodavca i tri glasa predstavnika sindikata, donijela tumačenje kojim pravo na prijevoz u mjestu stanovanja, koje je različito od mjesta rada ima službenik ili namještenik koji do najbliže stanice međumjesnog prijevoza ima više od 500 metara.

“Člankom 59. stavkom 10. Kolektivnog ugovora propisano je da ako službenik i namještenik koji koristi međumjesni javni prijevoz, ima do najbliže stanice međumjesnog prijevoza više od 500 metara, ima pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza prema kriteriju za jesni javni prijevoz, sukladno stavcima 4., 5., 6. i 7. toga članka. Navedenom odredbom utvrđuje se pravo na naknadu troškova prijevoza u mjestu stanovanja službenika i namještenika koji koristi međumjesni prijevoz (dakle, pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja, koje je različito od mjesta rada).
Stoga se kriterij udaljenosti do najbliže stanice međumjesnog prijevoza (više od 500 metara) iz čl. 59. st. 10. Kolektivnog ugovora odnosi isključivo na mjesni prijevoz u mjestu stanovanja službenika i namještenika koji koristi međumjesni prijevoz za dolazak na posao i odlazak s posla (ne odnosi se na mjesni prijevoz u mjestu rada, jer kod njega nije odlučna udaljenost mjesta rada – adrese rada – do najbliže stanice međumjesnog prijevoza).
Dakle, udaljenost do najbliže stanice međumjesnog prijevoza više od 500 metara, u smislu čl. 59. st. 10. Kolektivnog ugovora, jeste udaljenost kuće ili stana (adrese stanovanja) službenika i namještenika, koji koristi međumjesni prijevoz za dolazak na posao i odlazak s posla, do najbliže stanice međumjesnog prijevoza.”

Tumačenje Zajedničke komisije od 28. studenoga 2008. godine donijeto jednoglasno, s tri glasa “za” predstavnika poslodavca i tri glasa “za” predstavnika sindikata

“Člankom 59. stavkom 10. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike utvrđeno je da ako službenik i namještenik koji koristi međumjesni javni prijevoz, ima do najbliže stanice međumjesnog prijevoza više od 500 metara, ima pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza prema kriteriju za jesni javni prijevoz, sukladno stavcima 4., 5., 6. i 7. ovog članka.
Sukladno tome, službenik i namještenik koji koristi međumjesni prijevoz, uz naknadu troškova međumjesnog prijevoza, ima pravo na naknadu troškova mjesnog javnog prijevoza u mjestu rada, pod uvjetom da od stanice međumjesnog prijevoza do zgrade u kojoj radi mora prijeći udaljenost veću od 500 metara.
Odredba čl. 59. st. 10. Kolektivnog ugovora ne odnosi se na naknadu troškova mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja službenika, jer prema čl. 59. st. 2. Kolektivnog ugovora pod mjesnim javnim prijevozom podrazumijeva se javni prijevoz organiziran u mjestu rada službenika i namještenika, ali ne i mjesni javni prijevoz organiziran u mjestu stanovanja.”

Tumačenje Zajedničke komisije od 7. prosinca 2009. godine donijeto s tri glasa “za” predstavnika poslodavca i tri glasa “protiv” predstavnika sindikata, uz prevagu glasa predsjednice ZK iz redova poslodavca – Sande Pipunić, koja je 28. studenoga 2008. godine glasovala “za” tumačenje kojim je priznata naknada prijevoza u mjestu stanovanja koje je različito od mjesta rada

Činjenica da su isti predstavnici Vlade u Zajedničkoj komisiji nepromijenjenu odredbu kolektivnog ugovora protumačili dijametralno suprotno 28. studenoga 2008. i 7. prosinca 2009. godine sama po sebi dovoljno govori o njihovom stručnom i moralnom integritetu, kao i razini profesionalnosti i dosljednosti u tumačenju i primjeni kolektivnog ugovora.

Radi se o državnim službenicima koji su godinama sudjelovali u kolektivnim pregovorima, tumačili i primjenjivali ovaj i prethodne kolektivne ugovore na način kojim je zaposlenima bilo priznato pravo na mjesni prijevoz u mjestu stanovanja koje je različito od mjesta rada, a sada su eto konačno shvatili kako su cijelo vrijeme radili pogrešno.

pavolovljev_refleks

S obzirom da članovi Zajedničke komisije iz reda poslodavca očito pate od Pavlovljevog refleksa, tj. na zvuk zvonca, odnosno Vladine prijetnje ukidanjem naknade za prijevoz počinju sliniti i kreću u akciju, moguće je da u jednom od narednih tumačenja zaključe kako kolektivnog ugovora u stvari uopće nema.

Da bi stvar bila još gora, sličnu odredbu Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama njihova je komisija protumačila na jedini mogući način –  u korist službenika i namještenika, priznajući im pravo na naknadu prijevoza u mjestu stanovanja koje nije mjesto rada do stanice međumjesnog prijevoza.
Hoće li Vlada i na svoj dio Zajedničke komisije za tumačenje TKU-a za javne službe izvršiti pritisak kako bi promijenili svoje “stručno” mišljenje tek će se vidjeti, ali ovakvim uređenjem naknade za prijevoz u državnim službama Vlada je pokazala kako ne preza od falsificiranja odredbi kolektivnog ugovora i dovođenja 65.000 državnih službenika i namještenika u diskriminirajući položaj u odnosu na zaposlene u javnim službama.

Budući da su ovakvim kopernikanskim obratom u tumačenju prava na na naknadu prijevoza oštećeni brojni državni službenici, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH poziva sve sindikate državnih službi na dogovor oko zajedničke akcije kojom će obraniti kolektivnim ugovorom zajamčena prava, u rasponu od sudskih tužbi do industrijskih akcija.