Nakon USAID-a i vladino povjerenstvo raspravljalo o decentralizaciji

Nakon USAID-a i vladino povjerenstvo raspravljalo o decentralizaciji

(SDLSN, 30. studenoga) Kako javlja HINA, Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za decentralizaciju održalo je danas sjednicu, u Središnjem državnom uredu za upravu, na kojoj su imenovani članovi radne skupine za obrazovanje.
Povjerenstvo je održalo sastanak s radnim skupinama za poljoprivredu, zdravstvo, socijalnu skrb, te radnom skupinom za jačanje fiskalnog kapaciteta i dalo im smjernice za rad, stoji u priopćenju.

USAID_Vlada
Jesu li “preporuke” USAID-a i “smjernice” Vladinog povjerenstva za decentralizaciju usklađene?

 Radne skupine su upućene da rade svaka u svom djelokrugu i u međuvremenu se sastanu, te će o tome izvijestiti Povjerenstvo za decentralizaciju na idućoj sjednici sljedećeg mjeseca.

S time u svezi bilo bi zanimljivo doznati o kakvim smjernicama za rad je posrijedi kad je u pitanju decentralizacija i prenošenje poslova na jedinice lokalne samouprave, te jesu li “smjernice” vladinog povjerenstva sukladne s “preporukama” koje su se mogle čuti na okruglom stolu USAID-a i Saveza udruge gradova i Udruge općina koji je jučer održan.

Ako nisu, postavlja se pitanje tko i po kojem modelu decentralizira Hrvatsku?