Naša stota članica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

Zagreb, 10. studenoga 2023. – Učlanjivanje novih članova stalna je sindikalna aktivnost. Zadaća i odgovornost svih nas je raditi na zaštiti radničkih prava i učlanjivanju, a posebice bitnu ulogu u regrutiranju novih članova imaju sindikalni povjerenici. Ovih je dana naša sindikalna povjerenica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Jenny Oštarić Vunjak uručila stotu člansku iskaznicu novoj članici Tihani Kos.

Čestitke kolegicama. Idemo dalje. Zajedno možemo više!