Neuspješan pokušaj mirenja SDLSN i Vlade

mirenje_daljecom150314

(Dalje.com, 15. ožujka 2014.) Jučer je u Vladi završen postupak mirenja zbog mogućeg kolektivnog radnog spora između Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske.

dalje_comMirenje je najavljeno zbog toga što je Vlada upućivanjem u Sabor prijedloga Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina staža, o kojem je rasprava zaključena 12. ožujka, ali još nije izglasan, suspendirala dodatke na staž koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima u državnim i javnim službama za 2014. godinu, a da o tome nisu otvoreni pregovori radi izmjene kolektivnih ugovora.
Sindikat je u postupku mirenja predložio da se spor riješi povlačenjem Zakona iz procedure i otvaranjem kolektivnih pregovora, dok je Vladina strana kao rješenje predložila donošenje Zakona, otvaranje kolektivnih pregovora za izmjenu Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te pregovora o Zakonu o plaćama.
umanjene za tri postotno smanjenje koeficijenata.

U takvim okolnostima predstavnici Sindikata nisu mogli pristati na “rješenje” u obliku kolektivnih pregovora kojima je jedina svrha legaliziranje politike svršenog čina, koju Vlada provodi od početka svog mandata kada je u pitanju socijalni dijalog.

Okončanjem mirenja Sindikat se nalazi u poziciji u kojoj njegovi članovi i ostali zaposleni u državnim službama svoje nezadovoljstvo Vladinim jednostranim smanjenjem plaća mogu iskazati industrijskim akcijama, ali i apelira na Vladu da odustane od jednostranog i nezakonitog derogiranja kolektivnih ugovora, koje bi, u konačnici, moglo završiti ogromnim fiskalnim opterećenjem Vlade koja će se formirati nakon parlamentarnih izbora 2015. godine, kao što je već jednom učinila i Vlada Ivice Račana sa sporovima za božićnicu i dar za djecu iz 2000. godine, pretvarajući svoje “uštede” na materijalnim pravima u višestruko uvećano zaduženje Vlade koja ju je naslijedila.

KOLEKTIVNI RADNI SPOR
Neuspješan pokušaj mirenja SDLSN i Vlade

ku_brisanje

Zakonom o uskrati Vlada je “obrisala” dogovoreno kolektivnim ugovorima

(SDLSN, 15. ožujka 2014.) Jučer je u Vladi završen postupak mirenja zbog mogućeg kolektivnog radnog spora između Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske.

sdlsn_www220Mirenje je najavljeno zbog toga što je Vlada upućivanjem u Sabor prijedloga Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina staža, o kojem je rasprava zaključena 12. ožujka, ali još nije izglasan, suspendirala dodatke na staž koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima u državnim i javnim službama za 2014. godinu, a da o tome nisu otvoreni pregovori radi izmjene kolektivnih ugovora.
Sindikat je u postupku mirenja predložio da se spor riješi povlačenjem Zakona iz procedure i otvaranjem kolektivnih pregovora, dok je Vladina strana kao rješenje predložila donošenje Zakona, otvaranje kolektivnih pregovora za izmjenu Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te pregovora o Zakonu o plaćama.
Sindikalna strana je ovaj prijedlog “rješenja” spora odbila, budući da se donošenjem Zakona o uskrati određuje i sadržaj i ishod pregovora, a posebice stoga što su se sindikati državnih službi posljednjim dodatkom Kolektivnom ugovoru već odrekli božićnice i regresa do kraja važenja ugovora, tj. do 1. kolovoza 2016. godine, pristali na smanjenje osnovice za jubilarne nagrade sa 1.800 na 500 kuna i da, za razliku od javnih službi, već više od godinu i pol primaju umanjenu naknadu za prijevoz te su im plaće već umanjene za tri postotno smanjenje koeficijenata.
U takvim okolnostima predstavnici Sindikata nisu mogli pristati na “rješenje” u obliku kolektivnih pregovora kojima je jedina svrha legaliziranje politike svršenog čina, koju Vlada provodi od početka svog mandata kada je u pitanju socijalni dijalog.
Okončanjem mirenja Sindikat se nalazi u poziciji u kojoj njegovi članovi i ostali zaposleni u državnim službama svoje nezadovoljstvo Vladinim jednostranim smanjenjem plaća mogu iskazati industrijskim akcijama, ali i apelira na Vladu da odustane od jednostranog i nezakonitog derogiranja kolektivnih ugovora, koje bi, u konačnici, moglo završiti ogromnim fiskalnim opterećenjem Vlade koja će se formirati nakon parlamentarnih izbora 2015. godine, kao što je već jednom učinila i Vlada Ivice Račana sa sporovima za božićnicu i dar za djecu iz 2000. godine, pretvarajući svoje “uštede” na materijalnim pravima u višestruko uvećano zaduženje Vlade koja ju je naslijedila. S. Kuhar