NEZAKONITI OTKAZI: Sindikat traži upravni nadzor u MORH-u

NEZAKONITI OTKAZI: Sindikat traži upravni nadzor u MORH-u

SDLSN_www(SDLSN, 18. svibnja) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH zatražio je danas od Središnjeg državnog ureda za upravu , Sektora upravne inspekcije, provedbu upravnog nadzora u Ministarstvu obrane.

Razlog su nezakoniti otkazi namještenicima Uprave za gospodarenje nekretninama koji su odbili prijeći u trgovačko društvo “PLETER – USLUGE” d.o.o.

Naime, prema Sporazumu o preuzimanju djelatnika zaključenom između Ministarstva obrane i Pletera, uz suglasnost sindikata, utvrđeno je da će državni službenici i namještenici koji ne pristanu na prelazak u Pleter biti raspoređeni na slobodna radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete u Ministarstvu obrane ili Oružanim snagama u roku od 60 dana.

U slučaju da takvih slobodnih radnih mjesta nema, namještenicima će služba prestati u skladu s općim propisima o radu.

MORH je u rješenjima o otkazu od 20. ožujka utvrdio protek roka od 60 dana od 1. veljače u kojem su namještenici eventualno mogli biti raspoređeni na slobodna radna mjesta. Kako je moguće nakon 50 dana utvrditi da je prošlo 60 dana znaju samo u MORH-u...
MORH je u rješenjima o otkazu od 20. ožujka utvrdio protek roka od 60 dana od 1. veljače u kojem su namještenici eventualno mogli biti raspoređeni na slobodna radna mjesta. Kako je moguće nakon 50 dana utvrditi da je prošlo 60 dana znaju samo u MORH-u…

Relevantna točka u vremenu o kojoj ovisi kada počinju teći rokovi za raspoređivanje na novo radno mjesto, odnosno otkazni rok za namještenike koji ne mogu biti raspoređeni jest nadnevak preuzimanja poslova i prostora za rad na i u kojima su dotad radili.

Međutim, Ministarstvo obrane je u svojim rješenjima o otkazu namještenicima propustilo konstatirati kada su i temeljem kojeg pravnog akta preuzeti poslovi i prostori za rad, te stoga i kada je počeo teći rok za raspoređivanje na eventualna slobodna radna mjesta.

Također, rješenjem MORH-a utvrđen je nadnevak prestanka rada, premda je rješenjem trebalo utvrditi isključivo trajanje otkaznog roka, koji, sukladno Zakonu o radu, počinje teći od dana dostave otkaza.

Indikativno je da je MORH, sva rješenja o otkazu donio s 20. ožujka 2007. godine, dakle 10 dana ranije od isteka roka od 60 dana u kojem su namještenici trebali biti raspoređeni na eventualna slobodna radna mjesta, s obzirom da se u rješenjima kao dan preuzimanja poslova navodi 1. veljače 2007. godine.

U svojim rješenjima MORH nije naveo ni važnu okolnost tko ima i koliko neiskorištenog godišnjeg odmora, navodeći općenitu formulaciju da “radni odnos u Ministarstvu obrane prestaje istekom otkaznog roka koji nije tekao za vrijeme godišnjeg odmora”.

Sindikat se nada da će Središnji državni ured za upravu smoći hrabrosti i malo "pronjuškati" po nezakonitim rješenjima MORH-a
Sindikat se nada da će Središnji državni ured za upravu smoći hrabrosti i malo “pronjuškati” po nezakonitim rješenjima MORH-a

Osim povrede Zakona o radu, MORH je prekršio i odredbu članka 60. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojom je propisano da se sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika obvezatno u pisanom obliku i s obrazloženjem dostavljaju službeniku i namješteniku, s poukom o pravnom lijeku.

Svaki je namještenik stoga nastupom okolnosti preuzimanja poslova na kojima je dotad radio od strane Pletera i očitovanom voljom da ne želi prijeći kod novog poslodavca, trebao dobiti rješenje u kojem je trebalo utvrditi rok od 60 dana za raspoređivanje unutar Ministarstva obrane i Oružanih snaga, te nakon toga novo rješenje o nemogućnosti rasporeda i otkaznom roku u skladu s propisima o radu.

Tek nakon toga i uvažavajući nastup okolnosti iz članka 118. stavka 5. Zakona o radu (trudnoća, bolovanje, godišnji odmor) bilo je moguće donijeti rješenje o otkazu.

Suprotno pozitivnim propisima i Kolektivnom ugovoru MORH je rješenja donio bez navođenja relevantnih činjenica, uvažavanja rokova propisanih Sporazumom o preuzimanju djelatnika i anticipirajući nemogućnost raspoređivanja na eventualna slobodna radna mjesta unutar MORH i OSRH, te zanemarujući mogućnost pojave nepredvidljivih okolnosti poput bolovanja, unaprijed odredio nadnevak otkaza.

Pored toga, ni jedna od namještenica koje su dobile otkaz nije raspoređena na slobodna radna mjesta kojih u OSRH ima, ali se ne popunjavaju zbog procesa preustroja i smanjenja osoblja u OSRH. Međutim, postojanje slobodnih radnih mjesta jest činjenica i nju je lako moguće utvrditi tijekom upravnog nadzora koji Sindikat traži.

Zbog svega ovoga Sindikat će, ukoliko Središnji državni ured za upravu ne izvrši traženi upravni nadzor i sam ne poništi nezakonita rješenja o otkazu, zatražiti zaštitu prava namještenika u sudskom postupku.

Poznavajući “nezainteresiranost” Središnjeg državnog ureda za upravu za kontrolu zakonitosti rješenja koja izdaje MORH, ovo posljednje vjerojatno će biti najvjerojatniji ishod.

Pleter_otkazi_HRT180507_fin

SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA TRAŽI UPRAVNI NADZOR U MORH-U ZBOG NEZAKONITIH OTKAZA

hina_logo

ZAGREB, 18. svibnja 2007. (Hina) –  Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je danas od Središnjeg državnog ureda za upravu provedbu upravnog nadzora u Ministarstvu obrane (MORH) zbog nezakonitih otkaza namještenicima Uprave za gospodarenje nekretninama koji su odbili prijeći u trgovačko društvo Pleter – usluge.
Sporazumom o preuzimanju djelatnika između MORH-a i Pletera utvrđeno je da će službenici koji ne pristanu na prelazak u Pleter biti raspoređeni na slobodna radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete u MORH-u ili Oružanim snagama (OSRH) u roku 60 dana, ističe sindikat u priopćenju.

Pleter_otkazi_VJ190507U slučaju da takvih slobodnih radnih mjesta nema, namještenicima će služba prestati u skladu s općim propisima o radu.
MORH je u rješenjima o otkazu od 20. ožujka utvrdio protek roka od 60 dana od 1. veljače u kojem su namještenici eventualno mogli biti raspoređeni na slobodna radna mjesta. Kako je moguće nakon 50 dana utvrditi da je prošlo 60 dana znaju samo u MORH-u, kaže sindikat.
Suprotno propisima i Kolektivnom ugovoru, MORH je rješenja donio bez navođenja relevantnih činjenica i uvažavanja rokova propisanih sporazumom, predviđajući nemogućnost raspoređivanja na eventualna slobodna radna mjesta unutar MORH-a i OSRH-a, te zanemarujući mogućnost pojave nepredvidljivih okolnosti poput bolovanja.
Osim toga, nijedna od namještenica koje su dobile otkaz nije raspoređena na slobodna radna mjesta, kojih u OSRH-u ima ali se ne popunjavaju zbog procesa preustroja i smanjenja osoblja. No, postojanje slobodnih radnih mjesta se lako može utvrditi tijekom upravnog nadzora.
Zbog toga će sindikat, ako Središnji državni ured za upravu ne obavi upravni nadzor i ne poništi nezakonite otkaze, zatražiti zaštitu prava službenika u sudskom postupku.