NHS traži sazivanje Povjerenstva Vlade za izradu Zakona o plaćama državnih službenika

NHS traži sazivanje Povjerenstva Vlade za izradu Zakona o plaćama državnih službenika

sever_sanader_JL190707

ZAGREB, 25. srpnja 2008. (Hina) – Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) uputili su danas pismo predsjedniku Vlade Ivi Sanaderu u kojemu predlažu hitno sazivanje Povjerenstva Vlade za izradu Zakona o plaćama državnih službenika i uključivanje sindikata državnih službi u raspravu o rješenjima koja se tiču plaća i materijalne egzistencije državnih službenika.

hina_print_logoNHS u pismu navodi kako sa zabrinutošću prati situaciju oko izrade i donošenja Zakona o plaćama državnih službenika, u koju bi trebali biti uključeni i predstavnici sindikata državnih službi.

Naša zabrinutost temelji se na činjenici da se Planom usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske unije za 2008., koji je Hrvatski sabor donio 5. ožujka, Zakon o plaćama državnih službenika treba naći na dnevnom redu u III. kvartalu, u razdoblju srpanj-rujan, navodi se u pismu.

Iako taj zakon kojim se kroji sudbina 65.000 zaposlenih u državnoj upravi treba raspraviti sa socijalnim partnerima, poglavito s predstavnicima sindikata državnih službi, povjerenstvo zaduženo za njegovu izradu u ovoj se godini nije ni jednom sastalo, upozorava Sindikat.

NHS se pridružuje, piše, zahtjevima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i ostalih sindikata državnih službi za njihovim hitnim uključivanjem u proces izrade Zakona o plaćama državnih službenika. Upozorava da sindikati u ovom trenutku nemaju saznanja čak ni o tome hoće li se u Zakonu, sukladno najavi potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor na sjednici GSV-a od 28. ožujka 2008., očuvati institut dodatka od 0,5 posto za svaku godinu radnog staža, jer je posljednjom verzijom Zakona koja im je predočena na Povjerenstvu minuli rad ukinut kao kategorija.

NHS u pismu, među ostalim, smatra da je takvo “ignoriranje opravdanih zahtjeva socijalnih partnera u postupku izrade zakona i propisa nedopustivo i ne služi na čast Vladinom nebrojeno puta i u raznim prigodama isticanom opredjeljenju i naporima da se sva važna pitanja za gospodarski i socijalni položaj građana RH prvotno razmotre sa socijalnim partnerima”.

Pročitajte još…

zpds_NHS_netHR250708

Nezavisni hrvatski sindikati uputili su pismo predsjedniku Vlade Ivi Sanaderu u kojemu predlažu hitno sazivanje Povjerenstva Vlade za izradu Zakona o plaćama državnih službenika i uključivanje sindikata državnih službi u raspravu o rješenjima koja se tiču plaća i materijalne egzistencije državnih službenika.

NHS u pismu navodi kako sa zabrinutošću prati situaciju oko izrade i donošenja Zakona o plaćama državnih službenika, u koju bi trebali biti uključeni i predstavnici sindikata državnih službi.

Naša zabrinutost temelji se na činjenici da se Planom usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske unije za 2008., koji je Hrvatski sabor donio 5. ožujka, Zakon o plaćama državnih službenika treba naći na dnevnom redu u III. kvartalu, u razdoblju srpanj-rujan, navodi se u pismu.

Iako taj zakon kojim se kroji sudbina 65.000 zaposlenih u državnoj upravi treba raspraviti sa socijalnim partnerima, poglavito s predstavnicima sindikata državnih službi, povjerenstvo zaduženo za njegovu izradu u ovoj se godini nije nijednom sastalo, upozorava NHS.

NHS se pridružuje, piše, zahtjevima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i ostalih sindikata državnih službi za njihovim hitnim uključivanjem u proces izrade Zakona o plaćama državnih službenika.

Upozorava da sindikati u ovom trenutku nemaju saznanja čak ni o tome hoće li se u Zakonu, sukladno najavi potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor na sjednici GSV-a od 28. ožujka 2008., očuvati institut dodatka od 0,5 posto za svaku godinu radnog staža, jer je posljednjom verzijom Zakona koja im je predočena na Povjerenstvu minuli rad ukinut kao kategorija.

NHS u pismu, među ostalim, smatra da je takvo “ignoriranje opravdanih zahtjeva socijalnih partnera u postupku izrade zakona i propisa nedopustivo i ne služi na čast Vladinom nebrojeno puta i u raznim prigodama isticanom opredjeljenju i naporima da se sva važna pitanja za gospodarski i socijalni položaj građana RH prvotno razmotre sa socijalnim partnerima”.

Sindikati traže povjerenstvo za državne plaće
JL_logoNezavisni hrvatski sindikati uputili su danas pismo predsjedniku Vlade u kojemu predlažu hitno sazivanje Povjerenstva Vlade za izradu Zakona o plaćama državnih službenika.

NHS u pismu Ivi Sanaderu navodi kako sa zabrinutošću prati situaciju oko izrade i donošenja Zakona o plaćama državnih službenika, u koju bi trebali biti uključeni i predstavnici sindikata državnih službi.

Naša zabrinutost temelji se na činjenici da se Planom usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske unije za 2008., koji je Hrvatski sabor donio 5. ožujka, Zakon o plaćama državnih službenika treba naći na dnevnom redu u III. kvartalu, u razdoblju srpanj-rujan, navodi se u pismu.

Strah od usklađivanja zakonodavstva
Iako taj zakon kojim se kroji sudbina 65.000 zaposlenih u državnoj upravi treba raspraviti sa socijalnim partnerima, poglavito s predstavnicima sindikata državnih službi, povjerenstvo zaduženo za njegovu izradu u ovoj se godini nije ni jednom sastalo, upozorava Sindikat.

NHS_llogooNHS se pridružuje, piše, zahtjevima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i ostalih sindikata državnih službi za njihovim hitnim uključivanjem u proces izrade Zakona o plaćama državnih službenika. Upozorava da sindikati u ovom trenutku nemaju saznanja čak ni o tome hoće li se u Zakonu, sukladno najavi potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor na sjednici GSV-a od 28. ožujka 2008., očuvati institut dodatka od 0,5 posto za svaku godinu radnog staža, jer je posljednjom verzijom Zakona koja im je predočena na Povjerenstvu minuli rad ukinut kao kategorija.

NHS u pismu, među ostalim, smatra da je takvo “ignoriranje opravdanih zahtjeva socijalnih partnera u postupku izrade zakona i propisa nedopustivo i ne služi na čast Vladinom nebrojeno puta i u raznim prigodama isticanom opredjeljenju i naporima da se sva važna pitanja za gospodarski i socijalni položaj građana RH prvotno razmotre sa socijalnim partnerima”.

zpds_NHS_Poslovni250708

Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) uputili su danas pismo predsjedniku Vlade Ivi Sanaderu u kojemu predlažu hitno sazivanje Povjerenstva Vlade za izradu Zakona o plaćama državnih službenika i uključivanje sindikata državnih službi u raspravu o rješenjima koja se tiču plaća i materijalne egzistencije državnih službenika.

NHS u pismu navodi kako sa zabrinutošću prati situaciju oko izrade i donošenja Zakona o plaćama državnih službenika, u koju bi trebali biti uključeni i predstavnici sindikata državnih službi. Naša zabrinutost temelji se na činjenici da se Planom usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske unije za 2008., koji je Hrvatski sabor donio 5. ožujka, Zakon o plaćama državnih službenika treba naći na dnevnom redu u trećem kvartalu, u razdoblju srpanj-rujan, navodi se u pismu. Iako taj zakon kojim se kroji sudbina 65.000 zaposlenih u državnoj upravi treba raspraviti sa socijalnim partnerima, poglavito s predstavnicima sindikata državnih službi, povjerenstvo zaduženo za njegovu izradu u ovoj se godini nije ni jednom sastalo, upozorava Sindikat.

zpds_NHS_VJ250708