Nova Uputa o radu tijela državne uprave

Zagreb, 30. studenoga 2020. – Od danas je na snazi nova Uputa o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske.

Uputa će se, na odgovarajući način, primjenjivati i na javne službe, osim područja zdravstva, znanosti i obrazovanja i socijalne skrbi, koja se uređuju posebnim propisima.

U novoj Uputi, koja zamjenjuje dosadašnju Uputu od 2. studenoga 2020., detaljnije se govori o radu od kuće, te nude modaliteti rada od kuće. Čelnik tijela je taj koji će odrediti najprimjereniji  i koji najbolje odgovara potrebama i naravi tijela državne uprave.

I dalje postoji mogućnost odobravanja rada od kuće na zahtjev onih službenika koji ispunjavaju  određene pretpostavke koje sami dokazuju, pa tako rad od kuće mogu zatražiti trudnice, skrbnici o djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom, službenici s invaliditetom ili kroničnim nezaraznim bolestima koje mogu povećati rizik za teže oblike bolesti COVID-19 (točan popis tih bolesti nalazi se na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo) i drugi u osam točaka navedenih kategorija službenika.

Dopis ministra pravosuđa i uprave tijelima državne uprave dostupan je na poveznici.

Uputu o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske možete pronaći na poveznici.