Nova Vlada nastavlja s kršenjem Kolektivnog ugovora!

Nova Vlada nastavlja s kršenjem Kolektivnog ugovora!

Vlada se oglušila na upozorenje Sindikata o obvezi iz Kolektivnog ugovora. Kome se sada obratiti, Ustavnom sudu ili međunarodnim sindikalnim udrugama i organizacijama? Vodi li ignoriranje ugovorenih prava hrvatskih građana - državnih službenika i namještenika u Europu?
Vlada se oglušila na upozorenje Sindikata o obvezi iz Kolektivnog ugovora. Kome se sada obratiti, Ustavnom sudu ili međunarodnim sindikalnim udrugama i organizacijama? Vodi li ignoriranje ugovorenih prava hrvatskih građana – državnih službenika i namještenika u Europu?

(SDLSN, 17. ožujka) Iako je Sindikat 26. siječnja upozorio Vladu premijera Sanadera i novopečene ministre i državne tajnike na obvezu propisanu Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike da prije donošenja odluka važnih za položaj državnih

Iako je nesporno da svaka od ovih uredbi predstavlja "odluku važnu za položaj službenika i namještenika", ni jedna nije dostavljena na mišljenje Sindikatu.
Iako je nesporno da svaka od ovih uredbi predstavlja “odluku važnu za položaj službenika i namještenika”, ni jedna nije dostavljena na mišljenje Sindikatu.

službenika i namještenika o tome obavijeste sindikalnog povjerenika ili drugog ovlaštenog predstavnika Sindikata i omoguće mu da se o dostavljenom prijedlogu takvih odluka očituje u roku od osam dana, njih to nije previše zabrinulo. Ta tko ima vremena čitati Kolektivni ugovor ili upozorenja sindikata, a o njegovom poštivanju da i ne govorimo. Tako je lista uredbi o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu ministarstava i drugih državnih tijela koje su donijete bez savjetovanja sa sindikatom u međuvremenu postala prilično dugačkom. I  dok takav postupak ne čudi u npr. Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka u kojem je posao izrade uredbe i pravilnika povjeren od Vlade još ne imenovanom “tajniku” ministarstva Marku Šariću, koji je u svojoj kratkoj i nezasluženoj dužnosničkoj karijeri (pored iznošenja neistina) ubilježio nekoliko uredbi i njihovih izmjena, kao i pravilnika o unutranjem redu koje je “stručno” i bez obavješćživanja sindikata priredio za svoje ministarstvo za vrijeme prethodne Vlade, druga je stvar sa Središnjim državnim uredom za upravu koji bi svojim dobrim primjerom trebao pokazati kako državna uprava treba surađivati sa svojim socijalnim partnerima, a o potrebi poštivanja Kolektivnog ugovora da i ne govorimo.

Skrećemo pozornost da se uredbom o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela uređuju, između ostalog, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti državnog tijela, a pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se konkretna radna mjesta s naznakom osnovnih poslova i zadaća.

Dakle, ako je uredbom o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela ukinuta određena ustrojstvena jedinica ili utvrđen manji broj službenika i namještenika, pravilnikom o unutarnjem redu mogu se jedino utvrditi radna mjesta koja odgovaraju broju ustrojstvenih jedinica i okvirnom broju službenika i namještenika.

Donošenje ovih propisa nedvojbeno predstavlja odluku važnu za položaj službenika i namještenika, jer o njima ovisi hoće li im prestati državna služba, odnosno hoće li ostati na svom ili će biti raspoređeni na drugo radno mjesto u državnom tijelu.

Odgovor Zajedničke komisije nedvojbeno ukazuje da se o odlukama važnim za položaj službenika i namještenika čelnik državnog tijela treba savjetovati sa Sindikatom. Tumačenja Komisije obvezujuća su za obje strane - Vladu i Sindikate. Čita li ih netko u Vladi?
Odgovor Zajedničke komisije nedvojbeno ukazuje da se o odlukama važnim za položaj službenika i namještenika čelnik državnog tijela treba savjetovati sa Sindikatom. Tumačenja Komisije obvezujuća su za obje strane – Vladu i Sindikate. Čita li ih netko u Vladi?

Nažalost, premda je i Zajednička komisija za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u nekoliko navrata konstatirala kako nepostupanje čelnika državnog tijela sukladno odredbama članka 75. Kolektivnog ugovora predstavlja kršenje Kolektivnog ugovora, naši su vrli čelnici i dalje imuni na obveze koje on propisuje, pa čak i u tijelu u kojem Komisija stoluje – do jučer Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, a danas Središnjem državnom uredu za upravu.

Posljednji takav slučaj zabilježili smo u Poreznoj upravi gdje je ovih dana u tijeku raspoređivanje službenika i namještenika na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva financija – Izmjenama i dopunama Sistematizacije radnih mjesta u Poreznoj upravi. Sindikatu, naravno, ni prijedlog Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ni Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija nije dostavljen na mišljenje.

Ravnatelj Mladineo "založio" se za poštivanje Kolektivnog ugovora.
Ravnatelj Mladineo “založio” se za poštivanje Kolektivnog ugovora.

Da bi stvar bila još gora, predstavnici Sindikata razgovarali su 3. ožujka s ravnateljem Porezne uprave Ivicom Mladineom i upozorili ga na potrebu poštivanja odredbe članka 75. Kolektivnog ugovora, a i on sam je osjetio potrebu izjaviti kako će se osobno zauzeti da se prava zaposlenih iz Kolektivnog ugovora ostvaruju u potpunosti, ocijenivši kako se što se toga tiče Sindikat i on nalaze na istoj strani. No ravnatelj je prešutio činjenicu da je Pravilnik u trenutku razgovora već bio donijet (26. veljače) te da nikome u Poreznoj upravi ni Ministarstvu financija nije bilo ni na kraj pameti o tome obavijestiti Sindikat.

Treba li stoga izjave dužnosnika uzimati zdravo za gotovo ili ih prihvatiti kao prigodničarske i jednokratne? Stvarnost pokazuje da se iza lijepih riječi i uvažavanja sindikalnih predstavnika službenika i namještenika ne krije mnogo toga i dobar je putokaz u kome smjeru treba doraditi tekst Kolektivnog ugovora. Naime, Zakon o radu nepoštivanje obveze savjetovanja s radničkim vijećem ili sindikatom prije donošenja važnih odluka sankcionira proglašavajući takve odluke ništavima. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike propisuje obvezu savjetovanja, ali ne i sankciju za njeno nepoštivanje. Jesu li međutim takve odluke zakonite?Treba li ga zato kršiti? Mi na ta pitanja znamo odgovor, ali izgleda da u Vladi misle drugačije…

Pročitajte još:
AKCIJA SDLSN: Poštujte naše znakove!
TAJNI AGENT 0,007 PONOVO U AKCIJI!
POREZNA UPRAVA: Mladineo s predstavnicima SDLSN o položaju djelatnika Porezne uprave