NOVI LIST o trećoj odgodi isplate uvećanih otpremnina policajcima

NEMA SREĆE NI TREĆI PUT
Odgođeno povećanje otpremnina policajcima koji idu u mirovinu

Nema razloga da se to odgađa. Političari kažu da BDP raste, da smo izašli iz krize, pa neka onda poštuju policiju i isplate otpremnine, kažu u sindikatu

policija_nl111116

Autor: Gabrijela Galić
(Novilist.hr, 11. studenoga 2016.) Policijski službenici, kako predlaže Vlada, i dalje neće moći ostvariti pravo na isplatu povećanih otpremnina prilikom odlaska iz službe ako su stekli pravo na invalidsku mirovinu zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, ili su stekli pravo na starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu.

novilist_hrMinistarstvo unutarnjih poslova, naime, predlaže da se primjena odredbe Zakona o policiji kojom se policajcima osigurava otpremnina od šest do 12 prosječnih neto plaća u pravnim osobama, odgodi do 2019. godine.

To je treća odgoda primjene uvećanih otpremnina za policajce od stupanja zakona na snagu u ožujku 2011. godine. Već je tada bilo uglavljeno da će se odredba o uvećanim otpremninama primjenivati od siječnja 2013. godine. No, zbog gospodarske situacije, uslijedila je najprije odgoda do 2015. godine, a potom i do 2017. godine. Sada, pak, resorno ministarstvo predlaže da se radi racionalizacije troškova i financijskih ušteda, provedba zakonske odredbe odgodi do 2019. godine.

– Nema ni razloga ni potrebe da se to odgađa. Političari kažu da BDP raste, da smo izašli iz krize, pa neka onda poštuju policiju i isplate dogovorene otpremnine. Ako nismo izašli iz krize, onda političari lažu narodu – poručuje Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske ističući kako su policijske plaće, kao i mirovine, “mizerne”.

Zakon o policiji kojim se regulira i pitanje optremnina policajcima koji odlaze iz službe, donijela je HDZ-ova Vlada pod vodstvom Jadranke Kosor pred kraj mandata. No zakon, što se tiče policijskih službenika i prava na izdašniju otpremninu, nikada nije ispoštovan. Stoga Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) postavlja pitanje svrhe zakonskih odredbi kojima se prava policijskih ili drugih državnih službenika i namještenika utvrđuju povoljnije od trenutnih, a zatim odgađaju unedogled.

– Slična stvar događa se i sa sporazumom o osnovici, koji u trenutku kada su ispunjeni uvjeti za povećanje osnovice Vlada očito ne namjerava ispoštovati – veli Siniša Kuhar, glavni tajnik SDLSN-a. Navodi i kako Zakon o policiji nameće pitanje legitimiteta vlasti koja zakonske odredbe i sporazume koje je sama predložila ili potpisala nikad stvarno ne namjerava provesti.

otpremnine_nl111116

…za čitanje klikni na sliku