Novo dvogodišnje odricanje od materijalnih prava rezultat nevjerice u sposobnost Vlade da promijeni stanje

Novo dvogodišnje odricanje od materijalnih prava rezultat nevjerice u sposobnost Vlade da promijeni stanje

shop_lifter

Vlada se u proteklom razdoblju prema javnom sektoru odnosila kao “shoplifter” koji se buni na kvalitetu usluge u trgovini u kojoj se “samoposlužuje”, obilato koristeći blagodat imenovanja, zapošljavanja i pozicioniranja stranačkih kadrova i podobnika i istovremeno kritizirajući neučinkovitost aparata koji su sami ispolitizirali i deprofesionalizirali

(SDLSN, 10. prosinca 2013.) Dodatkom II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike dogovoreno je novo dvogodišnje odricanje od materijalnih prava za 2014. i 2015. godinu, odnosno za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora.

sdlsn_www220Budući da Ugovor ističe 1. kolovoza 2016. godine suspenzija materijalnih prava u dijelu koji se odnosi na regres i božićnicu ne vrijedi za tu godinu i bit će predmet pregovora s Vladom koja će se formirati nakon novih parlamentarnih izbora.
Sindikati državnih i javnih službi i 2012. godine ugovorili su dvogodišnji moratorij na isplatu materijalnih prava, reguliravši neisplatu božićnice, visinu dnevnice i terenskog dodatka za 2012. i 2013. godinu te regresa i jubilarne nagrade za 2013. godinu, a regres je isplaćen u 2012. godini zahvaljujući kasnom početku pregovora, zbog kojeg je postao dospjelo pravo o kojem se više nije moglo pregovarati.
Dakle, božićnica za tekuću godinu neće se isplatiti temeljem Dodatka I Kolektivnom ugovoru, dok je predmet Dodatka II Kolektivnom ugovoru božićnica za 2014. i 2015. godinu.

Također, novim dodatkom se legalizira primjena klauzule “2 za 1” kod novog zapošljavanja, koju Vlada provodi iako nikad o tome nije donijela odgovarajući zaključak, a donijeta je kao provedbena mjera Programa gospodarskog oporavka Vlade Jadranke Kosor.

Novi dvogodišnji “paket” uskrate ili djelomične neisplate materijalnih prava posljedica je procjene Sindikata da sadašnja Vlada nije stvorila pretpostavke za njihovu isplatu bilo zaustavljanjem negativnih trendova u gospodarstvu, bilo promjenom politike štednje na pravima zaposlenih.
Sindikat podsjeća da se Vlada u proteklom razdoblju prema javnom sektoru odnosila kao “shoplifter” koji se buni na kvalitetu usluge u trgovini u kojoj se “samoposlužuje”, obilato koristeći blagodat imenovanja, zapošljavanja i pozicioniranja stranačkih kadrova i podobnika i istovremeno kritizirajući neučinkovitost aparata koji su sami ispolitizirali i deprofesionalizirali. S. Kuhar