NOVO U HRVATSKOM PRAVOSUĐU: Profesija “rent a državni službenik”

NOVO U HRVATSKOM PRAVOSUĐU: Profesija “rent a državni službenik”

Hoće li ovakvi oglasi uskoro postati hrvatska stvarnost?
Hoće li ovakvi oglasi uskoro postati hrvatska stvarnost?

(SDLSN, 9. siječnja) Stotinjak državnih službenika zaposlenih na određeno vrijeme na poslovima u zemljišnoknjižnom sudu ovih su dana suočeni s dosad nezamislivim izborom – otkazom ili preuzimanjem od strane FINE d.o.o., odnosno sklapanjem ugovora o radu s agencijom za privremeno zapošljavanje Dobri ljudi d.o.o.

Riječ je o državnim službenicima koji su radi sređivanja zemljišnih knjiga u posljednje tri i pol godine radili na određeno vrijeme radi “privremenog” povećanja opsega poslova, za koje su vrijeme položili državni stručni ispit i ispit za zemljišnoknjižne referente.

FINA_ZKref1
Državni službenici – zemljišnoknjižni referenti posao koji su dosad obavljali na određeno vrijeme trebali bi nastaviti raditi kao najamni radnici

 Prelaskom kod novog poslodavca garantira im se osnovna plaća od 4.126,37 kuna bruto, odnosno oko 3.000 kuna neto (za Grad Zagreb), bez naknade troškova prijevoza, ali i drugih materijalnih prava koja su dosad ostvarivali prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (dar za djecu, božićnica, regres, jubilarna nagrada i dr.).

Dosad su kao zemljišnoknjižni referenti imali koeficijent 1,00 i po novoj osnovici od 4.819,66 kuna bruto trebali primati plaću od 3.500 kuna neto, uvećanu za troškove prijevoza i druga prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Ovaj državni službenik bi nakon preuzimanja od agencije za privremeno zapošljavanje Dobri ljudi d.o.o. trebao umjesto plaće od 4.253,24 kune neto dobivati za jednaki rad 4.126,37 kuna bruto
Ovaj državni službenik bi nakon preuzimanja od agencije za privremeno zapošljavanje Dobri ljudi d.o.o. trebao umjesto plaće od 4.253,24 kune neto dobivati za jednaki rad 4.126,37 kuna bruto

Netko bi mogao reći pa dobro, ali ljudima se barem garantira posao na još godinu dana.

Stvar je, međutim, u tome da poslove državne uprave ne mogu obavljati radnici temeljem ugovora o radu, već isključivo državni službenici.

Zakon o sustavu državne uprave člankom 7. propisuje da poslove državne uprave u tijelima državne uprave obavljaju državni službenici, koji se primaju u državnu službu na temelju javnog natječaja.

Zakon o državnim službenicima pak u glavi “Povjeravanje poslova” člankom 62. propisuje da se pojedini poslovi koji se obavljaju u državnom tijelu mogu povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe, osim poslova koje obavljaju državni službenici koji kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona.

FINA_ZKref2
Iako pomoćnik ministrice pravosuđa u svome dopisu govori o preuzimanju djelatnika od strane FINE (gore), oni će sklopiti ugovor o radu s tvrtkom Dobri ljudi d.o.o. (dolje)

FINA_ZKref4

FINA_ZKref3

 Nedvojbeno je i da se, kad je riječ o poslovima zemljišnoknjižnih referenata i to još prema normativima za zemljišnoknjižne referente koji se sastoje od “pripremanja nacrta rješenja i provedbe rješenja u zemljišnim knjigama prema dnevnom normativu utvrđenom Pravilnikom o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika“, kako stoji u ponuđenim ugovorima o radu od strane agencije Dobri ljudi d.o.o., radi o poslovima državne uprave koje u državnim i (pravosudnim) tijelima obavljaju državni službenici.

Osim toga što je takav način iznajmljivanja  državnih službenika u statusu radnika nezakonit po službeničkim propisima, on ne drži vodu ni prema Zakonu o radu.

Zakon o radu, naime, propisuje kako radnik treba primiti primjerenu plaću, odnosno plaću za jednaki rad. Je li primjerena i jednaka plaća radnika koji obavlja poslove zemljišnoknjižnog referenta koja je manja za 700 kuna mjesečno i iznose odgovarajućih prava po kolektivnom ugovoru nije teško zaključiti.

Ovom službeniku radni odnos na određeno vrijeme produžavan je od travnja 2003. godine sedam puta. Sada mu se služba više "ne može" produžiti. Zašto ako potreba za njegovim radom i dalje postoji?
Ovom službeniku radni odnos na određeno vrijeme produžavan je od travnja 2003. godine sedam puta. Sada mu se služba više “ne može” produžiti. Zašto ako potreba za njegovim radom i dalje postoji?

Tako ćemo uskoro imati državne i paradržavne službenike koji će za jednaki rad primati nejednaku plaću.

Pitamo se samo hoće li Ministarstvo pravosuđa uvesti tržišnu konkurenciju i kad su u pitanju suci na općinskim i drugim sudovima, a ne samo zemljišnoknjižni referenti.

Vjerujemo da bi Udruga hrvatskih sudaca u tom slučaju sigurno prosvjedovala zbog nelojalne i nezakonite konkurencije, te će Sindikat i od hrvatskih sudaca zatražiti kolegijalnu podršku kad su u pitanju sudski službenici.

FINA_ZKref6

Sindikat neće sklopljenih ruku gledati na nezakonito zapošljavanje osoba koje nemaju status državnih službenika na poslovima državne uprave i zatražit će od Središnjeg državnog ureda za upravu zaštitu digniteta i statusa državnih službenika.

Sindikat od državnog tajnika Antuna Palarića očekuje zaštitu službeničke profesije
Sindikat od državnog tajnika Antuna Palarića očekuje zaštitu službeničke profesije

Stvar je još gora kad se zna da se radi o postojećim državnim službenicima koji su već odavna trebali steći status državnih službenika na neodređeno vrijeme, budući da iste poslove obavljaju već više od tri godine, a sudeći po ugovoru koji im se nudi trebali bi ih obavljati još najmanje godinu dana.

Iako i Zakon o državnim službenicima i Zakon o radu zabranjuju produžavanje statusa zaposlenika na određeno vrijeme na razdoblje od godinu dana odnosno tri godine, država je kao poslodavac očito pronašla formulu kako da smanji broj državnih službenika, uštedi na njihovim plaćama i omogući osobama koje na to nemaju pravo (osobe u statusu radnika) obavljanje službeničkih poslova.

Najgore od svega je to što se to događa u sustavu pravosuđa koji bi po definiciji trebao promicati zakonitost i, između ostalog, osigurati sudsku zaštitu službeničkih prava.

FINA_ZKref8