Nužnost kritičkog mišljenja i konstruktivnog angažmana

Bruxelles, 9. studenoga 2022. – Naša sindikalna povjerenica u podružnici Ministarstvo vanjskih poslova Jenny Oštarić Vunjak sudjelovala je na panelu o budućnosti građanskog obrazovanja i aktivnom građanstvu, održanom u sklopu nedavnog 4. Festivala javne participacije i deliberativne demokracije u Bruxellesu. Festival je organizirao Centar stručnosti Europske komisije za participativnu i deliberativnu demokraciju, a u skladu s Europskom godinom mladih 2022., glavna tema Festivala je bio angažman mladih.

Na panelu je, uz sindikalne predstavnike, profesore te predstavnike civilnih organizacija mladih iz Hrvatske, Danske i Slovačke, sudjelovala i potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica. Razmijenjena su različita stajališta te raspravljene mogućnosti zajedničkog angažmana među generacijama o budućnosti građanskog obrazovanja. Potvrđena je potreba da u našim školama, akademijama, sveučilištima trebamo njegovati demokratske vrijednosti, kritičko mišljenje i konstruktivan angažman, okruženje za učenje te nastavne programe koji potiču i uče djecu da se uključe u participativnu demokraciju, što im pomaže da razviju praktične građanske vještine. Ako želimo izgraditi otporne demokracije važno je uključivanje najmlađih generacija, jer su današnja djeca sutrašnji birači. Ako bolje razmislimo, učimo cijeli život, građani mogu biti uključeni u demokratsko promišljanje i odlučivanje tijekom cijelog života – od 8 do 80.