O alarmantnom manjku službenika u kaznenim tijelima

Zagreb, 20. lipnja 2024. – Na inicijativu SDLSN RH, u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije održan je sastanak s predstavnicima Uprave za zatvorski sustav i probaciju o pitanju alarmantnog manjka službenika u kaznenim tijelima te potrebi reguliranja radnopravnog statusa službenika i namještenika u zatvorskom sustavu kroz poseban zakon.

Svoje mišljenje o manjku službenika u sustavu SDLSN RH je istaknuo i u očitovanju na Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. U svim kaznenim tijelima postoji potreba za dodatnim zapošljavanjem, a, među ostalim, SDLSN RH je predložio raspisivanje natječaja za zapošljavanje 40 službenika u Odjelu osiguranja Zatvora u Zagrebu te zapošljavanje dodatnih 12 izvršitelja u Kaznionici u Lipovici-Popovači.

Prijedlozi Sindikata su prihvaćeni te je najavljeno raspisivanje natječaja za rujan pored trenutno raspisanog natječaja za šest službenika u Zatvoru u Zagrebu. Naime, i predstavnici Ministarstva sami su svjesni problema manjka službenika u svim kaznenim tijelima, no ističu pritom problem nejavljanja na raspisane natječaje. SDLSN RH je kao socijalan partner spreman u tom dijelu i na svojim mrežnim stranicama informirati o raspisanim natječajima za popunjavanje potrebnih radnih mjesta.

Podsjećamo kako je tijekom proteklog razdoblja postignuta suglasnost s resornim Ministarstvom o potrebi donošenja posebnog zakona koji će odvojeno od Zakona o izvršavanju kazne zatvora regulirati prava i obveze službenika i namještenika zaposlenih u zatvorskom sustavu. Poseban Zakon o službenicima i namještenicima zaposlenih u zatvorskom sustavu i dalje je u planu zakonodavnih aktivnosti te se očekuje izrada prijedloga.

Također se raspravljalo o pitanju kategorizacije službenika i namještenika odnosno o potrebi svrstavanja i niže rangiranih službenika i namještenika u kategorije kaznenih tijela analogno rukovodećim.

Dogovoreno je i redovno sastajanje SDLSN RH i Ministrastva na kvartalnoj razini, a po potrebi i češće radi daljnje suradnje oko svih pitanja važnih za zatvorski sustav.