O okolišu i zagađenju

O okolišu i zagađenju

– Članicama odbora žena SDLSNRH –

O OKOLIŠU I ZAGAĐENJU/

Nakon najvećeg skupa svijeta – Samita iz 2002 – održanom u Johannesburgu, najveći problem svijeta danas je zagađenje. Mislim da ne postoji više niti jedan dio svijeta koji nije pogođen zagađenošću. Gotovo ne postoji mjesto na svijetu gdje ima  vode koja u sebi ne sadrži pesticide. Čak i mineralna voda koju pijemo u sebi sadži pesticide. Naš je planet potpuno zagađen. Zbog toga iščezavaju mnoga stvorenja koja prirodu održavaju u ravnoteži. Izumiru ptice u šumama,izumiru pčele. U svijetu se pojavljuju mnoge bolesti koje su izvan naše kontrole-nadzora. Zato slika našeg svijeta je vrlo loša. A mi smo ti koji smo je prouzročili. Ljudi su jedini koje za to treba kriviti. Jeli to ono što nazivamo razvojem i napretkom? Užasno je razaranje koje smo prouzročili i koje prouzrokujemo i dalje.

MISLIM da bismo u vezi s tim trebali učiniti nešto vrlo konkretno. Za to trebamo prijeći ograničenja te radeći razmišljajuć na taj način. U svijetu se održavaju mnoge konferencije . No, to su samo uglavnom “govori” koje slijede vrlo mala djela. Stoga sam razmišljala da postavimo neka načela i da ih doista slijedimo.

MI ZASIGURNO MOŽEMO NEŠTO UČINITI,

Stoga sam razmišljala  da postavimo neka načela i da ih stavimo na papir i da ih doista slijedimo. Ako imate kakvih ideja i zamisli o tome, sve ste/pozvane da u vrlo jasnom obliku opišete pojedinosti.

Iz materijala koje sam vam pripremila imate pojedinosti o svjetskim katastrofama, onim prošlim, sadašnjim i budućim.

Moja su me praćenja svjetske scene-globalizacije i razmišljanja dovela do činjenice da samo edukacijom i primjerom svjesti svakog pojedinca možemo nešto učinit. Najbolji materijal za to su naša djeca odnosno mladi ljudi koji prepoznaju  suštinu života u prirodi.

Sad je pravo vrijeme da uspostavimo , osnujemo  podupremo centar u sklopu našeg sindikata pod nazivom ekologina.net gdje bismo mogli provoditi višestruke aktivnosti od raznih programa usmjereno na prirodu – njenu zaštitu i zdravlje. To bi trebalo biti mjesto gdje bi se probudila svijest o prirodi i njenom postojanju i očuvanju, jer su mnogi zaboravili da postoji. Trebati će za to vremena, ali sam sigurna da će biti uspješno, i proširiti se diljem svijeta., u koji smo već sada uključeni, posebice od mog posljednjeg putovanja na samit 2002.g. kada je cijeli svijet pokazao zabrinutost i daje sve od sebe, upravo preko malih grupa i Sindikata kao jedine i najjače organizacije u svijetu koja je kapa tih aktivnosti. To za nas može biti velik i krasan posao.

Naravno, nećemo zapostaviti niti dosadašnje aktivnosti koje provode ostale sindikalne središnjice od jednakosti spolova, kol.pregovaranja,lobiranja, i ostalog., no, mišljenja sam da kao odbor pri našem sindikatu krenemo sa našim projektom i idejama koje će se isključivo bazirati na ekologiji, prirodi i njenoj zaštiti, jer poznavajući sindikalnu scenu niti jedan sindikat a ni središnjica nije dosad prepoznala u prvom planu zaštitu onoga iz kojeg potiče taj život a to je priroda i njeni resursi. Što se u svijetu uveliko na sindikalnoj sceni prepoznaje i radi na tome. Želja mi je da zajedno sa vama,naš sindikat odnosno odbor bude na Hrvatskoj sceni svojim radom bude prepoznatljiv po toj egzistencijalno-zaboravljenoj temi. Imamo međunarodnu scenu na svojoj strani, kolegice i kolege iz drugih sindikata i središnjica koje možemo pozvati na suradnju i zajedničkim snagama realizirati naše ideje koje će imati za rezultat naš projekat.

S poštovanjem,

Predsjednica odbora žena
Ines Bonazza