Očitovanje i prijedlog SDLSN i SVSN u svezi s utvrđivanjem ustrojbenih mjesta na kojima se zbog posebnih uvjeta rada, naravi posla i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH

Očitovanje i prijedlog SDLSN i SVSN u svezi s utvrđivanjem ustrojbenih mjesta na kojima se zbog posebnih uvjeta rada, naravi posla i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika u MORH i OSRH