Od 1. listopada naknada troškova prijevoza 1,25 kuna po kilometru

Zagreb, 29. rujna 2022. (nhs.hr) – Člankom 52. stavcima 23. do 25. Kolektivnog ugovora i člankom 65. stavcima 25. do 27. Temeljnog kolektivnog ugovora propisan je način usklađivanja visine naknade po prijeđenom kilometru sukladno promjenama cijene goriva.

Tako se visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru usklađuje s rastom cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu, i to za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.

Promjena visine naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad, a kao referentna cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel uzima se cijena na benzinskim postajama INA – Industrija nafte d.d. dostupna na Web portalu mzoe-gor.hr.

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 posto u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.

Na dan 27. rujna 2022. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 10,49 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 12,18 kuna. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 11,34 kune, što je izvan referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna, a radi se o smanjenju od 10,71 posto u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.

Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 7,50 posto (10,71 posto x 0,7) i počevši od 1. listopada 2022. godine iznosi 1,25 kuna.

Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca listopada, odnosno 25. listopada 2022. godine.