ODBOR DRŽAVNE UPRAVE RASPRAVLJAO O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

ODBOR DRŽAVNE UPRAVE RASPRAVLJAO O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

(SDLSN, 4. lipnja) Odbor državne uprave na svojoj je konstituirajućoj sjednici pored organizacijskih pitanja razmatrao i Prijedlog zakona o imjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U prvom dijelu sjednice Odbora kojoj su prisustvovali samo članovi odbora i to oni iz starog saziva i oni koji su u Odbor predloženi od strane županijskih povjereništava izabrani su članovi Odbora u novom sazivu, te predsjednik i njegov zamjenik.

Članovi Odbora su: Jozo Perić, Biserka Begić, Vlasta Hamarić, Zrinka Babić, Boris Pleša, Jelica Miškulin, Marjan Kolar, Jadran Barić, Branimir Kalanj, Mandica Boloban i Dragana Bedenik.

Za predsjednika Odbora izabran je Jozo Perić iz Vukovara, a za njegovu zamjenicu Biserka Begić iz Čakovca, oboje dugogodišnji istaknuti članovi Sindikata i članovi Glavnog povjereništva, čime će se osigurati odgovarajuća prezentacija rada Odbora u ovom tijelu Sindikata.

Zaključeno je da zbog značaja Odbora državne uprave postoji opravdani razlog za izbor većeg broja članova od onog koji je predložen od strane Glavnog povjereništva (7-9), ali će se zato na idućoj sjednici Glavnog povjereništva zatražiti verifikacija sastava Odbora.

Novi predsjednik Odbora Jozo Perić iz Ureda državne uprave u Županji u svom se kraćem obraćanju članovima Odbora zahvalio na iskazanom povjerenju i najavio kontinuirani i osmišljeni rad Odbora u narednom razdoblju, kroz izradu programa i specificiranje tema o kojima će se raspravljati.

U proširenom dijelu sjednice članovima Odbora pridružili su se i sindikalni povjerenici iz ministarstava i središnjih državnih ureda, kako bi rasprava o zakonskom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicima bila kvalitetnija i sadržajnija.

Ne ulazeći u detaljnije obrazlaganje pojedinih članaka Zakona, budući da za to nije bilo dovoljno vremena, većina sudionika rasprave izrazila je bojazan glede krajnjih namjera, kvalitete i pravne opstojnosti nekih rješenja koja se predlažu Zakonom. Tako je Jozo Perić  kazao da se boji da se iza zakonskog prijedloga krije nešto drugi i podsjetio da je Sindikat još prije dvije godine tražio donošenje zakona o prijenosu vlasti, kako bi se točno znalo tko odlazi, a tko ostaje nakon smjene vlasti i razlučio profesionalni od političkog dijela državnog aparata. Perić je zabrinut zbog nelogičnog slijeda donošenja zakona. Naime, ako se prvo donesu izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji omogućava zapošljavanje mimo kriterija (kod privremenog povećanja poslova) ili uz sniženje kriterija (savjetnički poslovi), moglo bi se dogoditi da se donošenjem zakona o prijenosu vlasti zaštite novodovedeni kadrovi. Branimir Kalanj iz Ureda državne uprave u Slatini ukazao je na to da je Zakon ostavio neriješen sustav vježbenika, a Tomislav Ostojić iz Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka dodao kako se zakonskim prijedlogom pojeftinjuje i pojednostavljuje otkazivanje državne službe. Ostojić upozorava i na mogućnost da službenički sud odlučuje samo putem pisane izjave, bez suočenja, što otvara mogućnost pritiska na službenike. Robert Mahović iz Središnjeg državnog ureda za upravu ukazao je na činjenicu da zakon može povući iz saborske procedure samo Vlada koja to vjerojatno neće učiniti, te dodao da činjenica da Vlada u «pravilu»  treba tražiti mišljenje Sindikata govori u prilog činjenici da će Vlada ostati kod svog stava. Boris Pleša iz Ureda državne uprave u Pakracu smatra kako bi službeničke odnose trebalo u cijelosti regulirati postojećim posebnim zakonom, a ne općim propisima o radu. Intencija izjednačavanja službenika sa zaposlenima u gospodarstvu koja je evidentna neprihvatljiva je, smatra Pleša. Nenad Pogačić iz Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Inga Depolo iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa smatraju da bi Sindikat trebao reagirati prema Uredu za zakonodavstvo s obzirom da je Zakon upućen Vladi na razmatranje bez pribavljenog mišljenja Sindikata, dok je Tomislav Rumenjak iz Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja od stručnih službi Sindikata zatražio izradu cjelovite analize zakonskog prijedloga i programa akcije na kojem bi se moglo mobilizirati članstvo. Vlasta Hamarić iz Hrvatskog sabora smatra da prijedlogom nije regulirano pitanje raspona koeficijenata za radna mjesta određene vrste zvanja, te da se na to neće moći utjecati budući da se u saborskoj proceduri amandmani mogu davati samo na predložene izmjene i dopune.

Nakon dinamične i opširne rasprave Odbor državne uprave donio je sljedeće zaključke:

  1. Članovi odbora i sindikalni povjerenici trebaju do 15. lipnja raspraviti po podružnicama Prijedlog zakona o imjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima i svoje primjedbe i prijedloge poslati mailom Središnjici  (sldsn-rh@zg.htnet.hr ili sinisa.kuhar@sdlsn.hr),
  2. Između 15. i 20. lipnja uža radna skupina u sastavu Robert Mahović, Inga Depolo, Nenad Pogačić, Boris Pleša, Tomislav Ostojić, Bosiljko Domazet i Vlasta Hamarić trebala bi pročistiti pistigli materijal i utvrditi primjedbe i prijedloge;
  3. 23. lipnja Odbor bi na sjednici trebao utvrditi primjedbe i prijedloge na Zakon i dostaviti ih Vladi RH, Uredu za socijalno partnerstvo, GSV-u i drugim mjerodavnim državnim tijelima.

Tajnik Sindikata Siniša Kuhar nazočne je nakon toga upoznao s tijekom, novinama i poboljšanjima koja se uvode novim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike koji je pred potpisivanjem.