Odbor državne uprave SDLSN o promjeni statusa djelatnika ureda državne uprave

Odbor državne uprave SDLSN o promjeni statusa djelatnika ureda državne uprave

Odbor_DU210110_390

(SDLSN, 21. siječnja 2009.) Odbor državne uprave Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske održao je danas sjednicu na kojoj je razmatrano preuzimanje službenika i namještenika ureda državne uprave od strane Državnog zavoda za statistiku i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

sdlsn_www220S time u svezi istaknuta su pitanja posljedica koje donosi promjena statusa državnih službenika i namještenika koje se događaju silom zakona i to kako za one koji su predmet preuzimanja od strane drugih državnih tijela i agencija, tako i za one koji ostaju, a obavljali su zajedničke službeničke ili pomoćno-tehničke poslove.
Odbor je izrazio zabrinutost zbog činjenice da Državni zavod za statistiku nije preuzeo ni  jednog službenika, odnosno namještenika na poslovima računovodstva, otpreme pošte, održavanja, čišćenja i sl., a da istovremeno nije sa svim županijskim uredima državne uprave ugovoreno obavljanje tih poslova za potrebe DZS.
Time se, s jedne strane, otvara prostor za novo i nepotrebno zapošljavanje u DZS, a istovremeno, s druge strane, može pojaviti višak djelatnika u uredima državne uprave.
U pogledu preuzimanja djelatnika ureda državne uprave od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključeno je da se zajedno s članovima SDLSN koji su preuzeti u Agenciju, osnuje posebna sindikalna podružnica na razini Agencije te će se u tu svrhu poduzeti odgovarajući koraci za organiziranje osnivačke skupštine i formiranje podružnice.
U međuvremenu će Sindikat od mjerodavnih državnih tijela i Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama zatražiti mišljenje glede statusa djelatnika Agencije s obzirom na primjenu Zakona o plaćama u javnim službama i TKU-a za javne službe.

Pročitajte još…