Odbor državne uprave SDLSN o statusu službenika Državnog zavoda za statistiku

Odbor državne uprave SDLSN o statusu službenika Državnog zavoda za statistiku

Odbor_DZS1_050310

(SDLSN, 5. ožujka 2010.) Odbor državne uprave Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske raspravljao je statusu službenika ureda državne uprave koji su preuzeti od strane Državnog zavoda za statistiku.

sdlsn_www220Odbor je za ovu prigodu proširen predstavnicima članova Sindikata – službenika DZS, a sastanku je nazočila i Nada Pejić, pomoćnica ravnatelja za Sektor pravnih, financijskih i općih poslova.
Tijekom rasprave istaknuti su problemi u svakodnevnom radu u područnim jedinicama DZS, a prije svega oni povezani s provođenjem anketa za statistička istraživanja iz djelokruga Zavoda, koje su se ranije provodile izvan radnog vremena i bile posebno plaćene.
Problemi s uredskim materijalom, kemijskim olovkama, tonerima, kovertama i dr. svakodnevna su pojava, a s pojedinim uredima državne uprave nisu zaključeni ugovori o obavljanju pomoćno-tehničkih usluga za potrebe područnih jedinica.
Stoga je istaknuta potreba uključivanja Sindikata u postupak donošenja Uredbe o unutarnjem ustrojstvu, kao i Pravilnika o unutarnjem redu sukladno odredbi članka 94. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kako bi zaposlenici DZS-a putem Sindikata mogli utjecati na kvalitetnu organizaciju rada Zavoda.
Ukazano je i na to da se pri provedbi anketa za statistička istraživanja od službenika očekuje izvanredan radni napor u i izvan radnog vremena, dok je u Gradu Zagrebu, koji je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici izuzet od preuzimanja poslova službene statistike od strane DZS-a i dalje omogućeno honorarno plaćanje anketara.

Odbor_DZS2_050310

Pomoćnica ravnatelja Nada Pejić pojasnila je kako je svim uredima državne uprave u okviru kojih djeluju područne jedinice DZS ponuđeno sklapanje ugovora o pružanju usluga, ali u nekim sredinama za to nisu pokazali razumijevanje.
Također je naglasila kako su poteškoće u nabavi kancelarijskog materijala posljedica uhodavanja Ureda za središnju javnu nabavu te da su jednake probleme imali i u središnjoj službi u Zagrebu.
Zaključeno je da Sindikat zatraži prijam kod ravnatelja radi iznošenja primjedbi i prijedloga u svezi s radom područnih jedinica DZS, vezano za izradu akata Zavoda kojima se uređuje ustroj i sistematizacija radnih mjesta.